Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Anyag/eszköz beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2017/PB08242

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: Irodabútor
Ajánlat sorszáma: SZTE/2017/PB08242

Ajánlattételi határidő: 2017. szeptember 27 14:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: szerződéskötéstől számított 30 naptári napon belül

A beszerzés rövid ismertetője:

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

A 2/2015. (IV.16.) sz. rektori-kancellári együttes utasítás alapján a jelen eljárásban – bruttó 1 millió Ft feletti értékű - érvényes szerződés csak az SZTE Gazdasági Szervezet Főigazgatójának jóváhagyásával köthető. Erre tekintettel tájékoztatjuk az ajánlattevőket, hogy jelen eljárásban Ajánlatkérő csak a főigazgatói jóváhagyás megtörténtét követően hirdet eredményt. Ajánlatkérő a főigazgatói jóváhagyás elmaradása esetén az eljárást eredménytelenné nyilvánítja.

Irodabútor az alábbi részletezés szerint:

 Irodabútor beszerzése:

 

Az Épületben meglévőkkel azonos kivitelben (szükség esetén fotó áll rendelkezésre.)

Egységes paraméterek minden bútorlapos bútornál:

 • Szín: Natúr Meránó
 • Külső élzárók: 2 mm
 • Minta a függőleges felületeken függőleges, a vízszintes felületeken hosszanti.
 • A görgős bútorokat parkettagörgővel kérjük.
 • Fogantyúk: Fekete fém íves
 • Lyuktávolság: 14 cm

 

Szekrény (magas, polcos) 3 db

 • Méter: ma 208 cm+láb 2,5cm, szé 80 cm, mé 42 cm.
 • Hátlap: színazonos bútorlap
 • Ajtók: jobb és bal oldalon rázáródó, fent és lent közézáródó, kulccsal zárható a jobb ajtószárnyon
 • Teteje: 2,4 cm bútorlap
 • 5 db, 3 cm-enként állítható polc

 

Szekrény (magas, polcos) 2 db

 • Méret: ma 208 cm+láb 2,5 cm, szé 100 cm, mé 42 cm

 

Tárgyalóasztal (8 személyes)

 

 • 8 székkel

 

Nyitott kisszekrény: (1 db)

 • Méret: ma 141 cm+láb 2,5 cm, szé 80 cm, mé 42 cm
 • Hátlap: színazonos bútorlap
 • Ajtók: jobb és bal oldalon rázáródó, fent és lent közézáródó, kulccsal zárható a jobb ajtószárnyon
 • Teteje 2,4 cm bútorlap
 • Alsó ajtós rész 70 cm magas 1 db, 3 cm-enként állítható polccal, felső polcos rész 70 cm magas, 1 db polccal, mely mindkét irányban 2-szer, 3 cm-enként állítható

Íróasztal:


 • Méret: 150 x75 cm
 • Lábak: bútorlap 4 cm mély, fekete fém élzárásokkal elöl és hátul
 • Hátlap: bútorlap


Gurulós konténer: (1 db) :


 • Méret: szé 40 cm, mé 54 cm, ma 46 cm
 • Görgők: 5 cm átmérő
 • Fiók: 3 db fém, rácsukódó fiók, kp. zár a felső fiókon

 

Gurulós szék (1 db) :

 • Almazöld
 • Parkettagörgők

 


Gurulós szék: (2 db) :

 • Fekete
 • Parkettagörgők


 

Tervezett szállítási cím: i , 6720 , Dugonics tér 13. II. emelet 239-es iroda

Tervezett számlázási cím: i , 6720 , Dugonics tér 13.


Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


Ajánlattevő vagy a specifikált termékekre vagy a vele egyenértékű (műszaki paraméterekben megegyező) helyettesítő termékekre adjon be ajánlatot.

 

Pályázat cime: EFOP-3.1.2-16-2016-00001

Témaszám: 0U115 2412

"A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából- komplex alapprogram bevezetése a köznevelési intézményekben"

 

További információk:

Az ajánlatkérő a megadott ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt be az ajánlattevő részére, az ajánlati árnak tartalmaznia kell az összes adó, illeték, szállítási, összeszerelési vagy egyéb járulékos költségeket is, a hatályos magyar jogszabályok szerint.

Fizetési mód: utólagosan, átutalással szállítástól számított 60 nap

Kérjük, tüntessék fel a garanciális/jótállási feltételeket.

A kiírt tételre és tartozékaira csak együttes ajánlat tehető, az ajánlatkérő részajánlatot nem értékel, ajánlattevőnek minden, a felhívásban részletezett termékre és tartozékra érvényes ajánlatot kell adnia.

Kérjük, hogy a benyújtott ajánlatokon minden esetben tüntessék fel a nettó/bruttó rész-, és végösszegeket is.


Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a 1025/2014. (I. 30.) Korm. határozat alapján a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél a bútorokra – a kisértékű tárgyi eszközök kivételével – beszerzési tilalom van érvényben.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján, kisértékű tárgyi eszközök: a kettőszázezer forint egyedi értéket nem meghaladó bekerülési értékű tárgyi eszközök.

A fentiekre tekintettel az ajánlatkérő csak a nettó kettőszázezer forint egyedi érték alatti ajánlatot hirdethet nyertesnek.

"Jelen beszerzési eljárásban csak nettó 15 millió forint érték alatt, azaz közbeszerzési értékhatár alatt köthető szerződés. Az ezt meghaladó ajánlatok értékelése során ajánlatkérő figyelemmel lesz a közbeszerzési törvény becsült érték megállapítására vonatkozó előírásaira, és adott esetben erre tekintettel az eljárás eredménytelenítéséről határoz."

Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Gusztosné Thékes Andrea, főelőadó SZTE Rektori Hivatal Tanárképző Központ, tel: +36 (62) 544-014, +36 (62) 544-000/4014

email: gusztosne.thekes.andrea@rekt.szte.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Duoline Bt.
Nyertes ajánlati ár: 499 000,-Ft+ÁFA