Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2020/PSZ10945

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: Transzkriptom analízis
Ajánlat sorszáma: SZTE/2020/PSZ10945

Ajánlattételi határidő: 2020. szeptember 23 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: mintaátadást követő 60 naptári nap

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
FELOLVASÓLAP_v1.docx
szolgáltatás beszerzés specifikáció Filledv1.docx


További információk:

SZTE ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet részére (6720 Szeged, Dóm tér 10.) Transzkriptom analízis csekély számú egér epithel sejtekből ill. baktériumokból

 

A szolgáltatás tartalma:


  • Extrém kis sejszámú (10-100 db.) egér epithel ill Chlamydia baktérium sejt különböző mátrixokból történő totál RNS extrakciójának módszerfejlesztését követően a 6-6 db. transzkriptom profil elkészítése Illumina platformokon és a bioinformatikai analízisek elvégzése.Az analízisről riport készítése, ami tudományos közleménybe illeszthető.
  • A kis mennyiségű RNS feldolgozása miatt napi szintű customer support az elvárás. Az emailekre 1 munkanapon belüli válasz, a nem fogadott telefonhívásokra 1 munkanapon belüli visszahívás.
  • abban az esetben, ha 1 munkanapon belül nem érkezett válasz, akkor még van lehetőség arra, hogy az ismételt e-mail levelezés után, válasz érkezzen be.
  • Viszont, ha ezek után sem érkezik be 8 órán belül válasz, akkor a szerződés automatikus megszűnését vonja maga után, érdekmúlás bekövetkezése miatt.


Mennyiség: Egér epithel Transzkriptómia: 6 db

Baktérium Transzkriptómia: 6 db.

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a fent megnevezett feladatok ellátására.

 

Az ellenszolgáltatás összegét a felolvasólap (2. sz. Melléklet) kitöltésével kérjük megadni:

 

Ajánlatkérő a megadott mindösszesen bruttó árakat fogja értékelni.

 

 

Ajánlattevő fenntartja a jogát, hogy a megadott keretmennyiségtől eltérjen.


Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő költségre.


Pályázat címe, megnevezése:

 

EFOP-3.6.1-16-2016-00008 azonosító számú projekt szakmai megvalósításához kapcsolódó szolgáltatás

Intelligens élettudományi technológiák, módszertanok, alkalmazások fejlesztése és innovatív folyamatok, szolgáltatások kialakítása a szegedi tudásbázisra építve


Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő költségre.


Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Fizetési feltételek: Vállalkozó teljesítésigazolás alapján kiállított 1 db végszámla benyújtására jogosult, melyet a SZTE a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel, átutalással teljesít.

 


Teljesítés helye:

SZTE ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet

6720 Szeged, Dóm tér 10.Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Virok Dezső Péter dr., egyetemi docens SZTE ÁOK Orvosi Mikrobiológiai és Immunbiológiai Intézet, tel: +36 (62) 545-541, +36 (62) 544-000/5541

email: virok.dezso.peter@med.u-szeged.hu

Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Xenovea Szolgáltató Kft.
Nyertes ajánlati ár: 1 440 000,-Ft+ÁFA