Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Anyag/eszköz beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2017/PB07970

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE ÁOK TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet részére (6720 Szeged, Korányi fasor 9.) 24 db CP-Isofluran 250 ml altatószer.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2017/PB07970

Ajánlattételi határidő: 2017. június 26 14:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: szerződéskötéstől számított 30 naptári nap

A beszerzés rövid ismertetője:

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: szerződéskötéstől számított 30 naptári nap

CP-Isofluran 250 ml altatószer

 Egyéb információk:

Az ajánlatkérő a megadott ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt be az ajánlattevő részére, az ajánlati árnak tartalmaznia kell az összes adó, illeték, szállítási vagy egyéb járulékos költségeket is, a hatályos magyar jogszabályok szerint.


Fizetési mód: utólagosan, 60 napos átutalással 


A kiírt tételekre csak együttes ajánlat tehető, az ajánlatkérő részajánlatot nem értékel, ajánlattevőnek minden, a felhívásban részletezett termékre és ütemezésre ajánlatot kell adnia.


Kérjük, hogy csak a kiírásban meghatározott termékre és a kiírásban igényelt mennyiségre illetve kiszerelésre adjon be ajánlatot, az ütemezés biztosítása mellett, helyettesítő termékekre benyújtott ajánlatokat nem tudunk elfogadni.

Kérjük, hogy a benyújtott ajánlatokon minden esetben tüntessék fel a nettó/bruttó rész-, és végösszegeket is (a kerekítési szabálynak megfelelően).


"Jelen beszerzési eljárásban csak nettó 15 millió forint érték alatt, azaz közbeszerzési értékhatár alatt köthető szerződés. Az ezt meghaladó ajánlatok értékelése során ajánlatkérő figyelemmel lesz a közbeszerzési törvény becsült érték megállapítására vonatkozó előírásaira, és adott esetben erre tekintettel az eljárás eredménytelenítéséről határoz."


Igény rövid szöveges leírása:

Igénylő egység: SZTE ÁOK TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet

Tervezett szállítási cím: 6720 Szeged, Korányi fasor 9.


Igényelt termék: CP Isofluran 250 ml altatószer


Általános altatás bevezetéséhez és fenntartásához, folyadék inhalációs gőz képzéséhez, hatóanyag: isoflurane 1000mg/g, állatgyógyászati célra.

Kiszerelés: 250 ml/üveg

Igényelt mennyiség: 24 db


Projekt azonosító:

GINOP-2.3.2-15-2016-00048

"Életet veszélyeztető akut megbetegedések súlyossági és halálozási mutatóinak javítása transzlációs orvostudományi megközelítésben - STAY ALIVE"


Ajánlattevő minősüljön átlátható szervezetnek az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 41.(6) bekezdésében foglaltak alapján.


Számlázási cím:

Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Számlaküldési cím:

SZTE ÁOK TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet

(6720 Szeged, Korányi fasor 9.)

 

Fizetési feltételek: A szolgáltatás díja átutalással, egy összegben kerül kifizetésre a számla kézhezvételétől számított 60 napos fizetési határidővel, a SZTE ÁOK TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet által igazolt teljesítést követően.

 
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Ivánkovitsné Kiss Orsolya, SZTE ÁOK TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet, tel: 06-62/545-365

email: kiss.orsolya@med.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Hód Állatgyógyászati Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nyertes ajánlati ár: 396 000,-Ft+ÁFA