Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Anyag/eszköz beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2017/PB07372

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: Mobiltelefon
Ajánlat sorszáma: SZTE/2017/PB07372

Ajánlattételi határidő: 2017. január 12 10:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: Megrendeléstől számított 1 héten belül

A beszerzés rövid ismertetője:

1 db iPhone 6S Gold 64GB-os, kártyafüggetlen mobiltelefon


Kérjük, hogy csak a kiírásban meghatározott arany színű készülékre szíveskedjen ajánlatot tenni, mert ettől eltérő színű termékre benyújtott ajánlatot nem fogadunk el!

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

Az ajánlatkérő a megadott ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt be az ajánlattevő részére, az ajánlati árnak tartalmaznia kell az összes adó, illeték, szállítási vagy egyéb járulékos költségeket is a hatályos magyar jogszabályok szerint.


Az ajánlati árnak tartalmaznia kell a helyszínre történő szállítást!


A kiírt tételekre csak együttes ajánlat tehető, az ajánlatkérő részajánlatot nem értékel, ajánlattevőnek minden, a felhívásban részletezett termékre és tartozékra ajánlatot kell adnia. Helyettesítő termékre benyújtott ajánlatokat nem fogadunk el.

Ajánlatában szíveskedjen feltüntetni a megajánlott eszköz részletes specifikációját!


Fizetési mód: utólagosan, átutalással szállítástól számított 60 nap.


Kérjük, hogy a benyújtott ajánlatokon minden esetben tüntessék fel a nettó/bruttó rész- és végösszegeket és a termékekre vonatkozó jótállási időt/garanciális feltételeket!Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy a 1025/2014. (I. 30.) Korm. határozat alapján a Kormány irányítása vagy felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknél az informatikai eszközökre, mobiltelefonokra – a kisértékű tárgyi eszközök kivételével – beszerzési tilalom van érvényben.

Az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I. 11.) Korm. rendelet alapján, kisértékű tárgyi eszközök: a kettőszázezer forint egyedi értéket nem meghaladó bekerülési értékű tárgyi eszközök.

A fentiekre tekintettel az ajánlatkérő csak a nettó kettőszázezer forint egyedi érték alatti ajánlatot hirdethet nyertesnek."Jelen beszerzési eljárásban csak nettó 15 millió forint érték alatt, azaz közbeszerzési értékhatár alatt köthető szerződés. Az ezt meghaladó ajánlatok értékelése során ajánlatkérő figyelemmel lesz a közbeszerzési törvény becsült érték megállapítására vonatkozó előírásaira, és adott esetben erre tekintettel az eljárás eredménytelenítéséről határoz."
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Donkó Attila, távközlési szakreferens SZTE GSZ Létesítménygazdálkodási Igazgatóság Beszerzési és Szolgáltatási Iroda Távközlés, tel: +36 (62) 545-001, +36 (62) 544-000/5001

email: donko.attila@gmf.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Astrum 2000 Kft.
Nyertes ajánlati ár: 158 900,-Ft+ÁFA