Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Anyag/eszköz beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2022/PB12602

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: Vegyszerek
Ajánlat sorszáma: SZTE/2022/PB12602

Ajánlattételi határidő: 2022. október 10 10:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: megrendeléstől/szerződéskötéstől számított 30 naptári napon belül

A beszerzés rövid ismertetője:

Igénylés tárgya: Vegyszerek


Részletes termékleírás, ajánlati feltételek, igényelt mennyiség:

1. Pierce™ Protease Inhibitor Mini Tablets, EDTA-free (Kód: A32955) Proteáz gátlókoktél fehérjemunkákhoz

A tablettáknak a fehérjéket meg kell védenie a proteolitikus lebomlástól a sejtlizátummintákban jellemzően jelen lévő szerin-proteázok, cisztein-proteázok, aszparaginsav-proteázok és aminopeptidázok gátlásán keresztül. A tabletták AEBSF-et, aprotinint, besztatint, E-64-et, leupeptint és pepstatin A-t tartalmazzanak. 4°C-on 12 hónapig stabil tárolásra alkalmasak legyenek, minden mini tabletta 10 ml oldathoz legyen elegendő.

Igényelt mennyiség: 1 db


2. TaqMan™ RNA-to-CT™ 1-Step Kit (Kód:4392938) - Kit egy lépeses RT-PCR kivitelezéshez.

200 reakcióhoz elegendő reagenst tartalmazzon 50 µl reakciótérfogat mellett.

A kit az alábbiakat tartalmazza:

• 1 × 5 ml-es 2X master mix, amely AmpliTaq Gold™ DNS polimeráz UP-t, dNTP-ket (beleértve a dUTP-t), Passive Reference 1-et és optimalizált puffer komponenseket tartalmazzon. -15 és -25°C között tárolandó legyen.

• 1 × 250 µl 40X RT enzimkeverék, amely ArrayScript™ UP reverz transzkriptázt, RNáz inhibitort tartalmaz. -15°C és -30°C között tárolandó legyen.

Igényelt mennyiség: 4 db


Kérjük, hogy csak a kiírásban meghatározott termékre, a meghatározott kiszerelésben illetve a megadott mennyiségekre adjon be ajánlatot, vagy ezzel műszaki tartalmában teljesen egyenértékű vagy jobb helyettesítő termékre.


Igénylő egység: SZTE GYTK Farmakognózia Intézet

Igénylő egység címe/számlakiküldési cím: 6720 Szeged, Eötvös u. 6.

Tervezett szállítási cím: SZTE GYTK Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet, Eötvös u. 6.

Tervezett számlán szereplő cím: Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Kérjük, hogy az ajánlaton VEVŐ címszó alatt kizárólag a SZTE székhelye kerüljön feltüntetésre: (Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.)

Finanszírozó pályázat: OTKA K314704; Pályázat címe: "Antioxidáns inspirált felfedező gyógyszerkutatás: a kémiai tér kiterjesztése új vér- agy gát protektív anyagok előállításához."


A kiírt tételekre csak együttes ajánlat tehető, az Ajánlatkérő részajánlatot nem értékel, Ajánlattevőnek minden, a felhívásban részletezett termékre ajánlatot kell adnia.


Kérjük, hogy feltöltött ajánlata feltétlen tartalmazza az érvényességi idő lejártát, a vállalt 30 napos fizetési határidőt és a vállalt szállítási határidőt!


Kérjük, hogy a kiírással kapcsolatosan felmerülő kérdéseket a megadott szakmai kapcsolattartó mellett a beszerzést intéző részére (csabai.aniko@gmf.u-szeged.hu) is feltétlen küldjék meg!Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Az ajánlattevő a megadott ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt be az ajánlatkérő részére, az ajánlati ár fix, az összevethetőség miatt az ajánlatnak tartalmaznia kell az összes adó, illeték, szállítási vagy egyéb járulékos költségeket is - a hatályos magyar jogszabályok szerint. (Az árképzésnél kérjük vegyék figyelembe azt is, hogy a megrendelés leadása NEM webáruházon keresztül történik majd.)


