Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2021/PSZ11315

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: A GINOP-2.-2.-1-15-2017-00047 számú projekt megvalósításához szükséges 2 db fejlett terápiás (őssejtterápiás) klinikai vizsgálat engedélyeztetési, protokoll írási, lebonyolítási, adatmenedzsment tevékenysége, vizsgálati monitorozás és biostatisztikai kiértékelésére vonatkozó szolgáltatás.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2021/PSZ11315

Ajánlattételi határidő: 2021. február 26 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: Jelen szerződést felek határozott időre, a mindkét fél általi aláírás napjától kezdődően a projekt végéig (tervezetten: 2021.09.28.-ig.) kötik.

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
FELOLVASÓLAP_v2.docx
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK.docx


További információk:

 

Tervezett teljesítési határidő: 2021. 09. 28.

 

Jelen szerződést felek határozott időre, a mindkét fél általi aláírás napjától kezdődően a projekt végéig (tervezetten: 2021.09.28.-ig.) kötik.

 

A beszerzés tárgya: A GINOP-2.-2.-1-15-2017-00047 számú projekt megvalósításához szükséges 2 db fejlett terápiás (őssejtterápiás) klinikai vizsgálat engedélyeztetési, protokoll írási, lebonyolítási, adatmenedzsment tevékenysége, vizsgálati monitorozás és biostatisztikai kiértékelésére vonatkozó szolgáltatás.

 

A szolgáltatás ismertetése:


1. Vizsgálat előkészítési fázis:

 1. Protokoll statisztikai és adatmenedzsment részének megírása,
 2. Protokoll minőségbiztosítás,
 3. Engedélyeztetés lebonyolítása, dokumentumok ellenőrzése,
 4. Trial Master File és Site Master File összeállítása,
 5. Betegadatlapok előkészítése
 6. Biztosítás
 7. eCRF tervezés, tesztelés
 8. DCP, DMP,
 9. Vizsgálat indító meeting lebonyolítása

2. Vizsgálat lebonyolítási fázis

 1. Monitorozásra adatelőkészítés,
 2. adattisztázás,
 3. Site minőségbiztosítás
 4. SAP és statisztikai programozás
 5. Monitorozás

3. Vizsgálat lezárását követő fázis

 1. Adatok végső tisztázása, áttekintése,
 2. Adatbázis zárás a végső elemzés előtt, Adattranszfer
 3. Statisztikai kiértékelés, elsődleges hatásmutató statisztikai analízise, összefoglaló táblázatokat tartalmazó statisztikai jelentés, egyedi adatokat tartalmazó mellékletek elkészítése
 4. Klinikai jelentés készítés, Jelentés minőségbiztosítása,
 5. Az eredmények hatósági beadáshoz történő szakértői támogatása.

 

Szerződés időtartama: szerződéskötés dátumától számított 2021. 09. 28-áig

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

Kérjük, hogy Ajánlattevő az ellenszolgáltatás összegét a Felolvasólap 2. sz. Melléklet kitöltésével adja meg.

 

Ajánlatkérő a mindösszesen megadott bruttó árakat fogja értékelni a bírálat során.

 

Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő költségre.


Ajánlattevővel szembeni elvárások:

 • Ajánlattevőnek a projekt szakterületéhez kapcsolódó, 3 fő legalább MA/Msc fokozatú diplomával rendelkező, minimum napi 4 órában foglalkoztatott alkalmazottjának kell lennie

 

 • Igazolási mód:
  • egy cégesszerű nyilatkozat a 3 alkalmazott neve, végzettsége, tudományos fokozata feltűntetésével
  • a nyilatkozaton szereplő alkalmazottak szakmai önéletrajza
  • munkáltatói igazolás a 3 alkalmazottra vonatkozóan

 

Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Fizetési feltételek: A szolgáltatás díja átutalással, utólag három összegben (2 db résszámla és 1 db végszámla) kerül kifizetésre a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel, a SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika által igazolt teljesítést követően.

 

1. részszámla – a megbízási díj 35%-ának mértékében, az előkészítési fázishoz kapcsolódó feladatok teljes körű elvégzése esetén;

2. részszámla – a megbízási díj 35%-ának mértékében, a lebonyolítási fázishoz kapcsolódó feladatok teljes körű elvégzése esetén;

Végszámla – a megbízási díj 30%-ának mértékében, a vizsgálat lezárását követő fázishoz kapcsolódó feladatok teljes körű elvégzése esetén.

 


A projekt száma:

GINOP-2.2.1-15-2017-00047

A projekt címe, megnevezése:

„Őssejt alapú hepatociták előállításának kutatása gyógyszerfejlesztési célokra”

 

Témaszám: 0U096 2403


Teljesítés helye:

Szegedi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar,

Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika

 

6720 Szeged, Korányi fasor 6-8.Számlaküldési cím:

Szegedi Tudományegyetem Projektmenedzsment Igazgatóság

Fekete Klára projektmenedzser,

6720 Szeged, Dugonics tér 13.Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Kuczora Attila, irodavezető-helyettes

kuczora.attila@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Bende Balázs dr., szakmai vezető SZTE MSF Klinikai Vizsgálatokat Koordináló Iroda, tel: +36 (62) 546-843, +36 (62) 544-000/6843

email: bende.balazs@rekt.szte.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Research Professionals Kft.
Nyertes ajánlati ár: 26 568 400,-Ft+ÁFA