Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Beszerzési és Szolgáltatási Iroda (anyagok, eszközök)

Ajánlattételi felhívás SZTE/2020/PB10553

Meghosszabbítva 2. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: XeCl gázkeverék
Ajánlat sorszáma: SZTE/2020/PB10553

Ajánlattételi határidő: 2020. április 07 15:30

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: megrendeléstől vagy szerződéskötéstől számított 30 napon belül

A beszerzés rövid ismertetője:

Igénylés tárgya: XeCl gázkeverék

Részletes termékleírás és ajánlati feltételek: lásd csatolt melléklet

Igényelt mennyiség: 1 db 50 literes palackban

FONTOS! Csatolt fedlap kitöltése kötelező az érvényes ajánlathoz.

 

Igénylő egység: SZTE TTIK Kísérleti Fizikai Tanszék

Tervezett szállítási cím: 6720 Szeged, Dóm tér 9.

Tervezett számlán szereplő cím: Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.

Kérjük, hogy az ajánlaton VEVŐ címszó alatt kizárólag a SZTE székhelye kerüljön feltüntetésre: (Szegedi Tudományegyetem, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.)

 

Kérjük, a felhívásban részletezett gázkeverékre küldjön árajánlatot, - különös figyelemmel a típusra, kiszerelésre, illetve a leírásban feltüntetett paraméter(ek) megjelölésével, hogy abból egyértelműen megállapítható legyen a kiíráshoz képest való megfelelése.

 

Kérjük, hogy az ajánlaton feltétlen tüntessék fel a garanciális/jótállási feltételeket (amennyiben releváns), a vállalt 60 napos fizetési határidőt, és a vállalt szállítási határidőt!

 

A kiírt tételekre csak együttes ajánlat tehető, az ajánlatkérő részajánlatot nem értékel, ajánlattevőnek minden, a felhívásban részletezett termékre ajánlatot kell adnia.

Kérjük, hogy csak a kiírásban meghatározott paraméterekkel rendelkező termékre, a meghatározott kiszerelésben adjon be ajánlatot, vagy ezzel műszaki tartalmában teljesen egyenértékű illetve jobb helyettesítő termékre.


Felmerülő szakmai kérdések esetén kapcsolattartók:

Dajka Rita, Tel.: 62/544-047; E-mail: drita@titan.physx.u-szeged.hu

Kérjük, hogy a kiírással kapcsolatosan felmerülő kérdéseket a megadott szakmai kapcsolattartó mellett a beszerzést intéző részére (danyi.andrea@gmf.u-szeged.hu) is feltétlen küldjék meg!


Pályázati források: EFOP-3.6.2-16-2017-00005 (Ultragyors fizikai folyamatok atomokban, molekulákban, nanoszerkezetekben és biológiai rendszerekben) és TUDFO/47138-1/2019-ITM FIKP program (Nagyintenzitású lézerek és alkalmazásaik kutatási témája/High intensity laser sources and their applications)Letölthető állományok:
XeCl gázkeverék specifikáció.jpg
FEDLAP webra eljáráshoz.docx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

A rendszerünkbe feltöltött ajánlatok alaki és formai minimumkövetelményei:

  • az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő/ szállító megnevezését, cégadatait,
  • az ajánlat tárgyának megnevezését, műszaki paramétereit, szakmai jellemzőit,
  • a vállalt szállítási/teljesítési határidőt,
  • az árajánlat érvényességi idejét és/vagy az ajánlat kiállításának dátumát,
  • garanciális/jótállási feltételeket (amennyiben releváns),
  • fizetési határidőként az elvárt 60 napos utólagos átutalási határidőt,
  • az egységára(ka)t, a nettó összesen árat, az áfát és a bruttó összesen árat (az ajánlati ár a rész illetve a végösszesen tekintetében is meg kell, hogy egyezzen a teljesítés napján kiállítandó számlán szereplő összegekkel),
  • valamint az ajánlat legyen cégszerűen aláírt.


Kérjük, ha a kiírásban és/vagy a specifikációban adminisztrációs hibát vélnek felfedezni, akkor azt az ügyintézőnek (danyi.andrea@gmf.u-szeged.hu) jelezni szíveskedjenek.


Az ajánlattevő a megadott ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújthat be az ajánlatkérő részére, az ajánlati ár fix, annak tartalmaznia kell az összes adó, illeték, helyszínre történő szállítási vagy egyéb járulékos költségeket is (pl. EUR/Ft árfolyamváltozás miatti kockázat), a hatályos magyar jogszabályok szerint.

 

Fizetési mód: utólagosan, 60 napos átutalással

 

Kérjük, hogy a benyújtott ajánlatokon minden esetben tüntessék fel a nettó/bruttó rész-, és végösszegeket is (a kerekítési szabálynak megfelelően).

Az ajánlati ár a rész illetve a végösszesen tekintetében is meg kell, hogy egyezzen a teljesítés napján kiállítandó számlán szereplő összegekkel!!

 

Kérjük, tüntessék fel a garanciális/jótállási feltételeket.

 

Ajánlati kötöttség a bontást követő 60 nap

 

Jelen beszerzési eljárásban csak nettó 15 millió forint érték alatt, azaz közbeszerzési értékhatár alatt köthető szerződés. Az ezt meghaladó ajánlatok értékelése során ajánlatkérő figyelemmel lesz a közbeszerzési törvény becsült érték megállapítására vonatkozó előírásaira, és adott esetben erre tekintettel az eljárás eredménytelenítéséről határoz.

 

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

Ajánlattevő minősüljön átlátható szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41. (6) bekezdésében foglaltak alapján. Ajánlatkérő az ajánlatok értékelésekor ellenőrzi, hogy az átláthatóság igazolására szolgáló dokumentum nyilvántartásában rendelkezésre áll-e, szükség esetén az átláthatósági nyilatkozatot hiánypótlásban kéri be.

 

Az SZTE Beszerzési Igazgatóság nyílt ajánlattételi (webra) rendszer keretén belül lebonyolított beszerzési eljárásai során a beszerzési szabályzat lehetőséget nyújt az Ajánlattevők részére iratbetekintésre meghatározott feltételek mellett.

A fentiek alapján tájékoztatjuk az Ajánlattevőket, hogy ajánlatukban az üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatják.

Az üzleti titkot tartalmazó irat kizárólag olyan információt tartalmazhat, amelynek nyilvánosságra hozatala az ajánlattevő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna. Ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének (székhelyének, lakóhelyének), valamint olyan adatoknak a nyilvánosságra hozatalát, amelyek az értékelési szempont(ok) alapján értékelésre kerülnek, az alkalmasság igazolása körében bemutatott adatokat, továbbá az ajánlatban meghatározott áruk, építési beruházások, szolgáltatások leírását, kivéve a leírásnak azt a jól meghatározható, elkülönített elemét, amelynek nyilvánosságra hozatala az ajánlattevő üzleti tevékenysége szempontjából aránytalan sérelmet okozna


Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Dajka Rita, tudományos segédmunkatárs, intézeti ügyvivő SZTE TTIK Fizikai Intézet Kísérleti Fizikai Tanszék, tel: +36 (62) 544-047, +36 (62) 544-000/4047, +36 (62) 544-052, +36 (62) 544-000/4052

email: drita@titan.physx.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.