Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PSZ11873

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék részére fordítás és lektorálás magyar nyelvről angol nyelvre
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PSZ11873

Ajánlattételi határidő: 2021. október 19 15:30

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja:

A beszerzés rövid ismertetője:

A beszerzés rövid ismertetője:

 

Az BTK Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék által készített szakszöveg fordítása és lektorálása magyar nyelvről angol nyelvre, a TKP 2020 Témakerületi Kiválósági program projekt keretében az alábbiak szerint:

 

A felek a szerződést a szerződéskötés időpontjától 2021.10.31.-ig tartó időszakra kötik.


  • Előzetesen tervezett leütés szám mindösszesen: 750.000 karakter (szóközökkel)

 

A fordítandó projekt dokumentumokat a szerződéskötés után folyamatosan, doc formátumban küldjük meg a Vállalkozónak.

 

Amennyiben az Ajánlattevő - annak ellenére, hogy saját maga is el tudná látni a feladatot - alvállalkozót von be a teljesítésbe, úgy azt az ajánlatában köteles jelezni. Amennyiben az alvállalkozók bevonása a szerződés teljesítése során válik szükségessé, úgy az csak a megrendelő részére való bejelentést követően lehetséges. Minden esetben szükséges ajánlatkérő részére megadni a bevonni kívánt alvállalkozóval kötendő szerződés tartalmát, összegét és kifizetési feltételeit.

 

Egyéb szerződéses feltétel:

• A vállalkozó köteles a szerződés ideje alatt heti több alkalommal, személyes jelenlétű munkamegbeszélésen részt venni, a megrendelő és a vállalkozó fordító részvételével a megrendelő előzetes kérése alapján (melynek költsége a vállalkozót terheli).

 

A megadott mindösszesen fordítandó és lektorálandó karakter (leütés) szám előzetesen tervezett, így változhat. Vállalkozó köteles a ténylegesen megrendelt leütés számnak megfelelően, az egy leütésre megadott egységára alapján elszámolni. Felek a ténylegesen megrendelt leütés számot a teljesítésigazolásban rögzítik.

 

Teljesítés helye: 6722 Szeged, Egyetem u. 2. (3. em. 3207 iroda)

 

Letölthető állományok:

Felolvasólap.docx

 

További információk:

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

  • Ajánlattevőnek a megelőző 12 hónapban legalább 1 db magyar-angol nyelven történő fordítási és lektorálási tevékenységre vonatkozó referenciával kell, hogy rendelkezzen.

Igazolási mód: Cégszerűen ellenjegyzett nyilatkozat a referenciának való megfelelésről.

Figyelem! A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, elérhetőségét, a szolgáltatás tárgyát, valamint a fordított szöveg témáját.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója:

Szűcs Emese ügyvivő-szakértő Tel: +36-62/544-464, e-mail:szucs.emese@szte.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

 

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

 

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

 Letölthető állományok:
Felolvasólap.docx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Ajánlatkérő az előzetesen tervezett 750.000 karakter szóközökkel (leütésre) mindösszesen megadott bruttó árakat fogja értékelni a bírálat során. Az ellenszolgáltatás összegét a csatolt Felolvasólap beárazásával kérjük megadni.További információk:

Fizetési mód:

Vállalkozó a teljesítés után, teljesítésigazolást követően, 1 db számla benyújtására jogosult, melyet a SZTE a számla kézhezvételétől számított 30 napon belüli fizetési határidővel, átutalással egyenlít ki.


Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Kuczora Attila, irodavezető-helyettes

kuczora.attila@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Marton Gellért, tudományos segédmunkatárs SZTE BTK Történeti Intézet Középkori és Kora Újkori Magyar Történeti Tanszék, tel: +36 (62) 544-118, +36 (62) 544-000/4118

email: tudrh@rekt.szte.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Horton Charles Carroll e.v
Nyertes ajánlati ár: 1 500 000,-Ft+ÁFA