Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PSZ11412

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: „SZTE ÁJTK Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézet részére, könyvkiadói szolgáltatás a hozzá kapcsolódó nyomdai munkák elvégzésével.”
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PSZ11412

Ajánlattételi határidő: 2021. március 31 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: A szerződéskötés időpontjától számított 40 naptári nap.

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
FELOLVASÓLAP_v1.docx
Technikai specifikáció.docx

További információk:

A SZTE Kötelezettségvállalási Szabályzata alapján, amennyiben a szerződéses ajánlat értéke meghaladja a bruttó 2 millió Forintot, érvényes szerződés csak az SZTE Kancellár jóváhagyásával köthető. Erre tekintettel tájékoztatjuk a Szolgáltatót/Szállítót, hogy a kancellári jóváhagyás elmaradása esetén a szerződést a Megrendelőnek nem áll módjában megkötni.

 

A beszerzés ismertetése:

Türke András (szerk.): „A jelenkori Franciaország I–II.” című kétkötetes munka kiadása, az alábbiak szerint:

 • lektorálás,
 • szerkesztés,
 • szerzői korrektúrára kiadás,
 • korrektúra átvezetés,
 • tipográfiai tervezés,
 • tördelés,
 • borító tervezés,
 • nyomtatás 500 példányban,
 • országos terjesztés.

 

A könyv műszaki specifikációja:

 

Méret: b/5 vagy vágott b/5

Terjedelem: cca 1116 oldal

Belív papír: 80 g ofszet,

Belív szín: 1+1 fekete szín

Borító minőség: 300 g műnyomó karton,

Borító szín: 4+0 színnyomás + matt fólia

Kötészet: ragasztókötött, kartonált

 

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

 • Ajánlattevő rendelkezzen országos terjesztésre kiépített széles hálózattal. Ajánlattevő álljon szerződéses kapcsolatban minden országos bolthálózattal rendelkező terjesztővel, így a Libri-Bookline Nyrt.-vel, a Líra és Lant Kereskedelmi Zrt.-vel, a KELLO Kht.-val és a Pult Kft.-vel.

Igazolási mód: Ajánlattevő egyszerű nyilatkozatban nyilatkozzon, hogy szerződéses kapcsolatban áll a felsorolt országos bolthálózattal rendelkező terjesztőkkel. Ajánlatkérő fenntartja a jogát, hogy a bírálat során bekérje a szerződések másolatát a nyilatkozat valódiságtartalmának az ellenőrzésére.

 • Ajánlattevő által kiadott művek legyenek megtalálhatóak független könyvesboltokban, többek között: Írók Boltja, L’Harmattan Könyvesbolt, Antik Kft., Teleki Téka, Kultúrbarlang, Szent István Társulat, Bencés Könyvesbolt, Krasznár és Fiai Kft, Makro-Book Kft, Új Ember Könyvesbolt, ELTE Eötvös Kiadó Kft. üzleteiben.

Igazolási mód: Ajánlattevő egyszerű nyilatkozatban nyilatkozzon, hogy az általa kiadott kötetek megtalálhatóak a felsorolt független könyvesboltokban. Ajánlatkérő fenntartja jogát, hogy a felsorolt független könyvesboltok közvetlen megkeresésével ellenőrizze a nyilatkozat valódiságtartalmát.

 


Ajánlattevővel szembeni elvárások:

 • Ajánlattevő csatoljon referencianyilatkozatot :

Ajánlattételi felhívás megjelentetését megelőző 2 év során teljesített legalább 10 különböző társadalomtudományi témájú kötet, kiadásáról, melyet Magyarországi felsőoktatási intézménynek végzett.

 • Igazolási mód:

 

Figyelem! A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, telefonszámát, a szolgáltatás tárgyát, továbbá az ellenszolgáltatás összegét.

 

 • Ajánlattevő rendelkezzen legalább egy magyarországi egyetemmel könyvkiadási együttműködéssel, amelyek keretében az elmúlt 2 év során legalább 10 különböző társadalomtudomány témájú kötet kiadását valósította meg.

Igazolási mód: Ajánlattevő egyszerű nyilatkozatban nyilatkozzon az általa felsőoktatási intézmény(ek)kel együttműködésben kiadott kötetekről és az együttműködő felsőoktatási intézmény(ek)ről, a megjelent címek tételes felsorolásával. (legalább 10 kötet címének tételes felsorolásával adja meg)

 

Bírálati szempontok:

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ajánlati árat a kiírás tárgyát képező kötetek elkészítésére, kiadására, országos terjesztésére az Ajánlatkérő által fizetendő összegre nettó Ft+Áfa formában kérjük megadni (Áfa tartalom feltüntetésével).

 
 

Az ellenszolgáltatás összegét a felolvasólap (2. sz. Melléklet) kitöltésével kérjük megadni:

 

Fizetési feltételek: Vállalkozó a kiírás tárgyát képező kötet elkészítéséről, kiadásáról, országos terjesztéséről a megajánlott összeggel teljesítésigazolást követően 1 db számlát nyújthat be, melyet a SZTE a teljesítés időpontjától számított 60 napon belüli fizetési határidővel, átutalással teljesít.

 

 

Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Kuczora Attila, irodavezető-helyettes

kuczora.attila@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Kruzslicz Péter dr., adjunktus SZTE ÁJTK Nemzetközi és Regionális Tanulmányok Intézet, tel: 06-62-544-135

email: kruzslicz@irsi.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: L'HARMATTAN Könyvkiadó és Terjesztő Kft.
Nyertes ajánlati ár: 3 472 000,-Ft+ÁFA