Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PSZ11485

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: ChIP –Seq analízis növényi mintákon
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PSZ11485

Ajánlattételi határidő: 2021. május 06 14:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: mintaátadást követő 2 héten belül

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
FELOLVASÓLAP_v1.docx

További információk:

A SZTE Kötelezettségvállalási Szabályzata alapján, amennyiben a szerződéses ajánlat értéke meghaladja a bruttó 2 millió Forintot, érvényes szerződés csak az SZTE Kancellár jóváhagyásával köthető. Erre tekintettel tájékoztatjuk a Szolgáltatót/Szállítót, hogy a kancellári jóváhagyás elmaradása esetén a szerződést a Megrendelőnek nem áll módjában megkötni.

 

SZTE TTIK Genetikai Tanszék részére (6726 Szeged, Közép fasor 52.) ChIP-Seq analízis növényi mintákon.

 

A szolgáltatás tartalma:


  • ChIP–Seq analízis növényi mintákon (kromatin immunprecipitáció sejtkultúrából, immunprecipitált DNS szekvenálása és teljeskörű bioinformatikai kiértékelés

 

 

feladatok:

  • kromatin feltárás az átvett sejtekből
  • kromatin immunprecipitáció az átvett CHIP-grade ellenanyagokkal
  • precipitált DNS-ből szekvenálási könyvtárak elkészítése
  • szekvenálási könyvtárak kvantitálása
  • szekvenálás újgenerációs szekvenáló készüléken
  • teljeskörű bioinformatikai kiértékelés


Mennyiség: 36 db

 

Ajánlatkérő feladata: átadja a lecentrifugált sejteket és a ChIP-grade ellenanyagokat

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a fent megnevezett feladatok ellátására.

 

Az ellenszolgáltatás összegét a felolvasólap (2. sz. Melléklet) kitöltésével kérjük megadni:

 

Ajánlatkérő a megadott 36 db ChIP-Seq analízisre mindösszesen bruttó árakat fogja értékelni.

 

Nettó és bruttó egységárat, valamint a 36db mintára vonatkozó összes nettó és bruttó árat kérjük feltüntetni az ajánlatban.

 

Szerződéses időszak alatt a ChIP–Seq analízis keretmennyiség: tervezetten 36 db

Ajánlatkérő fenntartja a jogát, hogy a megadott keretmennyiségtől (tervezetten 36 db ChIP–Seq analízis) eltérjen.

Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő költségre.


Alkalmassági feltételek


  • Legalább 2 éves szakmai tapasztalat ChIP–Seq analízis területén.

Igazolási mód: Ajánlattevő egyszerű nyilatkozatban nyilatkozzon, hogy rendelkezik 2 éves szakmai tapasztalattal a ChIP–Seq analízis területén.

 

 

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

  • Ajánlattevő csatoljon referencianyilatkozatot az ajánlattételi határidőt megelőző 1 év időszakban ChIP–Seq analízis szolgáltatás tárgyú referenciamunkáiról.
  • Figyelem! A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, telefonszámát, a szolgáltatás tárgyát, továbbá az ellenszolgáltatás összegét.



Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Fizetési feltételek: Vállalkozó teljesítésigazolás alapján kiállított 1 db végszámla benyújtására jogosult, melyet a SZTE a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel, átutalással teljesít.

 

Teljesítés helye:

SZTE TTIK Genetikai Tanszék

6726 Szeged, Közép fasor 52.


Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Kuczora Attila, irodavezető-helyettes

kuczora.attila@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Kozma-Bognár László, tanszékvezető SZTE TTIK Biológia Intézet Genetikai Tanszék, tel: +36 (62) 544-025, +36 (62) 544-000/4025, +36 (62) 544-267, +36 (62) 544-000/4267

email: lkozma@bio.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Seqomics Biotechnológia Kft.
Nyertes ajánlati ár: 2 448 000,-Ft+ÁFA