Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PSZ11964


Az Ajánlattételi felhívással kapcsolatosan kiegészítő tájékoztatás kérések érkeztek, melyekben szereplő kérdésekkel és az azokra adott válaszokkal a felhívás kiegészítésre került.

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: "Pénzforgalmi számlák megnyitása és vezetése, valamint kapcsolódó banki szolgáltatások beszerzése a Szegedi Tudományegyetem részére”
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PSZ11964

Ajánlattételi határidő: 2021. december 14 14:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: Felek a szerződést a szerződés mindkét fél általi aláírásától számított 36 hónapos időtartamra kötik, valamint opciós lehetőségként fennáll a szolgáltatások megrendelése további 24 hónap időtartamban.

A beszerzés rövid ismertetője:

A beérkezett kiegészítő tájékoztatás III. kérdései és az arra adott ajánlatkérői válaszok az alábbiak:

 • 1. Kérdés: Az ÁRTÁBLA csak HUF-ban értendő/töltendő?
 • 1. Válasz: Az ártáblában a díjakat magyar forintban (HUF) kérjük megadni.
 • 2. Kérdés: A csekkes fizetések tekintetében a csekkek nyomtatványok elkészítése nem a bank feladata, ugye?
 • 2. Válasz: A csekkek előállítása nem a bank feladata.
 • 3. Kérdés: Ha az Ajánlattevő még nem rendelkezik Rating-gel, az ugye nem kizáró feltétel az ajánlat adás szempontjából?
 • 3. Válasz: A rating meglétéről/hiányáról az Ajánlattevőknek nyilatkozniuk kell.


A beérkezett kiegészítő tájékoztatás II. kérdései és az arra adott ajánlatkérői válaszok az alábbiak:

 • 1. Kérdés: A Rulírozó hitel alatt milyen igényt kell érteni? Egy klasszikus rulírozó forgóeszközkeretet vagy egy rulírozó jellegű készenléti keretet? 1 vagy 3 éves futamidővel szeretné ezt Ajánlatkérő igényelni?
 • 1. Válasz: A rulírozó hitel alatt Ajánlatkérő rulírozó jellegű készenléti keretet ért. Az időtávra vonatkozóan nincs megkötés, amit ajánl Ajánlattevő.
 • 2. Kérdés: Az ártáblában szereplő egyéb nyomtatványok, igazolások, bizonylatok díja mit foglal magában? Mit kell ez alatt érteni pontosan? Postai tételek, szolgáltatások be/kimenő tételek vonatkozásában mire kell gondolni? Mire kér Ajánlatkérő pontosan szolgáltatási ajánlatot?
 • 2. Válasz: Egyéb nyomtatványok, igazolások, bizonylatok alatt Ajánlatkérő pl. egyéni igazolások kiadása, módosítása, bizonylat másolatok, pótlólag kért számlakivonat, vagy számlakivonat külön kérésre, stb. ért. Postai tételek, szolgáltatások be/kimenő tételek alatt Ajánlatkérő pl. postai készpénzes átutalási megbízás jóváírásának díját, postai kifizetési utalvány teljesítésének díját érti.


A beérkezett kiegészítő tájékoztatás I. kérdései és az arra adott ajánlatkérői válaszok az alábbiak:

 • 1. Kérdés: Kérjük pontosítani, hogy az Egyetem Székhelye alatt Szegedet, vagy a Szeged, Dugonics tér 13. sz. címet értik, azaz a bankfióki szolgáltatás (be-, kifizetés) nyújtását Szeged városában, vagy a Szeged, Dugonics tér 13. sz. alatt kell biztosítani?
 • 1. Válasz: Az Egyetem székhelyén nyújtandó bankfióki (be- és kifizetés) szolgáltatás akként értelmezendő, hogy azt Szeged városában kérjük biztosítani.
 • 2. Kérdés: Mekkora összegű folyószámlahitel és forgóeszközhitel finanszírozásra tart igényt az Egyetem? Az első körös ajánlatban feltüntetett keretösszegek kötelező érvényűek-e, illetve a keretösszeg is értékelési szempont-e vagy csak a hiteldíjak?
 • 2. Válasz: A hitelekre vonatkozóan az első körös ajánlatban feltüntetett keretösszegek tájékoztató jellegűek, nem minősülnek kötelező érvényűnek, az értékelésnél a keretösszeget és a hiteldíjakat előminősítési (nem értékelési) szempontnak tekintjük.
 • 3. Kérdés: A referencia esetében az Ajánlattevő által aláírt nyilatkozat az elvárás a referenciákról, vagy az adott költségvetési intézmény, jogi személy vagy közhasznú egyéb szervezet ügyfél által adott referencia az elvárás? Hány darab referencia az elvárt az Egyetem részéről?
 • 3. Válasz: Az ajánlathoz „az eljárást megindító felhívás megküldésétől visszafelé számított 3 év vonatkozásában legalább 12 hónapon keresztül folyamatosan, költségvetési intézmény, jogi személy vagy közhasznú egyéb szervezet részére nyújtott pénzforgalmi számlavezetés és egyéb banki szolgáltatások tárgyú szerződésszerűen teljesített referenciákról” feltétel teljesítéséhez elegendő az ajánlattevő részéről adott nyilatkozat. Az ajánlattevőnek legalább egy referenciát kell tudni felmutatni.
 • 4. Kérdés: Pontosítást kérünk arra vonatkozóan, hogy az ártáblában megadandó díjakon felül az abban nem szereplő szolgáltatásokra a mindenkori kondíciós lista szerinti — vagy egyedi megállapodás alapján annál kedvezőbb — díjak felszámíthatók-e?
 • 4. Válasz: Az ártáblában megadandó díjakon felül, az abban nem szereplő szolgáltatások esetén van lehetőség a mindenkori kondíciós lista szerinti, vagy egyedi megállapodás alapján annál kedvezőbb díjak felszámítására.
 • 5. Kérdés: Az Egyetem részéről mi a számlanyitás/szerződéskötés tervezett dátuma?
 • 5. Válasz: A számlanyitás/szerződéskötés tervezett dátuma – legkorábban 2022. február 1. / legkésőbb 2022. május 1.


Pénzforgalmi számlák megnyitása és vezetése, valamint kapcsolódó banki szolgáltatások beszerzése a Szegedi Tudományegyetem részére, a felhivás mellékleteként megtekinthető "Műszaki specifikáció", "Felhívás és dokumentáció", valamint "1. sz. melléklet - A Szegedi Tudományegyetem 2019-2020. évi kincstári forgalmának kimutatása" dokumentumokban részletezettek szerint.Letölthető állományok:
1. sz. melléklet - A Szegedi Tudományegyetem 2019-2020. évi kincstári forgalmának kimutatása.xlsx
ártábla.xlsx
Felhívás és dokumentáció.docx
Műszaki specifikáció.docx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

"Felhívás és dokumentáció" 4. a) pontjában részletezettek szerint.
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Kuczora Attila, irodavezető-helyettes

kuczora.attila@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Nagy Paulina dr., igazgató SZTE Beszerzési Igazgatóság, tel: +36 (62) 545-013, +36 (62) 544-000/5013

email: nagy.paulina@gmf.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Az aktuális beszerzési eljárás értékelés alatt áll.