Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2020/PSZ10731

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: „SZTE BTK Régészeti Tanszék (6722 Szeged, Egyetem utca 2.) részére Horváth Ciprián Borsod, Abaúj és Zemplén megyék honfoglalás és kora Árpád-kori temetői és sírleletei című kötetének kiadása (kiadói tevékenység).
Ajánlat sorszáma: SZTE/2020/PSZ10731

Ajánlattételi határidő: 2020. június 10 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: 2020. június 20.

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
FELOLVASÓLAP_v1_FJJ.docx
Specifikáció_HC.docx


További információk:

A beszerzés ismertetése:

 

A SZTE Kötelezettségvállalási Szabályzata alapján, amennyiben a szerződéses ajánlat értéke meghaladja a bruttó 2 millió Forintot, érvényes szerződés csak az SZTE Kancellár jóváhagyásával köthető. Erre tekintettel tájékoztatjuk a Szolgáltatót/Szállítót, hogy a kancellári jóváhagyás elmaradása esetén a szerződést a Megrendelőnek nem áll módjában megkötni.


SZTE BTK Régészeti Tanszék (6722 Szeged, Egyetem utca 2.) részére Horváth Ciprián Borsod, Abaúj és Zemplén megyék honfoglalás és kora Árpád-kori temetői és sírleletei című kötetének kiadása (kiadói tevékenység). Az alábbiak szerint:

 

A kötet paraméterei:

  • Méret: 202x285 mm
  • Példányszám: 300 db
  • Terjedelem: 672 oldal
  • Belív: 448 oldal 4+4 szín CMYK, Claro Bulk 100 g; 208 oldal 1+1 szín CMYK, Claro Bulk 100 g
  • Előzék: 8 oldal 1+0 szín fekete nem flekk, ofszet 140 g
  • Borító: 4 oldal 4+0 szín CMYK 1o. matt fólia + UV formalakk, műnyomó matt 150 g
  • Kötészet: cérnafűzött, 1/1 papír keménytáblás

 

A könyv műszaki specifikációja csatolva.

 

Mennyiségi adat: 300 példány előállítása, könyvesbolti terjesztése, marketingje stb.

 

Pályázati forrás: Árpád-ház program 39507/2018/KULTIG Pályázat

Magyarország honfoglalás kori és kora Árpád-kori sírleletei.

 

További fontos szempont, hogy a nyomdai előkészítés határideje 2020. június 20., a kötet megjelenési határideje pedig 2020. július 30., mely időpontokat a nyomdai munka során figyelembe kell venni, s mely időpontok között három korrektúrakörnek le kell zajlania.

 

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

 

  • Ajánlattevő rendelkezzen a szükséges szakmai háttérrel, a kötet kiadásához szükséges, könyvkiadással (is) foglalkozó régész szakemberekkel, valamint legalább három corpus kötet kiadásában szerzett tapasztalattal.
  •  Ajánlattevő egyszerű nyilatkozatban nyilatkozzon, hogy szerződéses kapcsolatban áll országos bolthálózattal rendelkező terjesztőkkel. Ajánlatkérő fenntartja a jogát, hogy a bírálat során bekérje a szerződések másolatát a nyilatkozat valódiságtartalmának az ellenőrzésére.
  • Az ajánlattevő a speciálisan régészeti könyvkiadó voltát, illetve tapasztalatát nyilatkozat formájában, valamint az utóbbi 2 évben kiadott könyvek bibliográfiai adatainak listájával kérjük igazolni.

 

Teljesítés helye:

SZTE BTK Régészeti Tanszék

6722 Szeged, Egyetem utca 2.

 

Bírálati szempontok:

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a fent megnevezett feladatok ellátására.

Az ajánlati árat a kiírás tárgyát képező könyv elkészítésére, kiadására, országos terjesztésére az Ajánlatkérő által fizetendő összegre nettó Ft+Áfa formában kérjük megadni (Áfa tartalom feltüntetésével).

Ajánlatkérő ezen megadott bruttó összeget fogja értékelni a bírálat során.

 

Az ellenszolgáltatás összegét a felolvasólap (2. sz. Melléklet) kitöltésével kérjük megadni:

Ajánlatkérő a megadott mindösszesen bruttó árakat fogja értékelni a bírálat során


Fizetési feltételek: Vállalkozó a kiírás tárgyát képező kötet elkészítéséről, kiadásáról, országos terjesztéséről a megajánlott összeggel teljesítésigazolást követően 1 db számlát nyújthat be, melyet a SZTE a teljesítés időpontjától számított 30 napon belüli fizetési határidővel, átutalással teljesít.

 

Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.



Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Kiss-Bíró Gyöngyvér, tudományos segédmunkatárs SZTE BTK Régészeti Tanszék, tel: 06-30954-9016

email: gyongyver.br@gmail.com

Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Martin Opitz Kiadó Bt.
Nyertes ajánlati ár: 3 339 000,-Ft+ÁFA