Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Műszaki Igazgatóság

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PM11722

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: Az SZTE GTK (Szeged, Kálvária sgt. 1.) földszinti termeiben fa nyílászárók felújítása (004, 005, 007 termek)
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PM11722

Ajánlattételi határidő: 2021. augusztus 17 10:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: A munkaterület átadásától számított 30 munkanap

A beszerzés rövid ismertetője:

A beszerzés tárgya:

„Az SZTE GTK (6722 Szeged, Kálvária sgt. 1.) földszinti termeiben (a 004, 005, 007 számú termekben) fa nyílászárók (10 db ablak) javítása, felújítása.”

 

Munka indítása: a minden fél részéről aláírt szerződés Vállalkozó részéről történő átvételekor

 

Befejezési határidő: A munkaterület átadásától számított 30 munkanap


A beszerzés rövid ismertetője:

A földszinti nyílászárók elvetemedése miatt vált szükségessé az SZTE GTK földszinti 004, 005, és 007 számú termeiben a faanyagú nyílászárók (10 db ablak) javítása. A 105/135 cm névleges méretű, íves felső záródású hőszigetelő üvegezéssel ellátott ablakok bukó-nyíló vasalattal felszereltek. A 004 számú tanteremben lévő két ablak nem nyitható az ablakok vetemedése és a vasalatok nem megfelelő működése következtében. A 005 számú tanteremben a vasalatok elhasználódása miatt az ablakszárnyak megereszkedtek. A 007 számú tanteremben három ablaknál a kilincs hiányzik, egy ablak nem zárható megfelelően, két ablaknál a szárnyak megereszkedtek. Mindegyik ablaknál elvégzendő a vasalatok javítása, a meghibásodott elemek cseréje. Az ablakok külső felületkezelése (elsősorban a tok és a szárny alsó vízszintes elemeinél) is javítandó, felújítandó.

 

A helyszíni bejárás nem kötelező, azonban Ajánlatkérő arra igény esetén lehetőséget biztosít. Helyszíni bejárás helye és időpontja:

Helyszín: 6722 Szeged, Kálvária sgt. 1. előtér

Időpont: előzetes telefonos egyeztetés alapján

Kontaktszemély: Kiss Ágoston; +36 30/174-6976; kiss.agoston.jozsef@szte.hu

Kérjük, hogy megjelenési szándékukat 24 órával korábban feltétlen jelezzék a megadott kontaktszemély felé!

 

A Vállalási árat a következő formában kérjük megadni:

nettó összeg:………………………..,- Ft

ÁFA 27%:………………………..…..,- Ft

Bruttó összeg:…………………...….,- Ft

 

Vállalkozó kizárólag 1 db végszámlát nyújthat be.

 

Végszámla: a számla benyújtásának feltétele a Műszaki és Beruházási Iroda által kiadott teljesítésigazolás. Megrendelő előleget nem biztosít.

 

Alkalmassági követelmények: az általános szakmagyakorlási feltételeknek megfelelő gazdasági társaságok vagy egyéni vállalkozók jelentkezését várjuk.

 

A számlák fizetési határideje: 30 naptári nap

 

A Megrendelő előteljesítést elfogad.Letölthető állományok:
Kivitelezési szerződés tervezet_GTK nyilzár felúj.docx
Műszaki leírás_GTK nyílzár felúj.docx
Felolvasólap_GTK nyílzár felúj.doc
atlathatosagi_nyilatkozat_szte.docx-1.doc.docx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Az ajánlattételi felhívás részét képezi a kivitelezési szerződéstervezet, melyet Ajánlattevő benyújtott ajánlatával automatikusan elfogad. Amennyiben a szerződéstervezetet illetően annak tartalmi elemeivel kapcsolatban kérdése merül föl, azt még az ajánlattételi határidő lejárta előtt kérjük írásban az ügyintéző felé jelezni (E-mail: szenasi.orsolya@gmf.u-szeged.hu).

 

Felmerülő szakmai kérdések esetén kapcsolattartó:

Kiss Ágoston, Tel.: +36-30/174-6976; E-mail: kiss.agoston.jozsef@szte.hu

Kérjük, hogy a kiírással kapcsolatosan felmerülő szakmai kérdéseket a megadott szakmai kapcsolattartó mellett a nyílt ajánlattételi eljárás ügyintézője részére (e-mail: szenasi.orsolya@gmf.u-szeged.hu) is feltétlen küldjék meg!

 

Jelen nyílt ajánlattételi eljárásban csak közbeszerzési értékhatár alatt köthető szerződés. Az ezt meghaladó ajánlatok értékelése során ajánlatkérő figyelemmel lesz a közbeszerzési törvény becsült érték megállapítására vonatkozó előírásaira, és adott esetben erre tekintettel az eljárás eredménytelenítéséről határoz.
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Darvas Imre, irodavezető

darvas.imre@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Kiss Ágoston, építész műszaki ellenőr SZTE Műszaki Igazgatóság, Műszaki és Beruházási Iroda, tel: +36-30/174-6976

email: kiss.agoston.jozsef@szte.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Arcomas Kft.
Nyertes ajánlati ár: 3 000 000,-Ft+ÁFA