Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PSZ11713

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: Fordítás és lektorálás folyamatos szolgáltatása magyar és angol nyelven a projekt végéig az SZTE ÁOK Sebészeti Klinika és az SZTE ÁOK Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika részére a ROHUNOVATION (ROHU400) projekt keretében
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PSZ11713

Ajánlattételi határidő: 2021. július 29 10:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja:

A beszerzés rövid ismertetője:

A beszerzés rövid ismertetője:

 

Az SZTE ÁOK Sebészeti Klinika és az SZTE ÁOK Arc-, Állcsont- és Szájsebészeti Klinika által készített szakmai anyagok fordítása és lektorálása magyar-angol nyelven a ROHUNOVATION (ROHU400) projekt keretében az alábbiak szerint:

  • a projekt szakterülete: egészségügy, sebészet
    • Előzetesen tervezett leütés szám mindösszesen: 200.000 karakter (szóközökkel)

A fordítandó projekt dokumentumokat a szerződéskötés után folyamatosan, doc formátumban küldjük meg a Vállalkozónak.

Teljesítési határidők:

Folyamatos a projekt záró időpontjáig, amely tervezetten 2022.06.30. Amennyiben a projekt meghosszabbításra kerül, a teljesítési határidő automatikusan a projekt záró időpontjáig meghosszabbodik.

Amennyiben az Ajánlattevő - annak ellenére, hogy saját maga is el tudná látni a feladatot - alvállalkozót von be a teljesítésbe, úgy azt az ajánlatában köteles jelezni. Amennyiben az alvállalkozók bevonása a szerződés teljesítése során válik szükségessé, úgy az csak a megrendelő részére való bejelentést követően lehetséges. Minden esetben szükséges ajánlatkérő részére megadni a bevonni kívánt alvállalkozóval kötendő szerződés tartalmát, összegét és kifizetési feltételeit

A megadott mindösszesen fordítandó és lektorálandó karakter (leütés) szám előzetesen tervezett, így változhat. Vállalkozó köteles a ténylegesen megrendelt leütés számnak megfelelően, az egy leütésre megadott egységára alapján elszámolni. Felek a ténylegesen megrendelt leütés számot a teljesítésigazolásban rögzítik.

Teljesítés helye: SZTE ÁOK Sebészeti Klinika, 6725 Szeged, Semmelweis u. 8.

További információk:

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

  • Ajánlattevőnek a megelőző 24 hónapban legalább 1 db magyar-angol nyelven történő fordítási és lektorálási tevékenységre vonatkozó referenciával kell, hogy rendelkezzen.

Igazolási mód: Cégszerűen ellenjegyzett nyilatkozat a referenciának való megfelelésről.

Figyelem! A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, elérhetőségét, a szolgáltatás tárgyát, valamint a fordított szöveg témáját.

  • A fordítást végző szakember köteles a szerződéses időszak alatt rendszeresen, előzetesen egyeztetett időpontokban, legalább havonta konzultálni a projekt vezetővel, aki folyamatosan figyelemmel kíséri a fordítást.

Igazolási mód: Ajánlattevő egyszerű nyilatkozatban nyilatkozzon, hogy vállalja, hogy a szerződéses időszak alatt rendszeresen, legalább havonta konzultál a projekt vezetővel.Letölthető állományok:
Felolvasólap.docx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Ajánlatkérő az előzetesen tervezett 200.000 karakter szóközökkel (leütésre) mindösszesen megadott bruttó árakat fogja értékelni a bírálat során. Az ellenszolgáltatás összegét a csatolt Felolvasólap beárazásával kérjük megadni.További információk:

Fizetési mód:

Vállalkozó teljesítés igazolás után, minden naptári negyedév utolsó napjával jogosult számlát kiállítani az adott negyedévben megrendelt leütések számának megfelelően az egységárak alapján, mely számlát az SZTE a számla kézhezvételétől számított 30 napon belül átutalással egyenlíti ki.


Ajánlat benyújtásának módja:

Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.

( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)

A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni


Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Kuczora Attila, irodavezető-helyettes

kuczora.attila@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Bajusz János dr., projektmenedzser SZTE Rektori Hivatal Projektmenedzsment Igazgatóság, tel: +36 (62) 546-711, +36 (62) 544-000/6711

email: bajusz.janos@gmf.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Law Firm Kft
Nyertes ajánlati ár: 1 160 000,-Ft+ÁFA