Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PSZ11573

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: „SZTE hallgatók számára életvezetési tanácsadás nyújtása”
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PSZ11573

Ajánlattételi határidő: 2021. június 03 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: szerződéskötéstől számított 2 éves határozott időtartam.

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
FELOLVASÓLAP_v2 kt.docx


További információk:

„SZTE Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ (SZTE–EÉTK) (6722 Szeged, Honvéd tér 6.) „SZTE hallgatók számára életvezetési tanácsadás nyújtása”

 

Az elmúlt több, mint egy év során a pandémia okozta hatások a hallgatók mentális állapotán is tetten érhető. A SZTE EÉTK minden igyekezete ellenére egyre hosszabb várólisták alakulnak ki. nagyon nagy az igény a hallgatók részéről az életvezetési tanácsadásra. Olykor olyan fokú a probléma, olyan súlyos élethelyzeti válságba kerülnek a hallgatók, hogy pszichiáter bevonása is szükséges. Az ilyen krízisben lévő hallgatók számára szeretnénk szakembert biztosítani .

 

 

 • A vállalkozó a kliensekre, fordított időről (a megrendelővel előre egyeztetett) időszakonként a „Teljesítési Összesítő” melléklet szerint kimutatást készít, melyet megküld az egységvezető részére. A szakember a megrendelő által kiállított teljesítés igazolás kézhezvételétől jogosult számla benyújtására. A szakember a szerződés szerinti óradíjat összesítve, az elkészített kimutatás („Teljesítési Összesítő”) szerint számlázza, melyet az SZTE 60 napos átutalási határidővel kifizet, a számla átvételét követően.

 

 • Szerződéses időszak: A felek a szerződést a szerződéskötés időpontjától számított 2 évig tartó határozott időtartamra kötik meg, a felmondási idő 30 nap.
 • Amennyiben a teljesítés a szerződéses időszak alatt mindkét fél megelégedésére történik, és a 2 éves időszak lejártát megelőző 30 napig írásban elégedetlenségi megkeresés egyik fél részéről sem történik, úgy a szerződés automatikusan további 1 évvel meghosszabbodik.

 

 • Életvezetési tanácsadások időtartama:

 

 • egyéni életvezetési tanácsadás esetén a SZTE Szemeszteri időszakokat figyelembe véve, félévente 15 hét rendelkezésre állás esetén, hetente 2 klienst vállalva összesen 60 munkaóra várható éves szinten . Alkalmanként 45 perc.
 • Tanácsadások tervezett ütemezése:


Szerződéskötéstől számítva kliensekkel heti ritmusban, havi elszámolással.

Figyelem! Ajánlatkérő fenntartja a tanácsadások időpontjainak és ütemezésének módosítási jogát. A tanácsadások pontos időpontját az első tanácsadás alkalmát 10 nappal megelőzően egyezteti az Ajánlatkérő az Ajánlattevővel.

 • Tervezett tematika:

Vállalkozó köteles a tanácsadási tervet a Megrendelő elvárásaihoz igazodóan kialakítani, az alábbi tervezett tématerületek mentén:

 • egyéni életvezetési tanácsadás nyújtása heti ütemezéssel,
 • a vállalkozó köteles kéthavonta szupervíziós szakmai csoportban munkájáról számot adni

 

 • Tanácsadások helyszíne: SZTE–EÉTK 6722 Szeged, Honvéd tér 6. (10-es Tanácsadó szoba). A tanácsadások helyszínének módosítási jogát az Ajánlatkérő fenntartja.
 • A Tanácsadásokon résztvevők tervezett létszáma: egyéni életvezetési tanácsadás esetén évente átlagosan hetente 2 fő kliens.

Ajánlattevővel szembeni elvárások:


 • Alkalmassági feltétel (1): Ajánlattevő teljesítésbe bevonni kívánt tanácsadója(i) rendelkezzen(ek) pszichológus vagy pszichiáter oklevéllel.

Igazolási mód: Ajánlattevő csatolja a pszichológus/pszichiáter végzettséget igazoló oklevél másolatát.

 • Alkalmassági feltétel (2): Ajánlattevő teljesítésbe bevonni kívánt tanácsadója(i) rendelkezzen(ek) pszichológiai /pszichiátriai tanácsadás területén min. 10 éves szakmai tapasztalattal.

Igazolási mód: Ajánlattevő a teljesítésbe bevonni kívánt szakértő önéletrajzában tüntesse fel a releváns szakmai tapasztalatot.

 


Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ellenszolgáltatás összegét a csatolt Felolvasólap beárazásával kérjük megadni.

Ajánlatkérő a megadott (bruttó Ft/óra) életvezetési tanácsadási óradíjakat fogja értékelni a bírálat során.

Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, annak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatás kapcsán felmerülő költségre.

 

Ajánlatkérő a tanácsadások tényleges időpontjait és időtartamait legkésőbb a tényleges időpontokat megelőző 10 munkanappal egyezteti, véglegesíti Ajánlattevővel. Az elszámolás a megadott óradíj alapján a tényleges életvezetési tanácsadások óraszámának megfelelően történik.

 

Felek kötelesek a tényleges rehabilitációs szolgáltatások óraszámait a teljesítésigazolásban rögzíteni.

 

Fizetési feltételek:

Vállalkozó a szerződéses időszak alatt, teljesítésigazolást követően havonta, az adott hónapban igénybe vett óraszámoknak megfelelően 1 db számla benyújtására jogosult, a ténylegesen igénybe vett óraszámoknak megfelelően az ajánlatában megadott óradíja alapján, melyet megrendelő a számla kézhezvételét követő 60 napon belül átutalással teljesít. Felek kötelesek a havonta ténylegesen igénybe vett óraszámot a teljesítéigazolásban rögzíteni.

 

Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.


Számlaküldési cím:

SZTE Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ

SZTE – EÉTK

( 6722 Szeged, Honvéd tér 6.)Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Kuczora Attila, irodavezető-helyettes

kuczora.attila@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Tajti Péter, irodavezető SZTE Életvezetési Tanácsadó, tel: +36 (62) 544-029, +36 (62) 544-000/4029

email: dcentrum@stud.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Dr. Krékits József egyéni vállalkozó
Nyertes ajánlati ár: 1 800 000,-Ft+ÁFA