Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Műszaki jellegű szolgáltatás/beruházás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PM11450

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE Móra Ferenc Szakkollégium helyiségeinek tisztasági festései
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PM11450

Ajánlattételi határidő: 2021. április 23 10:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: munkaterület átadásától számított 45 naptári nap

A beszerzés rövid ismertetője:

A beszerzés tárgya: „SZTE Móra Ferenc Szakkollégium helyiségeinek tisztasági festése”

 

Munka indítása: munkaterület dokumentált átadásakor

Befejezési határidő:

Kivitelezés várható kezdési ideje: 2021. május

Teljesítés határideje: 45 naptári nap

 

A beszerzés rövid ismertetője:

Az SZTE Móra Ferenc Szakkollégium épülete (6726 Szeged, Közép fasor 31-33.) alábbi helyiségeinek tisztasági festését kérjük elvégezni az alábbiak szerint.

Az 5. emelet következő helyiségei (alaprajz szerinti számozás):

1, 2, 3, 4, 6, 6a, 7, 8, 8a, 9, 10, 11, 12, 17, 17a, 18, 18a, 19, 19a, 20, 21 szobák

27-37, 39-42 vizes helyiségek

Az 1. és 2. emeleti vizesblokkok

Az 1., 2. és 3. emeleti konyhák

 

A munka magába foglalja a mélyalapozást (vakolt felületeken), festést minimum két rétegben (vizes diszperziós festék), a kisebb vakolathibák javítását, levelesen felváló festék lekaparását (teljes felület ~15%-a), lekapart felületek glettelését, erősítő szalagozást (gipszkarton falak illeszései), valamint a szükséges takarást, fóliázást. Ha szükségesek egyéb kiegészítő munkák, azok az előzetesen biztosított helyszíni bejárás alkalmával felmérhetők.

 

A festendő felületek nagysága: kb. 1200m2.

Konyhai olajlábazatok: 45m2

A helyiségek színei a Megrendelővel egyeztetendők! (Vizesblokkok fehér, a szobák és konyhák halvány pasztell színekre festendők.)

 

Általános előírások:

A munkavégzésből adódó törmeléket, szemetet stb. vállalkozónak folyamatosan el kell szállítania a teljesítési helyszínről.

A munka költségeinek összeállításánál az árképzés irányelvei szerint járjanak el, vegyenek figyelembe, a teljesítéshez szükséges minden költséget abban az esetben is ha a műszaki leírásban nem szerepel, de a megvalósításhoz elengedhetetlenül szükséges (anyag, munkadíj, szállítási- és gépköltségek, közterület-használati díjak, törmelékszállítás, ideiglenes melléklétesítmények, finomtakarítás költségei…).

A szakszerűtlen kivitelezési tevékenységből eredő károk Vállalkozót terhelik és a vétlen vagy szándékos magatartásból eredő károkat Vállalkozónak az átadás napjáig meg kell szüntetni.

Az építkezés időtartamára a közterület foglalási engedély, utca, utcarész lezárási, forgalom elterelési engedély beszerzése és annak esetleges költségei is az ajánlattevőt terhelik.

A kivitelezés során figyelembe kell venni, hogy a munkavégzés működő közösségi épületben történik!

A berendezési tárgyak bevédéséről a Vállalkozónak kell gondoskodnia!

A kivitelezési munka nem építési engedély köteles tevékenység.

 

A Vállalási árat a mellékelt felolvasólapon kérjük megadni.

Kérjük, a mellékelt átláthatósági nyilatkozatot az ajánlatukhoz csatolni.

 

A vállalkozó 1 végszámlát nyújthat be a műszaki ellenőr által kiadott műszaki teljesítésigazolás után.

A vállalkozói számla kiegyenlítése átutalással történik, 30 napos fizetési határidővel. A megrendelő előleget nem fizet.

 

Helyszíni bejárás helye és időpontja:

Találkozó: Szeged, Közép fasor 31-33., az épület főbejárata előtt

Időpontja: 2021. április 20. (kedd), 10:00 óra

Helyszíni kapcsolattartó: Kovács Attila kollégiumi igazgató, Tel.: 06-30/758-2988

 

Az érvényes ajánlattétel feltétele a kiírásban meghatározott kötelező előzetes helyszíni bejáráson való részvétel, ahol a felmerülő szakmai kérdések is egyeztethetők!

 

Alkalmassági követelmények: az általános szakmagyakorlási feltételeknek megfelelő gazdasági társaságok vagy egyéni vállalkozók jelentkezését várjuk

 

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás, előzetes bejáráson való megjelenés

 

A Megrendelő előteljesítést elfogad.Letölthető állományok:
Építési-Kivitelezési szerződés tervezet_Móra Koll. festés.docx
műszaki leírás Móra Kollégium FESTÉS.docx
Felolvasólap.doc
atlathatosagi_nyilatkozat.docx
alaprajz mora_1 emelet.pdf
alaprajz mora_2 emelet.pdf
alaprajz mora_3 emelet.pdf
alaprajz mora_5 emelet.pdf

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Az ajánlattételi felhívás részét képezi az építési-kivitelezési szerződéstervezet, melyet Ajánlattevő benyújtott ajánlatával automatikusan elfogad. Amennyiben a szerződéstervezetet illetően annak tartalmi elemeivel kapcsolatban kérdése merül föl, azt még az ajánlattételi határidő lejárta előtt kérjük írásban az ügyintéző felé jelezni (E-mail: szenasi.orsolya@gmf.u-szeged.hu).

 

Felmerülő szakmai kérdések esetén kapcsolattartó:

Kószó Péter, Tel.: +36-62/545-605; E-mail: koszo.peter@gmf.u-szeged.hu

Kérjük, hogy a kiírással kapcsolatosan felmerülő szakmai kérdéseket a megadott szakmai kapcsolattartó mellett a nyílt ajánlattételi eljárás ügyintézője részére (e-mail: szenasi.orsolya@gmf.u-szeged.hu) is feltétlen küldjék meg!

 

Jelen nyílt ajánlattételi eljárásban csak közbeszerzési értékhatár alatt köthető szerződés. Az ezt meghaladó ajánlatok értékelése során ajánlatkérő figyelemmel lesz a közbeszerzési törvény becsült érték megállapítására vonatkozó előírásaira, és adott esetben erre tekintettel az eljárás eredménytelenítéséről határoz.
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Darvas Imre, irodavezető

darvas.imre@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Kószó Péter, építész műszaki ellenőr SZTE Műszaki Igazgatóság Műszaki és Beruházási Iroda, tel: +36 (62) 545-605, +36 (62) 544-000/5605

email: koszo.peter@gmf.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Börcsök István e.v.
Nyertes ajánlati ár: 1 500 000,-Ft+ÁFA