Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PSZ11634

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: „Neuropszichológiai diagnosztikai szolgáltatás, 100 fő részvételével”
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PSZ11634

Ajánlattételi határidő: 2021. július 01 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: 2021. 08. 31.

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
Felolvasólap.docx
SPECIFIKÁCIÓ szolgáltatás beszerzés specifikáció.docx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

A SZTE Kötelezettségvállalási Szabályzata alapján, amennyiben a szerződéses ajánlat értéke meghaladja a bruttó 2 millió Forintot, érvényes szerződés csak az SZTE Kancellár jóváhagyásával köthető. Erre tekintettel tájékoztatjuk a Szolgáltatót/Szállítót, hogy a kancellári jóváhagyás elmaradása esetén a szerződést a Megrendelőnek nem áll módjában megkötni.

 

SZTE ÁOK SZAKK Pszichiátriai Klinika részére (6720 Szeged, Korányi fasor 8-10.) Neuropszichológiai diagnosztikai szolgáltatás, 100 fő részvételével”

 

  • mellékelt műszaki specifikáció szerint

Szolgáltatás ismertetése:

A neuropszichológiai diagnosztikai szolgáltatás 100 fő vizsgálati személyen

A pszichózis-spektrum vizsgálatban egy nem rokon, a vizsgált neurodevelopmentális beteg-csoportokhoz képest eltérő morbiditási hátterű, neurodegeneratív kontroll-csoport komparatív analízisét biztosítja.

Az alkalmazott tesztek:

 

1. Verbális felidézés – asszociatív emlékezés teszt

2. Vizuális szemantika teszt

3. Munkamemória teszt

4. Szövegértés teszt

5. Tárgyfelismerés teszt

6. Figyelmi szett váltás teszt

7. Tervezési képesség teszt

8. Válaszgátlás teszt

9. Verbális felismerés teszt

10. Vizuális felismerés teszt

11. Verbális (auditoros) munkamemória teszt

12. Téri-vizuális munkamemória teszt

13. Fenntartott figyelem teszt

14. Mondatmegértés teszt

15. Lexikális feldolgozás teszt

16. Vonal orientáció teszt


Feladatellátás helye:

SZTE ÁOK SZAKK Pszichiátriai Klinika

6720 Szeged, Korányi fasor 8-10.


Pályázat címe, megnevezése:

 

A projekt száma:

EFOP-3.6.1-16-2016-00008

A projekt címe, megnevezése:

Intelligens élettudományi technológiák, módszertanok, alkalmazások fejlesztése és innovatív folyamatok, szolgáltatások kialakítása a szegedi tudásbázisra építve


témaszám: 0U112 2412Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ellenszolgáltatás összegét a mellékelt „Felolvasólap” beárazásával kérjük megadni.

 

Ajánlatkérő a „Neuropszichológiai diagnosztikai szolgáltatás, 100 fő részvételével” tárgyú mindösszesen bruttó árakat fogja értékelni a bírálat során.

 

Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, annak fedezetet kell nyújtania minden költségre.

 

Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Számlaküldés helye:

Szegedi Tudományegyetem,

Projektmenedzsment Igazgatóság,

Szitásné Fodor Renáta, 6720 Szeged, Dugonics tér 13.


Fizetési mód:

Vállalkozó a szerződéses időszak alatt, teljesítésigazolás kiállítása után egy végszámla kiállítására jogosult (Végszámla 100 főt vizsgálva 2021.08.31.-ig), melyet megrendelő a számla kézhezvételét követő 60 napon belül egy összegben banki átutalással teljesít. A tényleges neuropszichológiai tesztfelvételek számát a teljesítésigazolásban rögzítjük.
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Kuczora Attila, irodavezető-helyettes

kuczora.attila@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Dr. Szendi István, egyetemi docens SZTE ÁOK SZAKK Psziciátriai Klinika, tel: +36-20-583-9039

email: szendi.istvan@med.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Cogprofil Kutatási és fejlesztési Kft.
Nyertes ajánlati ár: 4 950 000,-Ft+ÁFA