Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PSZ11759

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: „SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és AMI, NOÓ (6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 8. ) zongoráinak és pianínóinak hangolása, eseti javítása”
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PSZ11759

Ajánlattételi határidő: 2021. augusztus 25 15:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: Felek a szerződést 2021. szeptember 01-től 2024. augusztus 31-ig tartó időszakra kötik.

A beszerzés rövid ismertetője:

SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és AMI, NOÓ (6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 8.) zongoráinak és pianínóinak hangolása, eseti javítása, az alábbiak szerint:

  • A zongorák és pianínók márkája, darabszáma és fellelhetősége:

 

Típus

Mennyiség

Terem száma

Petrof

1 db

1.em 3329

Yamaha B1-PE (3)

1 db

1.em 3329

Petrof

1 db

1.em 3342

Yamaha B1-PE (2)

1 db

1.em 3323

Weinbach zongora

1 db

2.em 3431

Yamaha B1-PE

1 db

2.em 3431

yKpauHa

1 db

2.em 3415

Kawai K-15 (3)

1 db

2.em 3415

Kawai K-15 (2)

1 db

2.em 3411

Kawai K-15 (1)

1 db

2.em 3409

Yamaha B1-PE (1)

1 db

2.em 3436

Yamaha GB1 Baby Grand

1 db

2.em 3436

 

Szerződéses feltételek:

  • Vállalkozónak a zongorák és pianínók hangolását a szerződéses időszak alatt minden évben 2 alkalommal sí szünet hetében (január-február) és augusztus utolsó hetében kell elvégeznie, előzetes egyeztetés alapján.
  • Vállalkozó köteles munkaidőben telefon, fax és e-mail elérhetőséget biztosítani a zongorák, pianínók meghibásodásának a bejelentésére.
  • Vállalkozó köteles a telefonos, faxon vagy e-mail-en keresztül történt bejelentést követően maximum 2 órán belül megkezdeni a helyszínen a hibajelenség okának a meghatározását.
  • Vállalkozó köteles a hangolás és az eseti javítás rezsióradíját a szerződéses időszak alatt azonos szinten tartani, azon nem emelhet.
  • A szerződéses időszak alatt a szerződés tárgyát képező zongorák/pianínók darabszáma beszerzéssel bővülhet, selejtezéssel csökkenhet.
  • A szerződés keretösszege: bruttó 1.800.000,- Ft/szerződéses időszak. Megrendelő a szerződéses időszak alatt nem rendelhet meg olyan szolgáltatást, amellyel a szerződés keretében beszerzett szolgáltatás mindösszesen ellenértéke meghaladja a bruttó 1.800.000,- Ft-os keretösszeget. Amennyiben a szerződéses időszak lejártát megelőzően a megrendelt szolgáltatások mindösszesen ellenértéke eléri a keretösszeget a szerződés automatikusan megszűnik.
  • Megrendelő jogosult a szerződést indoklás nélkül 30 napos felmondási határidővel felmondani.

Letölthető állományok:
Felolvasólap.docx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

Az ellenszolgáltatás összegét a csatolt Felolvasólap tételes beárazásával kérjük megadni.

Ajánlatkérő a hangolási díjra és az eseti javítási rezsióradíjra megadott bruttó összegek súlyszámok alapján számított súlyozott mindösszesen összegét fogja értékelni a bírálat során.

Figyelem!!! A hangolásra és a rezsióradíjra megadott összegeknek tartalmazniuk kell a helyszínre történő kiszállás díját is.


További információk:

Alkalmassági feltételek:

  • Ajánlattevő csatoljon referencianyilatkozatot az ajánlattételi határidőt megelőző 1 évben végzett minimum 1 db zongora és minimum 1 db pianínó hangolásáról.

Figyelem!A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, telefonszámát, továbbá a szolgáltatás tárgyát.

  • Ajánlattevő rendelkezzen 10 éves szakmai tapasztalattal zongora/pianínó hangolás, javítás területéről.

Igazolási mód: Ajánlattevő egyszerű nyilatkozatban nyilatkozzon, hogy rendelkezik a fenti szakmai tapasztalattal.

 

Fizetési feltételek: Vállalkozó a hangolásokról teljesítésigazolás után évente kétszer (január-február és augusztus hónapokat követően 1-1 db, valamint minden egyes javítást követően, a kiállított munkalap alapján 1 db számlát állíthat ki, melyet a SZTE a számla kézhezvételétől számított 60 napon belüli fizetési határidővel, átutalással fizet ki. Vállalkozó a hangolásra és az eseti javításra adott rezsióradíját a szerződés időtartama alatt nem változtathatja meg. Vállalkozó köteles a megadott hangolási díja alapján az évi 2 alkalommal alkalmanként ténylegesen hangolt zongora/pianínó darabszámnak, valamint a megadott óradíja alapján az egyes javításokat követően a javítás tényleges időtartamának megfelelően elszámolni. A ténylegesen hangolt zongora/pianínó darabszám a teljesítésigazolásban, javítás esetén a javítás tényleges időtartama a munkalapon kerül rögzítésre. Vállalkozó javítás esetén a javítási óradíjon felül jogosult leszámlázni a javítás során felhasznált anyagok, alkatrészek költségeit, melyek szükségességéről és áráról előzetesen köteles egyeztetni a megrendelővel. Vállalkozó csak a javításra adott árajánlatának megrendelő általi elfogadását követően kezdheti meg a javítást.


Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Kuczora Attila, irodavezető-helyettes

kuczora.attila@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Katona Martina, gazdasági ügyintéző SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és AMI, NOÓ, tel: +36 (62) 544-755

email: katona.martina@jgypk.szte.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Lantos Tibor András egyéni vállalkozó, 6723 Szeged, Róna u. 10/B.
Nyertes ajánlati ár: 1 800 000,-Ft+ÁFA