Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Anyag/eszköz beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2015/PB05643

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: vegyszer
Ajánlat sorszáma: SZTE/2015/PB05643

Ajánlattételi határidő: 2015. október 01 08:36

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: megrendelés időpontjától számított kb. 1-2 hét, DE legkésőbb 2015. október 31-ig

A beszerzés rövid ismertetője:

4 darab pf032-1ea annexin v fitc apoptosis detection kitBírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Fizetési mód: utólagosan, 60 napos átutalással
(Egyetemünk a számlát csak utólag, az Önök által megadott számlaszámra fizeti ki!)


Az ajánlatkérő a megadott ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt be az ajánlattevő részére, az ajánlati árnak tartalmaznia kell az összes adó, illeték, helyszínre történő szállítási, helyszíni üzembe helyezési, betanítási vagy egyéb járulékos költségeket is, a hatályos magyar jogszabályok szerint.
Kérjük, hogy a benyújtott ajánlatokon minden esetben tüntessék fel a nettó/bruttó rész-, és végösszegeket!
Az ajánlatban feltétlen tüntesse fel a termékekre vonatkozó jótállási időt/garanciális feltételeket!

Kérjük, hogy csak a kiírásban meghatározott termékre adjon be ajánlatot, a megadott mennyiségi és kiszerelési paramétereknek megfelelően!

A felsorolt termékekre külön-külön részajánlati körönként is tehető ajánlat, DE egy-egy részajánlati körön belül minden termékre kell ajánlatot adni!


Jelen beszerzés kizárólagossági nyilatkozat alapján került lefolytatásra.


"Jelen beszerzési eljárásban csak nettó 8 millió forint érték alatt, azaz közbeszerzési értékhatár alatt köthető szerződés. Az ezt meghaladó ajánlatok értékelése során ajánlatkérő figyelemmel lesz a közbeszerzési törvény becsült érték megállapítására vonatkozó előírásaira, és adott esetben erre tekintettel az eljárás eredménytelenítéséről határoz."
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Dr. Janovszky Ágnes, klinikai orvos ÁOK Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika, tel: 06-30/668-1434

email: agnes.janovszky@gmail.com


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Az aktuális beszerzési eljárás érvénytelenítésre került.