Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Műszaki Igazgatóság

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PM11758

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: A SZTE területén található gáznyomás-szabályozók és hozzájuk kapcsolódó gázbiztonsági berendezések karbantartása
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PM11758

Ajánlattételi határidő: 2021. augusztus 27 11:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: Szerződés időtartama: 2021. szeptember 15 - 2022. szeptember 15. + 1 évvel meghosszabbítható

A beszerzés rövid ismertetője:

Beszerzés tárgya: A SZTE területén található gáznyomás-szabályozók és hozzájuk kapcsolódó gázbiztonsági berendezések karbantartása

Szerződés időtartama: 2021. szeptember 15 - 2022. szeptember 15.
+1 évvel meghosszabbítható

 

Tevékenységi terület és helyszínek:

 • 1. Tanulmányi és Információs Központ

készülék: 1 db ikerágas KS-2-17 B gáznyomás-szabályozó

 • 2. Füvészkert

készülék: 1 db KÖGÁZ 100/6/0,03-S gáznyomás-szabályozó

 • 3. Hódmezővásárhely

készülék: 1 db ikerágas Fiorentini DIVAL 250G/BP 3/0,1 gáznyomás-szabályozó

1 db Rombach 243-12-56/3/0.03 gáznyomás-szabályozó

 • 4. II-es Kórház

készülék: 1 db ikerágas KS-2-17/26 A gáznyomás-szabályozó

1 db PKN 50 tip. biztonsági gyorselzáró (Pszichiátrián) 1 db GSDK 150 tip. biztonsági gyorselzáró (kazánházban)

 • 5. Központi Kazánház

készülék: 1 db COP –TERM2 DN125/200 MBN065/MTP650 ikerágas nyomásszabályozó és mérő állomás

1 db GSDK 300 tip. gyorselzáró

 • 6. Központi Labor

készülék: 1 db KS-2-3,5 AS gáznyomás-szabályozó

 • 7. Kémia épület

készülék: 1 db GSDS 150 biztonsági gyorselzáró

 • 8. MK oktatási épület

készülék: 2 Gázgép VF 100 6/002 gáznyomás-szabályozó

1 db ikerágas KS-1-26-A típusú gáznyomás-szabályozó

 • 9. Sportközpont

készülék: COP-TERM2 DN40/80B249/MFS100 típusú gáznyomás-szabályozó és mérőállomás G-100-as forgódugattyús gázmérővel. (lemezszekrényben)

 • 10. Öthalmi Kollégium

készülék: Gázgép VF 100 6/002 szabályozó

 • 11. Károlyi Kollégium

készülék: BG 150 biztonsági gyorselzáró

 • 12. BTK okt épület Petőfi S. sgt.

készülék: biztonsági gyorselzáró

 • 13. 265 Ágyas Klinika parkoló havi ellenőrzés, szellőztetés

 

A nyertes pályázó feladata:

A fenti készülékek és kiegészítő berendezéseik karbantartása és ellenőrzése az alábbiak szerint:

- teljes körű műszaki vizsgálat és működés ellenőrzés

- szabályozási, zárási, lefuvatási értékek ellenőrzése, beállítása

- Szűrőbetétek ellenőrzése

- Tömörségi vizsgálat

- Mérőműszerek összehasonlító ellenőrzése

- üzemi adatok rögzítése

- helyszíni jegyzőkönyv vezetése

A karbantartásokat követően a Vállalkozó köteles minden nyomásszabályozóra egy jegyzőkönyvet kiállítani.

A karbantartási munkákat évi két alkalommal kell végezni:

tavasszal (április, május )

ősszel (szeptember, október)

Időpont egyeztetés szükséges.

A karbantartási költséget 50-50%-os megosztással nyújthatja be a nyertes ajánlattevő az őszi és tavaszi karbantartás után. A számlákat telephelyenként külön-külön kérjük benyújtani.

 

Rendelkezésre állás: A nyertes Ajánlattevő köteles 24 órás hibabejelentési ügyeletet fenntartani a szerződés hatálya alatt a hibabejelentés fogadására (telefon, e-mail).

