Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PSZ11497

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: „Görgős fékpad szoftverének fejlesztése”
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PSZ11497

Ajánlattételi határidő: 2021. május 07 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: 2021. 06. 30.

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
Felolvasólap.docx

További információk:

SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék részére (6720 Szeged, Dóm tér 9.) „Görgős fékpad szoftverének fejlesztése”, az alábbiak szerint

 

Specifikáció a „gépjármű- kipufogógázt mérő fotoakusztikus rendszerek kalibrálása feladathoz”.

„Diszruptív technológiák kutatásfejlesztése az e-mobility területen és integrálásuk a mérnökképzésbe” projekthez kapcsolódó fotoakusztikus emissziómérési feladatra történő adaptálására és átállítására.

A létrehozandó mérési lehetőség műszaki specifikációja:

  1. A vonóerő a 0-800Nm tartományban 1Nm pontossággal állítható
  2. A motorteljesítmény az általunk mechanikusan beállított gázpedálállást megtartva 1 kW pontossággal állítható a 3-40 kW tartományban.

 

Feladat: A görgős fékpadon jelenleg működő TELJMER4 vezérlő szoftverének továbbfejlesztése.

Tartalom: állandó sebesség mellett a teszt jármű mérése és a mért adatok rögzítése, beállítható sebesség és vonóerő mellett.

A mérésben beállítható legyen:

- Mérés alatt a pad által előállított vonóerő igény. (ekkor a vizsgálat sebessége és teljesítménye kiadódó érték, a gázpedál állás függvénye)

Állítható legyen: 0 – 800 Nm között 1Nm lépésben

- Mérés alatt alkalmazott jármű sebesség. (ekkor a vizsgálat vonóerő igénye és teljesítménye kiadódó érték, a gázpedál állás függvénye)

Állítható legyen: 20 - 100 km/h között 1km/h lépésekben

- Mérés időtartama a beállított értékek teljesülése esetén

Állítható legyen 10 - 1000 s között 1 s lépésközzel.

Mérés közben a jármű leadott teljesítménye mindig a beállított vonóerő igény és sebesség, valamint a jármű gázpedál állásának függvénye, a meghatározott paraméterekkel a motorteljesítmény 3-40kW között változtatható.

A program mentse a mért adatokat legalább 1 másodperc időközzel.

Mentendő adatok legalább:

Görgőn mért Vonóerő

Görgőn mért Hajtó nyomaték

Görgőn mért Kerék teljesítmény

Járműmotor teljesítmény (veszteséggel korrigálva)

Jármű sebesség (km/h)

Jármű sebesség (m/s)

Mérés beállításai (sebesség, vonóerő)

 

Ajánlatkérő jogosult a Szegedi Tudományegyetem EU-s és egyéb pályázati forrásból megvalósuló, eljárás tárgya szerinti szolgáltatás megrendelése esetében a jelen eljárást alkalmazni.

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

Kérjük, hogy Ajánlattevő az ellenszolgáltatás összegét a Felolvasólap 2. sz. Melléklet kitöltésével adja meg.

 

Ajánlatkérő a „Görgős fékpad szoftverének fejlesztésére” mindösszesen megadott bruttó árakat fogja értékelni a bírálat során.

 

Fizetési feltételek:

A szolgáltatás díja átutalással, egy összegben kerül kifizetésre a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel, a Szegedi Tudományegyetem TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék által igazolt teljesítést követően.

 

Pályázat címe, megnevezése:

 

A projekt száma:

EFOP-3.6.1-16-2016-00014

A projekt címe, megnevezése:

Diszruptív technológiák kutatásfejlesztése az e-mobility területen és integrálásuk a mérnökképzésbe

Témaszám: 0U111 2412

Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő költségre.


Teljesítés helye:

Szegedi Tudományegyetem,

TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

6720 Szeged, Dóm tér 9.


Számlaküldési cím:

Szegedi Tudományegyetem,

TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

6720 Szeged, Dóm tér 9.

 

Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Kuczora Attila, irodavezető-helyettes

kuczora.attila@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Balázs Ádámné, ügyviteli alkalmazott SZTE TTIK Fizikai Intézet Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék, tel: +36 (62) 544-665, +36 (62) 544-000/4665

email: gorabea@titan.physx.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Energotest Diagnosztikai és Automatizálási Kft.
Nyertes ajánlati ár: 1 099 100,-Ft+ÁFA