Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Anyag/eszköz beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2015/PB04642

A Szegedi Tudományegyetem Gazdasági és Műszaki Főigazgatósága (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: IT eszköz beszerzés
Ajánlat sorszáma: SZTE/2015/PB04642

Ajánlattételi határidő: 2015. február 26 15:15

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: megrendeléstől számított 1-2 hét

A beszerzés rövid ismertetője:

2 db PC beszerzés:

CHS Barracuda PC Core i7-4790K 4.0GHZ, 4GB, 1000GB, DVD-RW, bill., egér, Sulix

Abby PDF Transformer + ESD 2-5 userBírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Fizetési mód: utólagosan, 60 napos átutalással

(Egyetemünk a számlát csak utólag, az Önök által megadott számlaszámra fizeti ki!)


Az ajánlatkérő a megadott ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt be az ajánlattevő részére, az ajánlati árnak tartalmaznia kell az összes adó, illeték, helyszínre történő szállítási vagy egyéb járulékos költségeket is, a hatályos magyar jogszabályok szerint.


Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a helyszíni üzembehelyezést.


Az ajánlatban feltétlen tüntesse fel a termékekre vonatkozó jótállási időt/garanciális feltételeket valamint a szállítási határidőt is!


Kérjük, hogy a benyújtott ajánlatokon minden esetben tüntessék fel a nettó egységárat valamint a nettó és bruttó végösszegeket is.


Kérjük, hogy csak a kiírásban meghatározott termékre adjon be ajánlatot, helyettesítő termékekre benyújtott ajánlatokat nem fogadunk el.


Kérjük, a szoftverhez csatoljon egy hivatalos tanúsítványt, mely tartalmazza a használati időt (a szoftvert véglegesen vagy meghatározott ideig lehet használni). A tanúsítványra tulajdonjog vásárlása esetén is szükség van.


"Jelen beszerzési eljárásban csak nettó 8 millió forintérték alatt, azaz közbeszerzési értékhatár alatt köthető szerződés. Az ezt meghaladó ajánlatok értékelése során ajánlatkérő figyelemmel lesz a közbeszerzési törvény becsült érték megállapítására vonatkozó előírásaira, és adott esetben erre tekintettel az eljárás eredménytelenítéséről határoz."
Ajánlat benyújtásának módja:
Zárt borítékban 1 eredeti példányban, a Szegedi Tudományegyetemnek címezve: SZTE Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Szentháromság utca 34, személyesen vagy postai úton. Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy nettó egymillió forintot meghaladó ajánlatot, kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő. ( A borítékban beadott egymillió forintot meghaladó ajánlat érvénytelen!) A borítékon és a dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát feltöltheti cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül.
Kérjük, hogy ajánlatukat vagy borítékban juttassák el, vagy az adott eljárás weboldalán töltsék fel.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Patakiné Sziveri Ildikó, ügyvivő szakértő - projekt koordinátor SZTE TTIK Kémiai Tanszékcsoport Alkalmazott és Környezeti Kémiai Tanszék, tel: +36 (62) 544-615, +36 (62) 544-000/4615

email: patakine@chem.u-szeged.hu


Kérjük, hogy ajánlatát ne e-mailen hanem a fenti módok egyikén juttassa el részünkre.
Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Irodagép Kft.
Nyertes ajánlati ár: 250 800,-Ft+ÁFA