Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Anyag/eszköz beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2017/PB08223

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE Mérnöki Kar részére (6724 Szeged, Mars tér 7.) 1 db Megújuló energiák oktatódoboz.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2017/PB08223

Ajánlattételi határidő: 2017. szeptember 22 12:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: 2017 10 10

A beszerzés rövid ismertetője:

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Az ajánlatkérő a megadott ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt be az ajánlattevő részére, az ajánlati árnak tartalmaznia kell az összes adó, illeték, szállítási vagy egyéb járulékos költségeket is, a hatályos magyar jogszabályok szerint.


Fizetési mód: utólagosan, 60 napos átutalással 


A kiírt tételekre csak együttes ajánlat tehető, az ajánlatkérő részajánlatot nem értékel, ajánlattevőnek minden, a felhívásban részletezett termékre és ütemezésre ajánlatot kell adnia.


Kérjük, hogy csak a kiírásban meghatározott termékre és a kiírásban igényelt mennyiségre illetve kiszerelésre adjon be ajánlatot, az ütemezés biztosítása mellett, a kiírásban részletezett műszaki paramétereknek megfelelő termékre benyújtott ajánlatokat tudunk elfogadni.

Kérjük, hogy a benyújtott ajánlatokon minden esetben tüntessék fel a nettó/bruttó rész-, és végösszegeket is (a kerekítési szabálynak megfelelően).


"Jelen beszerzési eljárásban csak nettó 15 millió forint érték alatt, azaz közbeszerzési értékhatár alatt köthető szerződés. Az ezt meghaladó ajánlatok értékelése során ajánlatkérő figyelemmel lesz a közbeszerzési törvény becsült érték megállapítására vonatkozó előírásaira, és adott esetben erre tekintettel az eljárás eredménytelenítéséről határoz."


Igény rövid szöveges leírása:

Megújuló energiák oktatódoboz

Oktatódoboz tartalma:

- kézi meghajtású generátor

- 3 féle üzemanyagcella: etanol, PEM reverzibilis, sósvíz üzemanyagcella

- akkumulátor

- potenciométer

- szuperkondenzátor

- tartályok

- napelem

- Hydrostik Pro, Hydrofill Pro

- nyomás szabályozó

- szélturbina

- 3 féle széllapát állítható szögekkel (3x3 db)

- kiegészítők: kábelek, szilikoncsövek, pH papír, hőmérők

- monitoring rendszer

- összeszerelési útmutatók, digitális oktatási segédanyagok, termoelektromos oktatócsomag

(Projekt egység: AP1)


(Bemutató kísérletekre alkalmas eszköz a napenergia, szélenergia, termoelektromos jelenségek szemléltetésére. )

Igénylő egység: SZTE Mérnöki Kar


Tervezett szállítási cím: 6725 Szeged, Moszkvai körút 9.


Igényelt termék: Megújuló energiák oktatódoboz

Igényelt mennyiség: 1 doboz


Projekt azonosító:

EFOP-3.4.4-16-2017-00015

"A Szegedi Tudományegyetem készségfejlesztő és kommunikációs programjainak megvalósítása a felsőoktatásba való bekerülés előmozdítására és az MTMI szakok népszerűsítésére"

Ajánlattevő minősüljön átlátható szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41.(6) bekezdésében foglaltak alapján.


Számlázási cím:

Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Számlaküldési cím:

SZTE Mérnöki Kar

(6724 Szeged, Mars tér 7.)

 

Fizetési feltételek: A szolgáltatás díja átutalással, egy összegben kerül kifizetésre a számla kézhezvételétől számított 60 napos fizetési határidővel, a SZTE Mérnöki Kar által igazolt teljesítést követően.

 
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Dr. Péter Szabó István, főikolai docens SZTE MK, tel: 06-20/986-1848

email: pszi@mk.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Almus Pater Zrt.
Nyertes ajánlati ár: 468 305,-Ft+ÁFA