Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Anyag/eszköz beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2022/PB12564

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: Informatikai eszközök beszerzése 2 részajánlati körben
Ajánlat sorszáma: SZTE/2022/PB12564

Ajánlattételi határidő: 2022. szeptember 19 11:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: Szerződéskötéstől számított 30 napon belül

A beszerzés rövid ismertetője:

Igénylés tárgya: Informatikai eszközök beszerzése 2. részajánlati körben


Részletes termékleírások és ajánlati feltételek, igényelt mennyiségek: a csatolt excel dokumentum tartalmazza a specifikációt


Igénylő egységek:

1. részajánlati kör: Informatikai és Szolgáltatási Igazgatóság Ügyfélkapcsolati Iroda

2. részajánlati kör: SZTE TTIK Élettani, Szervezettani és Idegtudományi Tanszék


Szállítási címek: 1. részajánlati kör: 6722 Szeged, Ady tér 10.

2. részajánlati kör: 6726 Szeged, Közép fasor 52.


Számlán szereplő cím: Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Kérjük, hogy az ajánlaton VEVŐ címszó alatt kizárólag a SZTE székhelye kerüljön feltüntetésre: (Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.)


Kérjük, hogy csak a kiírásban meghatározott paraméterekkel rendelkező termékre adjon be ajánlatot, jelen kiírásban helyettesítő termékeket nem áll módunkban elfogadni!


A felsorolt termékekre külön-külön részajánlati körönként tehető ajánlat. Ebben az esetben a részajánlati körökön belül minden egyes tételre érvényes ajánlatot kell benyújtani.


Kérjük, hogy feltöltött ajánlata feltétlen tartalmazza a garanciális/jótállási feltételeket és a vállalt 30 napos fizetési határidőt!


Az Ajánlattevő a megadott ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújthat be az Ajánlatkérő részére, az ajánlati ár fix, annak tartalmaznia kell az összes adó, illeték, helyszínre történő szállítási vagy egyéb járulékos költségeket is (pl. EUR/Ft árfolyamváltozás miatti kockázat), a hatályos magyar jogszabályok szerint.AJÁNLATTEVŐ KÉRI, HOGY AJÁNLATA FELTÖLTÉSÉT KÖVETŐEN TÁJÉKOZTATÓ E-MAILT KÜLDJÖN az eljárást lebonyolító Nászné Mácsai Anita ügyintéző részére naszne.macsai.anita@szte.hu címre, AZZAL A TARTALOMMAL, HOGY MELY RÉSZAJÁNLATI KÖRRE/KÖRÖKRE NYÚJTOTTAK BE AJÁNLATOT. (Kérjük, más tartalmat ne közöljenek, csak a részajánlati körök sorszámát ahhoz, hogy az elvárt ajánlatszám a rendelkezésünkre áll-e)


2. részajánlati kör:

A projekt száma: KKP 133807

A projekt címe, megnevezése: Élvonal pályázat: Azonosított idegsejtek mikrohálózatainak szerepe az ember és a rágcsálók agykérgében


Felmerülő szakmai kérdések esetén kapcsolattartók:

  1. részajánlati kör:

Dr. Pusztai Gábor Tamás, Tel.: 70/439 9313; E-mail: pusztai.gabor@gmf.u-szeged.hu

  1. részajánlati kör:

Tóth Éva, Tel.: 62/543-979; E-mail: toth.eva@bio.u-szeged.hu


Kérjük, hogy a kiírással kapcsolatosan felmerülő kérdéseket a megadott szakmai kapcsolattartó mellett a beszerzést intéző részére (naszne.macsai.anita@szte.hu) is feltétlen küldjék meg!


Letölthető állományok:
informatikai_igenyles__2_reszajanlati_korben.xlsx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

„Ajánlattevő minősüljön átlátható szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. (6) bekezdésében foglaltak alapján. Ajánlatkérő az ajánlatok értékelésekor ellenőrzi, hogy az átláthatóság igazolására szolgáló dokumentum nyilvántartásában rendelkezésre áll-e, szükség esetén az átláthatósági nyilatkozatot hiánypótlásban kéri be.”

 Ajánlati kötöttség a bontás napjától számított 30 nap.

„Az SZTE Beszerzési Igazgatóság nyílt ajánlattételi (Webra) rendszer keretén belül lebonyolított beszerzési eljárásai során a beszerzési szabályzat lehetőséget nyújt az Ajánlattevők részére iratbetekintésre meghatározott feltételek mellett. A fentiek alapján tájékoztatjuk az Ajánlattevőket, hogy ajánlatukban az üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatják. Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információt tartalmazhat, amelynek nyilvánosságra hozatala az ajánlattevő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. Ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan adatoknak a nyilvánosságra hozatalát, amelyek az értékelési szempont(ok) alapján értékelésre kerülnek, az alkalmasság igazolása körében bemutatott adatokat, továbbá az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, kivéve a leírásnak azt a jól meghatározható, elkülönített elemét, amelynek nyilvánosságra hozatala az ajánlattevő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna.”


Az ajánlat forintban, illetve bármilyen devizanemben megadható, de utóbbi esetben a devizában megjelölt ajánlati ár a bontás napján érvényes MNB középárfolyamon átszámított forint értékben kerül bírálatra. Az árfolyamkockázatot az Ajánlattevőnek kell viselnie! A számlán szereplő devizás érték - számlázás napján érvényes MNB árfolyamon átszámított - forint értéke nem haladhatja meg a bontási jegyzőkönyvben szereplő forint értéket.


 a fizetési határidőként a 30 napos utólagos átutalási határidőt,

 a szállítási határidőt

a termék adatait, a specifikációnak való megfelelőségét mutató (szükség esetén gyártó által is igazolható) jellemzőit,

a termék mennyiségét a kiírásban szereplő mennyiségi követelménynek való megfelelőségét mutatva
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Kuczora Attila, irodavezető-helyettes

kuczora.attila@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Nászné Mácsai Anita, beszerzési ügyintéző Beszerzési Igazgatóság, tel: +36 (62) 545-628

email: naszne.macsai.anita@szte.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Exicom Informatika Kereskedőház Kft.
Nyertes ajánlati ár: 29 400,-Ft+ÁFA

 

Nyertes ajánlattevő: Rendszerinformatika Zrt.
Nyertes ajánlati ár: 140 598,-Ft+ÁFA