Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2020/PSZ10923

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: Dermoplasztikák (állatpreparátumok) csomag elkészítése, „ szolgáltatás elvégzése.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2020/PSZ10923

Ajánlattételi határidő: 2020. szeptember 11 12:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: I. részteljesítés: 2020. szeptember 30. 5 példány II. részteljesítés: 2020. november 30. 5 példány Végteljesítés: 2021. január 30. 11 (12) példány

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
Állatpreparátumok csomag specifikációja.docx
FELOLVASÓLAP_v1_FJJ.docx


További információk:

Dermoplasztikák (állatpreparátumok) csomag elkészítése, amelyek a dél-alföldi régió védett, fokozottan védett, illetve kozmopolita fajokra terjed ki. A csomag pontos tételeit a mellékelt specifikációs lap tartalmazza.

 

A szolgáltatás tartalma:


  • A szolgáltatás részét képezi az állatok tetemeinek beszerzésére is.
  • Fajhelyettesítés esetén a specifikációs táblázat tartalmazza a helyettesítésre elfogadható fajokat - egyeztetve az igénylővel.
  • A preparátumokat aljzatra /talpra, faágra/ kell installálni a faj szokásainak megfelelően.

 

A szolgáltatás részletes leírását a mellékletben található Specifikáció tartalmazza.


Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a fent megnevezett feladatok ellátására.

 

Az ellenszolgáltatás összegét a felolvasólap (2. sz. Melléklet) kitöltésével kérjük megadni:

 

Ajánlatkérő a megadott mindösszesen bruttó árakat fogja értékelni a bírálat során.

 

Ajánlattevő fenntartja a jogát, hogy a megadott keretmennyiségtől eltérjen.


Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő költségre.


Pályázat címe, megnevezése:

 

A projekt száma:

EFOP-3.4.4-16-2017-00015

A projekt címe, megnevezése:

A Szegedi Tudományegyetem készségfejlesztő és kommunikációs programjainak megvalósítása a felsőoktatásba való bekerülés előmozdítására és az MTMI szakok népszerűsítésére


 

Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Fizetési feltételek:

 

Vállalkozó a részteljesítések és a végteljesítés teljesítésigazolását követően 2 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására jogosult, melyet a SZTE a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel, átutalással teljesít.

 

I. részteljesítés: 2020. szeptember 30. 5 példány

II. részteljesítés: 2020. november 30. 5 példány

Végteljesítés: 2021. január 30. 11 (12) példányTeljesítés helye:

Szegedi Tudományegyetem

Juhász Gyula Pedagógusképző Kar

Interaktív Természetismereti Tudástár

6725 Szeged, Boldogasszony sgt. 6.


Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Kosznai Norbert, megbízott igazgató SZTE Juhász Gyula Pedagógusképző Kar Interaktív Természetismereti Tudástár, tel: +36-20-9713317

email: nkosznai@jgypk.szte.hu

Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Barkóczi Csaba
Nyertes ajánlati ár: 1 665 000,-Ft+ÁFA