Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PSZ11514

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: A Szegedi Tudományegyetem részére webes tömeges sms szolgáltatás biztosítása”
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PSZ11514

Ajánlattételi határidő: 2021. május 17 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: Felek a szerződést a szerződéskötés időpontjától számított határozatlan időtartamra kötik.

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
Felolvasólap (002).docx

További információk:

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: Felek a szerződést a szerződéskötés időpontjától számított határozatlan időtartamra kötik.


A beszerzés rövid ismertetése:

A Szegedi Tudományegyetem részére webes tömeges sms szolgáltatás biztosítása, az alábbiak szerint:

 • A felhasználás kampány jellegű,
 • Küldött sms-ek darabszáma használat esetén 30000-től 65000-ig db/hó,
 • SMS címzett penetráció: országos előfizetői penetrációnak megfelelő,
 • Előre elkészített címlista használata,
 • Web böngészős felület biztosítása,
 • Kiküldött üzenetek állapotának ellenőrizhetősége,
 • Akár 1500 db SMS/óra kiküldési sebesség,
 • Kétoldali kommunikáció (küldő és címzett) lehetőségének a biztosítása,
 • Ajánlattevő feladata olyan Webes felületeken működő alkalmazás biztosítása, melyen keresztül az Ajánlatkérő a saját számítástechnikai eszközeivel, telefonjaival magyarországi és külföldi mobil szolgáltatók előfizetőinek a készülékeire SMS-eket küldjön, és azokról fogadjon meghatározott hívószám(ok)on keresztül, információs adatbázisból küldhető értesítés céljából.
 • Ajánlatkérő a vele szerződéses jogviszonyban lévő magyarországi és külföldi mobilszolgáltatók előfizetőinek a készülékeire küldhet rövid szöveges üzeneteket (SMS). Nem tartoznak a szolgáltatás hatálya alá a véletlenszerűen kiválasztott hívószámokra küldött reklám SMS-ek.
 • Ajánlattevőnek az SMS központja elérhetőségét az Ajánlatkérő részére folyamatosan, a hét minden napján, 24 (huszonnégy) órában biztosítania kell, az Ajánlatkérő által küldött SMS-ket az Ajánlatkérő által megjelölt telefonszámra el kell küldenie.
 • A WEB felület használatához az Ajánlatkérőnek rendelkeznie kell Internet hozzáféréssel, melynek mindennemű költséget az Ajánlatkérő viseli a BIX-ig (Budapest Internet eXchange). Ezen kapcsolat hibáinak észlelése és kijavíttatása az Ajánlatkérő felelősségi körébe tartozik. A BIX-től az üzenetküldő központig az Ajánlattevő vállalja a kapcsolat biztosítását.
 • Az Ajánlattevő az Ajánlatkérő részére az alábbiakat biztosítja a szolgáltatás igénybevételéhez:
  • A szolgáltatás eléréséhez szükséges WEB címet.
  • Ajánlatkérő által megadott adminisztrátori bejelentkezési nevet 1 fő részére.
  • Ajánlattevő által megadott adminisztrátori jelszót 1 fő részére, melyet az Ajánlatkérő az első belépés után köteles megváltoztatni.
  • egyéb szolgáltatási paramétereket
  • felhasználói kézikönyvet elektronikus formában.
 • Minden egyes belépés alkalmával az Ajánlatkérő vagy az általa kijelölt felhasználók kapnak egy előre megadott telefonszámra egy egyszer használatos jelszót, melynek a bejelentkezési felületen történő beírását követően érik el az alkalmazást.
 • Az adminisztrátor az adminisztrátori egyszer használatos jelszót a szerződésben megadott telefonszámra kapja minden egyes bejelentkezés alkalmával SMS-ben, amennyiben a bejelentkezés nem az előre definiált publikus IP címről történik. Az Ajánlatkérő az egyszer használatos jelszót tartalmazó SMS díját a szerződésben meghatározott SMS díjak szerint fizeti meg. Amennyiben a megadott telefonszám változik, az Ajánlatkérő írásban köteles tájékoztatni az Ajánlattevőt a változás tényéről. A bejelentés elmulasztásáért az Ajánlattevőt felelősség nem terheli.
 • A szerződés hatálya alatt a szerződés vonatkozásában, a webes alkalmazáson az SMS-ek küldéséről szóló adatokat az Ajánlattevő min. 2 hónapig tárolja, a második hónapot követően ezeket az adatokat törli a felületről, és a továbbiakban nem archiválja.
 • A webes alkalmazáson tárolt összes adatot az Ajánlattevő a szolgáltatás megszűnésétől számított 1 hónapon át őrzi meg, majd törli azokat.

 

Fizetési feltételek: Szolgáltató teljesítésigazolást követően havonta 1 db számla benyújtására jogosult, mely számlákat a Megrendelő a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel, átutalással teljesít.

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ellenszolgáltatás összegét a mellékelt „Felolvasólap” beárazásával kérjük megadni.

Megjegyzés: Az egyes tételek esetében alkalmazott súlyszámok a megelőző időszak tételes költségeinek nagyságrendje alapján kerültek meghatározásra.

 

Ajánlatkérő a táblázat minden egyes tételére megadott bruttó egységárak és súlyszámok alapján számított súlyozott mindösszesen összegét fogja értékelni a bírálat során.Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Kuczora Attila, irodavezető-helyettes

kuczora.attila@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Donkó Attila, távközlési szakreferens SZTE Informatikai és Szolgáltatási Igazgatóság Üzemeltetési és Rendszertámogatási Iroda, tel: +36 (62) 545-001, +36 (62) 544-000/5001

email: donko.attila@szte.hu

Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Magyar Telekom Nyrt.
Nyertes ajánlati ár: 12 764 096,-Ft+ÁFA