Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PSZ11869

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE TTIK Mikrobiológiai Tanszék részére (6726 Szeged, Közép fasor 52.) „Szekvenálási szolgáltatás/Amplikon szekvenálás.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PSZ11869

Ajánlattételi határidő: 2021. október 19 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: szerződés aláírásától számított 28 naptári napon belül; (legkésőbb 2021. 12. 31. )

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
JÓ PIACI_fedlap_szolgaltatas_BSZ_jav.docx
amplikon szekvenálás_specifikáció.docx


További információk:

SZTE TTIK Mikrobiológiai Tanszék részére (6726 Szeged, Közép fasor 52.) „Szekvenálási szolgáltatás/Amplikon szekvenálás.

 

A szekvenálási szolgáltatás tartalma:


Szekvenálási szolgáltatás/Amplikon szekvenálás 480 mintára

Elvárt feladatok:

 

- Tisztított PCR termékek vagy plazmid DNS minták egyszeri szekvenálása

- Minták szekvenálása a mintákhoz adott primerekkel

- A fragmentumok várható hossza 500-1500 nukleotid

 

Elvárt eredmény:

  • laboratóriumi jegyzőkönyvek az elvégzett szekvenálásról
  • nyers szekvenciák biztosítása (.ab1 file vagy minta azonosítók szolgáltatása az Internetes eléréshez)

 

Az ajánlatban feltüntetendő adatok, a következők:

  • szekvenálás egységára és összköltsége
  • becsült anyagjellegű költségek megadása
  • feladatot megvalósítók részletezése (ráfordított emberhónap szám feladatonként és munkavállalónként, a bevont szakértők megnevezése, munkaköre, szakképzettsége)

 

Mennyiségi adat: Szekvenálási szolgáltatás/Amplikon szekvenálás 480 mintára


Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a fent megnevezett feladatok ellátására.

 

Az ellenszolgáltatás összegét a felolvasólap (2. sz. Melléklet) kitöltésével kérjük megadni!

 

Ajánlatkérő a 480 mintára megadott Szekvenálási szolgáltatás /Amplikon szekvenálás mindösszesen bruttó árakat fogja értékelni.

 

Szerződéses időszak alatt a szekvenálás keretmennyiség: tervezetten 480 db

Ajánlatkérő fenntartja a jogát, hogy a megadott keretmennyiségtől (tervezetten 480 db szekvenálás) eltérjen.


Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő költségre.


Alkalmassági feltételek:

  • Releváns szakmai tapasztalat és annak igazolása, hogy rendelkezik az érintett szakterülethez kapcsolódóan minimum 2 fő, legalább BSc/MA/MSc fokozatú diplomás, teljes munkaidőben foglalkoztatott alkalmazottal.

Igazolási mód: szolgáltatásnyújtásba bevont szakértő(k) szakmai önéletrajza, és a min. 2 fő teljes munkaidős munkavállalóról cégszerű nyilatkozat, a végzettség pontos feltüntetésével

 

Pályázat címe, megnevezése:

 

A projekt száma:

2020-1.1.2-PIACI-KFI-2020-00111

A projekt címe, megnevezése:

Új, kiváló vízmegtartó képességű takaróföld előállítására szolgáló innovatív technológia kifejlesztése csiperketermesztés céljára a letermett gombakomposzt mikrobiális újrakomposztálása útján


Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Fizetési mód: A szolgáltatás díja átutalással, egy összegben kerül kifizetésre a számla kézhezvételétől számított 60 napon belüli fizetési határidővel, banki átutalással, az SZTE TTIK Mikrobiológiai Tanszék által igazolt teljesítést követően.

 

Szállítási, és számlaküldési cím:

SZTE TTIK Mikrobiológiai Tanszék

(6726 Szeged, Közép fasor 52.)


Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Kuczora Attila, irodavezető-helyettes

kuczora.attila@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Dr. Csernetics-Nyilasi Ildikó, tudományos munkatárs SZTE TTIK Mikrobiológiai Tanszék, tel: +36-62-544-517

email: nyilasi.ildiko@szte.hu

Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: EUROFINS Genomics AT GmbH
Nyertes ajánlati ár: 480 000,-Ft+ÁFA