Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Anyag/eszköz beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PB11965

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: Spektrofotométer
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PB11965

Ajánlattételi határidő: 2021. december 02 10:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: Nyertes ajánlat szerint, tervezetten szerződéskötéstől számított 8 napon belül

A beszerzés rövid ismertetője:

Igénylés tárgya/igényelt mennyiség: 1 db Spektrofotométer

Részletes termékleírás, ajánlati feltételek, igényelt mennyiség:

Ultraibolya (UV) és látható (VIS) tartományban mérő kétsugárutas, számítógéppel vezérelt spektrofotométerrel szembeni követelmények:

 

hullámhossz tartomány: legalább 195-1050 nm

Fényforrás: folytonos sugárzású halogén és deutérium lámpa

optikai elrendezés: valódi kétsugárutas

sávszélesség: max 1 nm

pásztázási sebesség: legalább 7500 nm/perc

hullámhossz-pontosság: legalább ±0,2 nm

hullámhossz-ismételhetőség: legalább ±0,1 nm

alapvonal stabilitás: ±0,0004 AU/óra vagy jobb

fotometriás tartomány: -3 - +3 AU vagy szélesebb

RMS zaj (500 nm-en 0 AU mérve): max 0,00005 AU

felhasználó által beállítható lámpaváltási hullámhossz

automatikus tartozék felismerés és regisztrálás

készüléken elhelyezett start gomb a kényelmes mérés indításhoz

 

Szoftver:

Windows 10 kompatibilitás

Teljes készülék és tartozék vezérlés

Mérési módok: abszorbancia mérés; transzmittancia mérés; mennyiségi analízis kalibrációs görbével; spektrumfelvétel; mérés több hullámhosszon; kinetikai mérés, spektrum felvétel

Spektrumkiértékelés legalább a következő funkciókkal: csúcskeresés; matematikai funkciók; deriválás; alapvonalkorrekció; konverziók; overlay

Validációs szoftver csomag, megfelelőségé modullal, beépített és a felhasználó által definiálható paraméter szettel

Színkiértékelő szoftver modul

Napi készülékellenőzés modul

Adatkonverziós program nagy mennyiségű spektrum és kinetikai görbe gyors konverziójához JCAMP-DX és TXT formátumokba

 

Küvettatartók:

1 pozíciós referencia és 1 pozíciós minta küvettatartó

1 pozíciós referencia és 6 pozíciós, automatikus váltású minta küvettatartó

 

Vezérlő számítógép:

Minimális konfiguráció: Intel Core i5, 2,9 GHz processzor, 120 GB SSD, 1 TB HD, 8 GB RAM, 21,5" LCD monitor, CD/DVD-RW, billentyűzet, egér, tintasugaras nyomtató


Igénylő egység: SZTE TTIK Növénybiológiai Tanszék

Tervezett szállítási cím: 6726 Szeged, Közép fasor 52. II. emelet

Tervezett számlán szereplő cím: Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Kérjük, hogy az ajánlaton VEVŐ címszó alatt kizárólag a SZTE székhelye kerüljön feltüntetésre: (Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.)


A kiírt tételekre csak együttes ajánlat tehető, az Ajánlatkérő részajánlatot nem értékel, Ajánlattevőnek minden, a felhívásban részletezett termékre és tartozékra ajánlatot kell adnia.


Kérjük, hogy csak a kiírásban meghatározott minimumkövetelményekkel rendelkező termékre vagy jobb helyettesítő termékre nyújtsanak be ajánlatot.


Kérjük, hogy feltöltött ajánlata feltétlen tartalmazza az érvényességi idő lejártát, a vállalt 60 napos fizetési határidőt, valamint a vállalt szállítási határidőt!


Pályázati azonosító:

  • NKFI K 138589

Pályázat címe: Glutation- függő antioxidánsok és redox folyamatok kapcsolata, szabályozásuk vizsgálata gyökérben.


Kérjük, hogy a kiírással kapcsolatosan felmerülő kérdéseket a megadott szakmai kapcsolattartó mellett a beszerzést intéző részére (csabai.aniko@gmf.u-szeged.hu) is feltétlen küldjék meg!Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Az Ajánlattevő a megadott ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújthat be az Ajánlatkérő részére, az ajánlati ár fix, annak tartalmaznia kell az összes adó, illeték, helyszínre történő szállítási vagy egyéb járulékos költségeket is (pl. EUR/Ft árfolyamváltozás miatti kockázat), a hatályos magyar jogszabályok szerint.

 

Fizetési mód: utólagosan, 60 napos átutalással

 

Kérjük, hogy a benyújtott ajánlatokon minden esetben tüntessék fel a nettó/bruttó rész-, és végösszegeket is (a kerekítési szabálynak megfelelően).

Az ajánlati ár a rész illetve a végösszesen tekintetében is meg kell, hogy egyezzen a teljesítés napján kiállítandó számlán szereplő összegekkel!

 

Kérjük, tüntessék fel a garanciális/jótállási feltételeket.

 

Ajánlati kötöttség a bontást követő 30 nap

 

Jelen beszerzési eljárásban csak nettó 15 millió forint érték alatt, azaz közbeszerzési értékhatár alatt köthető szerződés. Az ezt meghaladó ajánlatok értékelése során ajánlatkérő figyelemmel lesz a közbeszerzési törvény becsült érték megállapítására vonatkozó előírásaira, és adott esetben erre tekintettel az eljárás eredménytelenítéséről határoz.

 

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

Ajánlattevő minősüljön átlátható szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. (6) bekezdésében foglaltak alapján. Ajánlatkérő az ajánlatok értékelésekor ellenőrzi, hogy az átláthatóság igazolására szolgáló dokumentum nyilvántartásában rendelkezésre áll-e, szükség esetén az átláthatósági nyilatkozatot hiánypótlásban kéri be.

 

Az SZTE Beszerzési Igazgatóság nyílt ajánlattételi (webra) rendszer keretén belül lebonyolított beszerzési eljárásai során a beszerzési szabályzat lehetőséget nyújt az Ajánlattevők részére iratbetekintésre meghatározott feltételek mellett.

A fentiek alapján tájékoztatjuk az Ajánlattevőket, hogy ajánlatukban az üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatják.

Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információt tartalmazhat, amelynek nyilvánosságra hozatala az ajánlattevő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. Ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan adatoknak a nyilvánosságra hozatalát, amelyek az értékelési szempont(ok) alapján értékelésre kerülnek, az alkalmasság igazolása körében bemutatott adatokat, továbbá az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, kivéve a leírásnak azt a jól meghatározható, elkülönített elemét, amelynek nyilvánosságra hozatala az ajánlattevő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna.


Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Kuczora Attila, irodavezető-helyettes

kuczora.attila@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Pál Erika, titkárnő SZTE TTIK Biológia Intézet Növénybiológiai Tanszék, tel: +36 (62) 544-307, +36 (62) 544-000/4307

email: palerika@bio.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: ABLandE-JASCO Magyarország Kft.
Nyertes ajánlati ár: 2 910 000,-Ft+ÁFA