Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PSZ11690


Az ajánlattételi felhívás pontosításra került. A pontosítással érintett rész: a gluténmentes ételbiztosítás lehetősége törlésre került.

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: „SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája részére (1. részajánlati kör), valamint a SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola részére (2. részajánlati kör) diákétkeztetés biztosítása”
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PSZ11690

Ajánlattételi határidő: 2021. július 28 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: Mindkét részajánlati kör esetében 2021. 09. 01-től 2022. 06. 30-ig tartó időszakban tanítási napokon (tervezetten 180 nap). Amennyiben a teljesítés a szerződéses időszak alatt mindkét fél megelégedésére történik, és a szerződés lejártát megelőző 30 napig írásban történő elégedetlenségi megkeresés egyik fél részéről sem történik, úgy a szerződés automatikusan hatályban marad a 2022. 09. 01-től 2023. 06. 30-ig tartó időszakban tanítási napokon.

A beszerzés rövid ismertetője:

1. részajánlati kör:

SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája részére diákétkeztetés biztosítása, az alábbiak szerint:

 • Tervezetten 150 adag/nap menü ebéd biztosítása
 • A vállalkozónak biztosítani kell legalább két féle választható levest illetve három féle főételt körettel, savanyúsággal.
 • Az ételek menütányéros vagy svédasztalos formában szolgálhatók fel.
 • Előre csomagolt, felmelegítendő ételkínálat nem megfelelő. Mirelit, félkész ételek felkínálása lehetőség szerint kerülve legyen.
 • A vállalkozónak felmerülő igény esetén diabetikus, laktózmentes, tejmentes menüt is kell tudnia biztosítani.
 • Menüebéd helyszíne: SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, Napközi Otthonos Óvodája, Szeged, Boldogasszony sgt. 8. sz. alatti épületétől gyalogos megközelítéssel maximum 400 m-es körzetben lévő, a feltüntetett létszám befogadására alkalmas étkező helyiség, melyet az Ajánlattevőnek kell biztosítania. Figyelem! Ajánlattevő az általa biztosított helyszínért bérleti díjat nem számíthat fel.
 • Vállalkozónak biztosítania kell a már befizetett ebéd lemondásának lehetőségét.
 • Vállalkozónak biztosítania kell az étkezési jegyeket.

2. részajánlati kör:

SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola részére diákétkeztetés biztosítása, az alábbiak szerint:

 • Tervezetten 100 adag/nap menü ebéd biztosítása
 • A vállalkozónak biztosítani kell legalább két féle választható levest illetve három féle főételt körettel, savanyúsággal.
 • Az ételek menütányéros vagy svédasztalos formában szolgálhatók fel.
 • Előre csomagolt, felmelegítendő ételkínálat nem megfelelő. Mirelit, félkész ételek felkínálása lehetőség szerint kerülve legyen.
 • A vállalkozónak felmerülő igény esetén diabetikus, laktózmentes, tejmentes menüt is kell tudnia biztosítani.
 • Menüebéd helyszíne: SZTE Gyakorló Gimnázium és Általános Iskola, Szeged, Szentháromság u. 2. sz. alatti épületétől gyalogos megközelítéssel maximum 400 m-es körzetben lévő, a feltüntetett létszám befogadására alkalmas étkező helyiség, melyet az Ajánlattevőnek kell biztosítania. Figyelem! Ajánlattevő az általa biztosított helyszínért bérleti díjat nem számíthat fel.
 • Az étkezés helyszínén és annak közvetlen környezetében az étkezés ideje alatt alkohol tartalmú ital nem árusítható.
 • Vállalkozónak biztosítania kell a már befizetett ebéd lemondásának lehetőségét.
 • Vállalkozónak biztosítania kell az étkezési jegyeket.

 

Figyelem! Ajánlatkérő mindkét részajánlati kör esetében azon ajánlattevő ajánlatát automatikusan érvénytelennek nyilvánítja és nem veszi figyelembe az értékelés során, akivel az Intézmény korábbi diákétkeztetésre vonatkozó szerződése felmondásra került.

 

Részekre történő ajánlattétel lehetősége: Lehetséges, minden részajánlati körre külön-külön.

Letölthető állományok:
Felolvasólap.docx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ellenszolgáltatás összegét a mellékelt felolvasólap beárazásával kérjük megadni.

A 2 tanévben tervezetten 360 napra, naponta tervezetten az 1. részajánlati kör esetében naponta 150 adag, a 2. részajánlati kör esetében naponta 100 adag menüebéd biztosítása, azaz mindösszesen a 360 napra az 1. részajánlati kör esetében tervezetten 54.000 adag menü, a 2. részajánlati kör esetében tervezetten 36.000 adag menü.

Ajánlatkérő részajánlati körönként a mindösszesen megadott bruttó árakat fogja értékelni a bírálat során.

Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt ajánlattevő részére, annak fedezetet kell nyújtania minden az étkeztetéssel kapcsolatban felmerülő költségre.

A tanítási napok száma (tanévenként 180 nap) és a naponta étkezők száma (1. részajánlati kör: 150 fő; 2. részajánlati kör: 100 fő) tervezett számok, melyek változhatnak. Az elszámolás a megadott egységárak alapján a tényleges létszámnak megfelelően történik.

Vállalkozó, amennyiben a szerződés a 2021. 09. 01-től 2022. 06. 30-ig tartó időszak tanítási napjaira hatályban marad a vállalkozási díjait emelheti a KSH által közzétett előző évi hivatalos általános infláció %-os mértékével.


További információk:

Fizetési mód mindkét részajánlati körre vonatkozóan: Vállalkozó minden hónap étkeztetéséről, az adott hónapot követő hónap 15-ig teljesítésigazolást követően 1 db számla benyújtására jogosult az egységára alapján az adott hónap tényleges tanítási napjainak, és az adott hónapban ténylegesen étkező létszámnak megfelelően. A SZTE a szolgáltatás díját teljesítésigazolást követően, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belüli fizetési határidővel, átutalással egyenlíti ki.
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Kuczora Attila, irodavezető-helyettes

kuczora.attila@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Kuczora Attila, irodavezető-helyettes SZTE Gazdasági Főigazgatóság Beszerzési Iroda, tel: +36 (62) 546-794, +36 (62) 544-000/6794

email: kuczora.attila@gmf.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Gold Bolt Kft., 6724 Szeged, Vértói út 7.
Nyertes ajánlati ár: 33 588 000,-Ft+ÁFA

 

Nyertes ajánlattevő: Gold Bolt Kft., 6724 Szeged, Vértói út 7.
Nyertes ajánlati ár: 22 680 000,-Ft+ÁFA