Ajánlattevő a szerződés hatálya alatt legfeljebb 3 órán belül (a Központi Kazánháznál - tekintve a Betegellátás épületeit- a lehető legrövidebb) megkezdi a jelentkező hibaelhárítási munkákat, ha az közvetlen baleset és életveszélyt okozhat és a lehető legrövidebb idő alatt elvégezi azokat. A nyertes vállalkozónak rendelkeznie kell a berendezések azonali javításához vagy cseréjéhez szükséges berendezésekkel, alkatrészekkel.

 

Számlázás:

A nettó éves átalány karbantartási díjnak tartalmaznia kell a szerződésszerű teljesítéshez szükséges valamennyi járulékos költséget – ideértve a kiszállási díjat, a fuvarozás, a tárolás, a rakodás, a szakmunka, a segédmunka díjait és szükséges géphasználati díjakat, a felhasznált rezsianyag és hatósági engedélyek költségeit is -, valamint a különféle vámköltséget és adókat. A nettó árak ÁFÁ-t nem tartalmaznak.

A szükséges javításokhoz esetenként beszerelésre kerülő cserealkatrészek árát külön egyeztetni kell a Megrendelővel. Csak a Megrendelő által elfogadott árajánlatban szereplő alkatrészek építhetők be (havária vagy sürgős esetben telefonos vagy szóbeli egyeztetés). A cserealkatrészek árát a teljesítés igazolás aláírása után a vállalkozó a szerződött összegen felül számlázhatja a Megrendelő felé.

Információ: Fekete Tibor, Tel.: +36 70/331-9569

A pályázatban való részvétel feltétele:

 • az ajánlattevő rendelkezzen az elmúlt 5 évre visszamenőleg legalább 5 db gáznyomás-szabályozók karbantartására vonatkozó szerződéssel (az ajánlathoz kérjük az igazolásokat csatolni.)
 • Az ajánlattevő rendelkezzen gáznyomás-szabályozó javításban, karbantartásban kellő jártassággal és ismeretekkel.


A kitöltött és cégszerűen aláírt átláthatósági nyilatkozatot és felolvasólapot kérjük az ajánlathoz csatolni.Letölthető állományok:
atlathatosagi_nyilatkozat_szte.docx
Felolvasólap_nyomásszab.doc
Vállalkozási szerződés tervezet és 1. számú melléklet.doc
webra_kiiras_gaznyomasszab222.docx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Az ajánlattételi felhívás részét képezi a vállalkozási szerződéstervezet, melyet Ajánlattevő benyújtott ajánlatával automatikusan elfogad. Amennyiben a szerződéstervezetet illetően annak tartalmi elemeivel kapcsolatban kérdése merül föl, azt még az ajánlattételi határidő lejárta előtt kérjük írásban az ügyintéző felé jelezni (E-mail: danyi.andrea@gmf.u-szeged.hu).


Felmerülő szakmai kérdések esetén kapcsolattartó:

Fekete Tibor, Tel.: +36 30/331 9569; E-mail: fekete.tibor@gmf.u-szeged.hu

Kérjük, hogy a kiírással kapcsolatosan felmerülő szakmai kérdéseket a megadott szakmai kapcsolattartó mellett a nyílt ajánlattételi eljárás ügyintézője részére (e-mail: danyi.andrea@gmf.u-szeged.hu) is feltétlen küldjék meg!

 

Jelen nyílt ajánlattételi eljárásban csak közbeszerzési értékhatár alatt köthető szerződés. Az ezt meghaladó ajánlatok értékelése során ajánlatkérő figyelemmel lesz a közbeszerzési törvény becsült érték megállapítására vonatkozó előírásaira, és adott esetben erre tekintettel az eljárás eredménytelenítéséről határoz.
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Darvas Imre, irodavezető

darvas.imre@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Fekete Tibor, energetikai szakreferens SZTE Műszaki Igazgatóság Létesítményüzemeltetési és Gazdálkodási Iroda, tel: +36 (62) 545-636, +36 (62) 544-000/5636

email: fekete.tibor@gmf.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: H-Energia Szabályozó Kft.
Nyertes ajánlati ár: 920 000,-Ft+ÁFA