Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PSZ11765

Meghosszabbítva 2. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE EHÖK Médiaközpont átvilágítása, működési terv felállítása
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PSZ11765

Ajánlattételi határidő: 2021. szeptember 08 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: 2021.11.01

A beszerzés rövid ismertetője:

SZTE EHÖK Médiaközpont átvilágítása, működési terv felállítása, az alábbiak szerint:

 

Az SZTE EHÖK öt éve alakította ki az SZTE EHÖK Médiaközpontot, aminek részeként tévéstúdió működik. A stúdió egyrészt szakmai gyakorló hely, másrészt az egyetemi - helyi közélet egyik felülete. Civil összefogás keretében plusz forrást, és sugárzási jogosultsággal is rendelkezik Egyetem TV néven. Az elmúlt időszakban mintegy negyven egyetemi hallgató végezte itt gyakorlati idejét, a web 2-es platformokon jelentős nézettséget is produkált egy - egy média anyag, ugyanakkor a szervezettség, jövőkép tekintetében észlelt hiányosságok miatt szükségszerű lenne:

- a Médiaközpont szervezeti felépítésének megvizsgálása, javaslattétel annak korrekciójára, személyes, hozzáállásbeli és szakmai,felkészültségbeli problémák feltérképezése.

- elbeszélgetés, (akár online is) az EHÖK Médiaközpont főbb munkatársaival képességeik felmérése, esetleges hiányosságok felfedése, motivációk, attitűdök esetleges problémák feltérképezése.

- Tanácsadás, instrukciók adása a dolgozók részére, a hatékonyabb és minőségibb munkavégzés irányába. Új munkatársak felvételéhez szempontrendszer kidolgozása, megfelelőség vizsgálat.

- Az EHÖK Médiaközpont stúdiójának és szerkesztőségének infrastruktúra felmérése, eszközök megfelelőségének ellenőrzése, esetleges hiányosságok felfedése, javaslattétel szükséges és elengedhetetlen eszközök beszerzésére.

– A stúdiók berendezésének ellenőrzése, javaslattétel átalakításra ha szükséges. Legalább egy munkanap és a munkafolyamatok szemmel kísérése, értékelése, kritikája, javaslatok, munkatervek készítése a működés előlendítése érdekében.

- közép és hosszútávú fejlesztési terv kidolgozása


Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.Letölthető állományok:
Felolvasólap.docx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


Az ajánlatot a teljes szolgáltatásra a mellékelt Felolvasólap beárazásával kérjük megadni.

Ajánlatkérő a mindösszesen megadott bruttó díjakat fogja értékelni a bírálat során.

Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő költségre.


További információk:
A SZTE Kötelezettségvállalási Szabályzata alapján amennyiben a szerződéses ajánlat értéke meghaladja a bruttó 2 mft-ot érvényes szerződés csak az SZTE Kancellár jóváhagyásával köthető. Erre tekintettel tájékoztatjuk a Szolgáltatót/Szállítót, hogy a kancellári jóváhagyás elmaradása esetén a szerződést a Megrendelőnek nem áll módjában megkötni.

Fizetési feltételek:

Vállalkozó a teljesítés után, teljesítésigazolást követően, 1 db számla benyújtására jogosult, melyet a SZTE a számla kézhezvételétől számított 30 napon belüli fizetési határidővel, átutalással egyenlít ki.
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Kuczora Attila, irodavezető-helyettes

kuczora.attila@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Vincze Alexandra Erika, irodavezető SZTE EHÖK - Egyetemi Hallgatói Önkormányzat, tel: +36 (62) 343-094, +36 (62) 544-000/3094

email: ehokiroda@gmail.com


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Landcape Hungary Tanácsadó és Szolgáltató Bt.
Nyertes ajánlati ár: 3 500 000,-Ft+ÁFA