Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Műszaki jellegű szolgáltatás/beruházás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PM11875

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: Az SZTE TIK épület szennyvízhőn alapú hűtési-fűtési rendszer technológiai vízvezetékének javítási munkálatainak elvégzése a Markovits Iván utcában
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PM11875

Ajánlattételi határidő: 2021. október 25 10:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: A szerződés hatályba lépését követő dokumentált munkaterület átadásától számított 30 munkanap, azzal a megkötéssel, hogy a kivitelezés csak hétvégén (szombat, vasárnap) történhet.

A beszerzés rövid ismertetője:

A beszerzés tárgya:

SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ (6722 Szeged, Ady tér 10.), szennyvízhőn alapú hűtési-fűtési rendszer technológiai vízvezetékének javítási munkálatainak elvégzése a Markovits Iván utcában.

Teljesítés tervezett időpontja:

A szerződés hatályba lépését követő dokumentált munkaterület átadásától számított 30 munkanap, azzal a megkötéssel, hogy a kivitelezés csak hétvégén (szombat, vasárnap) történhet.

A beszerzés rövid ismertetője:

SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ (6722 Szeged, Ady tér 10.), szennyvízhőn alapú hűtési-fűtési rendszer technológiai vízvezetékének javítási munkálatainak elvégzése a Markovits Iván utcában.

A beszerzés részletes ismertetése:

Az SZTE TIK épület szennyvízhőn alapuló hűtési-fűtési rendszer technológiai vízvezetékét földmunkák során átvágták, szükség van az útburkolat feltárásával a hiba elhárítására. A munkavégzésnek tartalmaznia kell:

  1. Úttest, járda szakasz bontása
  2. NKM elektromos vezetékeinek süllyesztése
  3. hőszivattyús vízvezeték átfúrt szakaszának javítás, csőszigetelés helyreállítása
  4. járda, úttest aszfalt burkolatának helyreállítása
  5. zöldterület helyreállítása
  6. szükséges forgalomtechnika kiépítése (SZKT illetve egyéb járműterelés, közterületi díjak)

A felsorolt munkákat az árajánlat tételesen tartalmazza!

 

A mindösszesen vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni, de a fentiekben felsorolt munkákat (a-f pontok) tételesen beárazva hivatalos árajánlatukat kérjük becsatolni a pályázati dokumentációba. Valamint kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot is az ajánlatukhoz csatolni.

Alkalmassági feltételek:

Az ajánlattevő alkalmas, amennyiben rendelkezik az alábbi szakemberekkel:

  • 1 fő építőmérnök (MV-VZ jogosultsággal)

A pályázathoz kérjük csatolni a képesített személyek érvényes jogosultságát!


Általános előírások:

A munkálatokat követően a rendeltetésszerű használat alapvető követelmény, minden egyéb utólagos beavatkozás nélkül. A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. Vállalkozónak el kell szállítania a teljesítési helyszínről. A műszaki átadás-átvétel feltétele többek között, hogy a Vállalkozó a keletkezett építési és bontási hulladék lerakóhelyi átvételét bizonyító szállítólevelek másolatát, továbbá az ártalmatlanításra, újrahasznosításra való átvételt igazolja, az igazolást csatolja az átadási dokumentációhoz.

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, útban lévő berendezések vagy szerelvények bontását és visszaszerelését, finomtakarítás költségei).

A szakszerűtlen bontási, beépítési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni, az eredeti állapotot kialakítani. Az elvégzendő munkákat I. osztályú minőségben kell elkészíteni, az érvényben lévő munkavédelmi és balesetvédelmi előírások betartásával. A beépített anyagoknak megfelelőségi bizonylattal kell rendelkezniük.

A munka nem építési engedély köteles.

 

Pályázat beadását megelőzően helyszíni bejáráson lehet opcionálisan részt venni az alábbiak szerint.

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

Helyszín: 6725 Szeged, Markovits Iván utca. Kérjük előzetes egyeztessenek a megjelölt helyszíni kapcsolattartóval!

Időpont: 2021.10.20. (szerda), 10:00 óra

Helyszíni kapcsolattartó: Csányi Máté, Tel.: +36-30/197-0521

 

A nyertes pályázó feladata/ egyéb ajánlati feltételek:

  • az ismertetőben meghatározott munkák elvégzése
  • elvárt jótállás 36 hónap
  • az átláthatósági nyilatkozatot a kitöltött felolvasólapot és a megadott munkákra tételes ajánlatot kérjük a hivatalos pályázati anyaghoz csatolni

 

A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:

nettó összeg:………………………..,- Ft

ÁFA 27%:………………………..…- Ft

Bruttó összeg:…………………...….,- Ft

 

Vállalkozó kizárólag 1 db végszámlát nyújthat be.

A számlák fizetési határideje utólagos átutalással 30 naptári nap.

Megrendelő előleget nem fizet.

Megrendelő előteljesítést elfogad.Letölthető állományok:
Építési- kivitelezési szerződés tervezet_TIK Markovits Iván u..docx
Műszaki_leíras.docx
Felolvasólap.doc
Atlathatosagi_nyilatkozat.doc.docx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Az ajánlattételi felhívás részét képezi az építési-kivitelezési szerződéstervezet, melyet Ajánlattevő benyújtott ajánlatával automatikusan elfogad. Amennyiben a szerződéstervezetet illetően annak tartalmi elemeivel kapcsolatban kérdése merül föl, azt még az ajánlattételi határidő lejárta előtt kérjük írásban az ügyintéző felé jelezni (E-mail: szenasi.orsolya@gmf.u-szeged.hu).

 

Felmerülő szakmai kérdések esetén kapcsolattartó:

Csányi Máté, Tel.: +36-30/146-4373; E-mail: csanyi.mate@gmf.u-szeged.hu

Kérjük, hogy a kiírással kapcsolatosan felmerülő szakmai kérdéseket a megadott szakmai kapcsolattartó mellett a nyílt ajánlattételi eljárás ügyintézője részére (e-mail: szenasi.orsolya@gmf.u-szeged.hu) is feltétlen küldjék meg!

 

Jelen nyílt ajánlattételi eljárásban csak közbeszerzési értékhatár alatt köthető szerződés. Az ezt meghaladó ajánlatok értékelése során ajánlatkérő figyelemmel lesz a közbeszerzési törvény becsült érték megállapítására vonatkozó előírásaira, és adott esetben erre tekintettel az eljárás eredménytelenítéséről határoz.
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Darvas Imre, irodavezető

darvas.imre@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Csányi Máté, gépész műszaki ellenőr SZTE Műszaki Igazgatóság Műszaki és Beruházási Iroda, tel: +36 (62) 544-714, +36 (62) 544-000/4714

email: csanyi.mate@gmf.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Dél-Konstruktív Kft.
Nyertes ajánlati ár: 5 013 534,-Ft+ÁFA