Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PSZ11720

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: Szegedi Tudományegyetem részére felvételi korosztályt megszólító promóciós videók készítése (4db)
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PSZ11720

Ajánlattételi határidő: 2021. augusztus 05 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja:

A beszerzés rövid ismertetője:

Teljesítés tervezett időpontja: Felek a szerződést a szerződéskötés időpontjától 2021. december 31-ig tartó időszakra kötik. A megrendelő előteljesítést elfogad.

 

Szegedi Tudományegyetem részére felvételi korosztályt megszólító promóciós videók készítése, az alábbiak szerint

 

1) A videók célja:

 • A sorozat célja, olyan 4db maximum 3 perces promóciós videó készítése, mely az egyetem által kiválasztott 4 nagy karriert elért volt hallgató életpályáját mutatja be. A bemutatandó személyek köre várhatóan két kutató, egy élsportoló, és egy zenész.
 • A cél, hogy az elkészült anyagok olyan hangulatot és megjelenést biztosítanak az egyetem számára, melyek kiemelik őt versenytársaik közül és pozícionálják az intézményt a jövő hallgatói számára, illetve a bemutatott személyek pozitív példaként szolgálhatnak a felvételiző korosztály számára, akár kutatási eredmények, akár kitartás, akár elhivatottság szempontból.

 

2) Minimális tartalmi követelmények:

 • A videóknak röviden be kell mutatnia a szereplők életpályáját pár mondatban, szükséges őket munkakörülmények között ábrázolni. A sorozatban tervezetten szükséges légifelvételek használata. A képivilág fokozására ajánlott, de nem elvárt timelapse-ek és hyperlapse-ek alkalmazása. A videók tervezetten narráció felhasználásával, valamint a szereplők megszólalásával készülnek.
 • A készülő 4 db videó sorozatba illeszthető, az 4 db videó különböző felépítésű és mondanivalójú.
 • Tartalmi szempontból szükséges a szereplők filozófiájának, személyiségének bemutatása, be kell mutatni tevékenységi körüket, valamint az egyetemhez való kapcsolódásukat.

 

3) Vállalkozó feladatai:

 • Előkészítő fázis:
 • A projekthez kapcsolódó research feladatok elvégzése, sample anyagok keresése és prezentálása
  • Tervezési fázis:
 • Videók tartalmi vázának tervezése közösen az Egyetem részéről biztosított munkatárssal
 • Elfogadott vázlatok alapján animatikok elkészítése
 • Videók tartalmi vázának prezentálása személyesen az animatikok alapján
 • Szövegkönyvek vázának kidolgozása és egységesítése (Munkafolyamat során közös kivitelezés a megrendelő részéről biztosított személlyel)
 • Videók koncepciójának kidolgozása
  • Terepszemle, helyszínek felkeresése (A felvételek tervezett helyszíne: Szeged városa).
  • Helyszínek leszervezése
  • Képi világ tervezése, kialakítása
  • Jelenetek világításának tervezése, lámpapark összeállítása
  • Zenei research feladatok elvégzése
  • Stáb összeállítása, gyártás megszervezése (rendező, operatőr, gyártásvezető, sminkes, világosító, audio asszisztens)
  • Megrendelővel való kapcsolattartás (A tervezés és kivitelezés során személyes kapcsolattartás igényelt a megrendelő részéről legalább heti egy alkalommal személyesen.)
   • Forgatási fázis:
 • Video nyersanyagok felvétele, a forgatás kontrollálása, rendezése
 • Felvételi követelmények (12bit, RAW nyersanyag felvétele)
 • 4K nyersanyag felvétele 25/100 képkocka képkockaszámmal
  • Audio anyagok helyszíni felvétele:
 • Atmoszféra hangok rögzítése boom mikrofonnal
  • Légi felvételek elkészítése
  • Jelenetek világosítása
  • Eszköz bérleti költségek
  • Stáb biztosítása (rendező, operatőr, gyártásvezető, sminkes, világosító, audio asszisztens)
   • Utómunka fázis:
  • Rögzített nyersanyagok utómunkája
 • Editálás
 • Kompozitálás
 • Fényelés
  • Felirat animációk grafikai tervezése
 • Tipográfiai verziók tervezése és prezentálása
 • Grafikai stílus képi világhoz való igazítása
  • Packshot, animációk elkészítése
 • Intro packshot
 • Outro packshot
 • Lower thirds feliratok animálása
  • Audió utómunka
 • Helyszínen készített audio anyagok utómunkája
 • Voiceoverek rögzítése, utómunkája
 • Sound design
  • Render, formátumverziók elkészítése
   • Leadási paraméterek:
  • A végső leadandó állományok száma 4 db videó, videónként két formátumban
  • 3840x2160px felbontású
  • 2:35:1 képarányú
  • 25fps, 10 vagy 12bit színmélységű
  • Master fileok: .mov fileformátumú, Prores422HQ vagy Prores444 exportált állományok
  • Webre optimalizált fileok: .mp4 formátumú, h264 kodekkel kódolt 150mb bitrátával exportált állományok
  • Széchenyi2020 pályázati előírásnak megfelelő animáció készítése a Széchenyi2020 arculati kézikönyv alapján.