Ajánlatkérő a webra eljárásban nyertes ajánlattevő (Eladó) fél felé küldött egyedi megrendelésben/egyedi szerződésben minden esetben rögzíti, hogy olyan okból, amelyért Eladó felelős (Ptk. 6:186.§) bármely teljesítéssel késedelembe esik, az egyedi megrendelésből a késedelemmel érintett termékek nettó ellenértéke (vételára) 1%-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbér fizetésére kötelezett minden megkezdett naptári nap vonatkozásában, amely késedelmi kamat maximum 20% lehet. A kötbér összege a végszámlából kerül visszatartásra. Amennyiben a késedelem a 15 napot meghaladja, a Vevő jogosult a megrendeléstől (egyedi szerződéstől) elállni/azt felmondani.”

 

Fizetési mód: utólagosan, 30 napos átutalással

 

Kérjük, hogy a benyújtott ajánlatokon minden esetben tüntessék fel a nettó/bruttó rész-, és végösszegeket is (a kerekítési szabálynak megfelelően).

Az ajánlati ár a rész illetve a végösszesen tekintetében is meg kell, hogy egyezzen a teljesítés napján kiállítandó számlán szereplő összegekkel!


Ajánlatkérő a webra eljárásban nyertes Ajánlattevő (Eladó) felé küldött egyedi megrendelésben/egyedi szerződésben minden esetben rögzíti, hogy olyan okból, amelyért Eladó felelős (Ptk. 6:186.§) bármely teljesítéssel késedelembe esik, az egyedi megrendelésből a késedelemmel érintett termékek nettó ellenértéke (vételára) 1%-ának megfelelő mértékű késedelmi kötbér fizetésére kötelezett minden megkezdett naptári nap vonatkozásában, amely késedelmi kamat maximum 20% lehet. A kötbér összege a végszámlából kerül visszatartásra. Amennyiben a késedelem a 15 napot meghaladja, a Vevő jogosult a megrendeléstől (egyedi szerződéstől) elállni/azt felmondani.


Ajánlati kötöttség a bontást követő 30 nap.


Kérjük, tüntessék fel a garanciális/jótállási feltételeket.

 

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

Ajánlattevő minősüljön átlátható szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. (6) bekezdésében foglaltak alapján. Ajánlatkérő az ajánlatok értékelésekor ellenőrzi, hogy az átláthatóság igazolására szolgáló dokumentum nyilvántartásában rendelkezésre áll-e, szükség esetén az átláthatósági nyilatkozatot hiánypótlásban kéri be.

 

Az SZTE Beszerzési Igazgatóság nyílt ajánlattételi (webra) rendszer keretén belül lebonyolított beszerzési eljárásai során a beszerzési szabályzat lehetőséget nyújt az Ajánlattevők részére iratbetekintésre meghatározott feltételek mellett.

A fentiek alapján tájékoztatjuk az Ajánlattevőket, hogy ajánlatukban az üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatják.

Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információt tartalmazhat, amelynek nyilvánosságra hozatala az ajánlattevő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. Ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan adatoknak a nyilvánosságra hozatalát, amelyek az értékelési szempont(ok) alapján értékelésre kerülnek, az alkalmasság igazolása körében bemutatott adatokat, továbbá az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, kivéve a leírásnak azt a jól meghatározható, elkülönített elemét, amelynek nyilvánosságra hozatala az ajánlattevő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna.


Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Kuczora Attila, irodavezető-helyettes

kuczora.attila@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Ducza Eszter dr., docens SZTE GYTK Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet, tel: +36 (62) 341-977, +36 (62) 544-000/1977, +36 (62) 341-971, +36 (62) 544-000/1971

email: ducza.eszter@szte.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Life Technologies Magyarország Kft.
Nyertes ajánlati ár: 661 367,-Ft+ÁFA