Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2020/PSZ11075

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: „SZTE fogyatékossággal élő hallgatók számára pszichológiai tanácsadás” .
Ajánlat sorszáma: SZTE/2020/PSZ11075

Ajánlattételi határidő: 2020. november 13 12:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: A szerződéskötés időpontjától számított kettő éves időtartam

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
Felolvasólap.docx


További információk:

A beszerzés ismertetése:

 

SZTE fogyatékossággal élő hallgatók számára pszichológiai tanácsadás.

 

 • Pszichológiai tanácsadás nyújtása elsősorban autista hallgatók számára. Egy hallgatóval min. 10 alkalmas konzultáció egyénileg. Éves szinten min. 12 fő hallgató várható tervezetten a tanácsadásban.
 • Összesen tehát 120 munkaóra/év a tervezett igény. Az alkalmak időpontjáról a nyertes ajánlattevőnek kell egyeztetni az érintett célcsoportba tartozókkal egyénileg, a kiíró által biztosított elérhetőségek alapján.
 •  
 • Jelenleg 190 fő fogyatékossággal élő hallgató regisztrált az SZTE-HEBB rendszerében. Ebből autista diagnózissal rendelkezik: 12 fő.

 

 • az autista hallgatók számára 10 alkalmas konzultáció szükséges évente.

 

Tanácsadások tervezett ütemezése:

 • minden érintett hallgatóval heti ritmusban szükséges találkozni, alkalmanként 1 órában. Hallgatónként min. 10 alkalmas konzultáció szükséges.

 

 

A szerződés időtartama: A felek a szerződést a szerződéskötés időtartamától kettő éves határozott időtartamra kötik meg.

Amennyiben a teljesítés a szerződéses időszak alatt mindkét fél megelégedésére történik, és a 2 éves időszak lejártát megelőző 30 napig írásban elégedetlenségi megkeresés egyik fél részéről sem történik úgy a szerződés automatikusan további 1 évvel meghosszabbodik az addigi díj azonos szinten tartása mellett.

Figyelem! Ajánlatkérő fenntartja a tanácsadások időpontjainak és ütemezésének módosítási jogát. A tanácsadások pontos időpontját az első tanácsadás alkalmát 10 nappal megelőzően egyezteti az Ajánlatkérő az Ajánlattevővel.

 • Tervezett tematika:

Vállalkozó köteles a tanácsadási tervet a Megrendelő elvárásaihoz igazodóan kialakítani, az alábbi tervezett tématerületek mentén:

 • egyéni pszichológiai tanácsadás nyújtása heti ütemezéssel,
 • csoportterápia tartása félévente 1 max. 2 alkalommal. Heti ütemezéssel, csoportonként 10 héten át.
 • a vállalkozó köteles kéthavonta szupervíziós szakmai csoportban munkájáról számot adni

 

 • Tanácsadások helyszíne: SZTE –HEBB 6722 Szeged, Honvéd tér 6. (10-es Tanácsadó szoba). A tanácsadások helyszínének módosítási jogát az Ajánlatkérő fenntartja.

 

 

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

 

 • Ajánlattevő teljesítésbe bevonni kívánt tanácsadója(i) rendelkezzen(ek) pszichológus vagy pszichiáter oklevéllel

Igazolási mód: Ajánlattevő csatolja a pszichológus/pszichiáter végzettséget igazoló oklevél másolatát..

 

 • Ajánlattevő teljesítésbe bevonni kívánt tanácsadója rendelkezzen pszichológiai tanácsadás területén min. 5 éves szakmai tapasztalattal.
 •  

Igazolási mód: Ajánlattevő a teljesítésbe bevonni kívánt szakértő önéletrajzában tüntesse fel a releváns szakmai tapasztalatot.

 

Bírálati szempontok: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ajánlati árat a teljes pszichológiai tanácsadás óradíjára bruttó Ft/óra formában kérjük megadni.

Ajánlatkérő az 1 óra időtartamra megadott bruttó díjakat fogja értékelni a bírálat során.

 

Az ellenszolgáltatás összegét a felolvasólap (2. sz. Melléklet) kitöltésével kérjük megadni:

Ajánlatkérő a megadott mindösszesen bruttó árakat fogja értékelni a bírálat során.

Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, annak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatás kapcsán felmerülő költségre.

 

Ajánlatkérő a tanácsadások tényleges időpontjait és időtartamait legkésőbb a tényleges időpontokat megelőző 10 munkanappal egyezteti, véglegesíti Ajánlattevővel. Az elszámolás a megadott óradíj alapján a tényleges tanácsadások óraszámának megfelelően történik.

 

Felek kötelesek a tényleges tanácsadások óraszámait a teljesítésigazolásban rögzíteni.

 

 

Fizetési feltételek:

Vállalkozó a szerződéses időszak alatt, teljesítésigazolást követően havonta, az adott hónapban igénybe vett óraszámoknak megfelelően 1 db számla benyújtására jogosult, a ténylegesen igénybe vett óraszámoknak megfelelően az ajánlatában megadott óradíja alapján, melyet megrendelő a számla kézhezvételét követő 30 napon belül átutalással teljesít. Felek kötelesek a havonta ténylegesen igénybe vett óraszámot a teljesítéigazolásban rögzíteni.

 

Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Kuczora Attila, irodavezető-helyettes

kuczora.attila@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Tajti Péter, irodavezető SZTE Életvezetési Tanácsadó, tel: +36 (62) 544-029, +36 (62) 544-000/4029

email: dcentrum@stud.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Farkas Attila egyéni vállalkozó
Nyertes ajánlati ár: 2 880 000,-Ft+ÁFA