 

Szerzői/vagyoni/felhasználói jogok: A film előállítójaként az SZTE a szolgáltatás igénybevételével megszerzi különösen a szellemi alkotás többszörözésére (ideértve az elektronikus hordozóra történő másolást is), terjesztésére, a mű nyilvánossághoz közvetítésére, nyilvános előadására vonatkozó, harmadik személynek átengedhető, területi korlátozás nélküli, a művek, műrészletek védelmi idejének teljes időtartamára szóló kizárólagos felhasználási jogokat.

A Vállalkozó szavatol azért, hogy az elkészült filmalkotáson nem áll fenn harmadik személynek olyan kizárólagos szerzői/vagyoni/felhasználói stb. joga, amely az Egyetem jogszerzését, felhasználását korlátozná vagy akadályozná.

Vállalkozó kijelenti, hogy más felhasználóval, illetve az Artisjus Magyar Szerzői Jogvédő Irodával nem köt, illetve nem kötött olyan szerződést, amely a felhasználási jogok átadását akadályozná, vagy korlátozná.

 

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

 • Ajánlattevő rendelkezzen a videók elkészítéshez szükséges technikai felszereléssel és biztosítsa a fent részletezett technikai specifikációhoz (leadási paraméterek) szükséges szakmai és műszaki feltételeket.

Igazolási mód: Ajánlattevő egyszerű nyilatkozatban nyilatkozzon, hogy rendelkezik a videók elkészítéshez szükséges technikai felszereléssel és biztosítja a fent részletezett technikai specifikációhoz szükséges szakmai és műszaki feltételeket.

 • Ajánlattevő rendelkezzen 1 db minimum bruttó 1.000.000,- Ft ellenszolgáltatási összegű 1 évnél nem régebbi PR film referenciával.

Igazolási mód: Ajánlattevő csatoljon egyszerű referencianyilatkozatot az ajánlattételi felhívás megjelentetését megelőző 1 év során teljesített legalább 1 db minimum bruttó 1.000.000,- Ft ellenszolgáltatási összegű PR film elkészítéséről.

Figyelem! A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, elérhetőségét, a referencia megnevezését, továbbá az ellenszolgáltatás összegét.

 

Az ajánlattétel részeként a felolvasólapon és az Ajánlattevővel szembeni elvárásokat igazoló dokumentumokon felül kötelezően csatolandó:

 • Ajánlattevő csatoljon a 4 film kidolgozására 1-1 db tartalmi prekoncepciót a 4 videó témájával kapcsolatosan. A prekoncepciónak filmenként legalább ½ A/4-es oldalban tartalmaznia kell a filmek tervezett felépítését, a szereplőknek feltett témákat, amelyekben elmondják véleményüket, illetve kapcsolatukat az intézménnyel kapcsolatosan.


Pályázati forrás: EFOP-3.4.4-16-2017-00015, “A Szegedi Tudományegyetem készségfejlesztő és kommunikációs programjainak megvalósítása a felsőoktatásba való bekerülés előmozdítására és az MTMI szakok népszerűsítésére” projekt.Letölthető állományok:
Felolvasólap_videó.docx

Bírálati szempont: összességében legelőnyösebb ajánlat
bírálati szempont súlyszám leírás
legalacsonyabb összegű ajánlati ár 7 Értékelés fordított arányosítással: A legalacsonyabb árat megajánló ajánlattevő 10 pontot kap, míg a többi az ajánlatához képesti arányosított pontot, mely felszorzásra kerül a súlyszámmal.

Ajánlatkérő a mindösszesen megajánlott bruttó ajánlati árakat fogja értékelni a bírálat során.


Ajánlattevő által az ajánlattételi felhívás megjelentetését megelőző 2 évben felsőoktatási intézménynek elkészített image filmek száma: …………….. db 3

Értékelés egyenes arányosítással: 0-1 db esetén 1 pont, 5 vagy 5-nél több db esetén 5 pont, mely felszorzásra kerül a súlyszámmal.További információk:

A SZTE Kötelezettségvállalási Szabályzata alapján amennyiben a szerződéses ajánlat értéke meghaladja a bruttó 2 mft-ot érvényes szerződés csak az SZTE Kancellár jóváhagyásával köthető. Erre tekintettel tájékoztatjuk a Szolgáltatót/Szállítót, hogy a kancellári jóváhagyás elmaradása esetén a szerződést a Megrendelőnek nem áll módjában megkötni.


Fizetési feltételek:

Vállalkozó a bruttó vállalkozási díja 50 %-nak megfelelő előlegre jogosult díjbekérő alapján. Vállalkozó vállalja, hogy az előleg elszámolásra a pénzügyi és számviteli előírások szerinti előlegszámlát állít ki. Vállalkozó teljesítésigazolást követően 1 db végszámla benyújtására jogosult a fennmaradó összegről, amelyben az előleg összegét rendezi. Megrendelő a számla ellenértékét annak kézhezvételétől számított harminc (30) naptári napon belül átutalással egyenlíti ki.


Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Kuczora Attila, irodavezető-helyettes

kuczora.attila@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Bajusz Péter, PR-referens SZTE Nemzetközi és Közkapcsolati Igazgatóság Közkapcsolati Iroda, tel: +36 (62) 546-353, +36 (62) 544-000/6353

email: bajusz.peter@rekt.szte.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Uniquelab Kft
Nyertes ajánlati ár: 2 750 000,-Ft+ÁFA