Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2020/PSZ10745

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE ÁOK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet részére (6720 Szeged, Korányi fasor 9.)„ 30 db kutatási minta (3D mesterséges szövet) mérése .
Ajánlat sorszáma: SZTE/2020/PSZ10745

Ajánlattételi határidő: 2020. június 16 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: 2020.06.30.

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
FELOLVASÓLAP_v1.docx


További információk:

A beszerzés rövid ismertetése:

 

A SZTE Kötelezettségvállalási Szabályzata alapján, amennyiben a szerződéses ajánlat értéke meghaladja a bruttó 2 millió Forintot, érvényes szerződés csak az SZTE Kancellár jóváhagyásával köthető. Erre tekintettel tájékoztatjuk a Szolgáltatót/Szállítót, hogy a kancellári jóváhagyás elmaradása esetén a szerződést a Megrendelőnek nem áll módjában megkötni.

 

SZTE ÁOK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet részére (6720 Szeged, Korányi fasor 9.)„ RNS könyvtárkészítés.

 

A szolgáltatás tartalma:


  • RNS könyvtárkészítés: RNS minta feldolgozása NEBNext® Ultra™ II RNA Library Prep with Purification Beads Kit alkalmazásával
  • RNS szekvenálás: 75 bp read-hosszúság, átlagosan 15-20 M read/minta

Bioinformatika: a) illesztés a referencia genomra, BAM fájlok generálása, b) differenciális génexpressziót mutató gének azonosítása, heatmap-ek, Venn diagrammok generálása


Mennyiség: 30 db minta

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a fent megnevezett feladatok ellátására.

 

Az ellenszolgáltatás összegét a felolvasólap (2. sz. Melléklet) kitöltésével kérjük megadni:

 

Ajánlatkérő a megadott mindösszesen 30 db mintára megadott bruttó árakat fogja értékelni.

 

 

Ajánlattevő fenntartja a jogát, hogy a megadott keretmennyiségtől eltérjen.


Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő költségre.


Pályázat címe, megnevezése:


A projekt száma:

A projekt címe, megnevezése:


TUDFO/47138-1/2019-ITM iktatószámú FIKP program


Témaszám: 2939 0T068/75


Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő költségre.Alkalmassági feltételek


- legalább 5 éves szakmai tapasztalat új generációs szekvenálás területén

igazolás: nyilatkozat

- a munkába vonjon be legalább 2 fő, PhD. fokozattal rendelkező szakembert

igazolás: nyilatkozat, nevek megadása


Teljesítés helye:

SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika

6720 Szeged, Korányi fasor 6.


Számlaküldési cím:

SZTE ÁOK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet

(6720 Szeged, Korányi fasor 9.)


Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Fizetési feltételek: Vállalkozó teljesítésigazolást követően 1 db számla benyújtására jogosult, melyet a SZTE a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel, átutalással teljesít.

 


Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Dr. Veréb Zoltán, tudományos munkatárs SZTE ÁOK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet, tel: 06-30317-5294

email: vereb.zoltan@med.u-szeged.hu

Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: UD-Genomed Medical Genomic Technologies Kft
Nyertes ajánlati ár: 3 800 000,-Ft+ÁFA