Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2020/PSZ10660

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: Szegedi Tudományegyetem szervezeti egységeinél lévő kromatográfiás és tömegspektrometriás készülékek eseti javítása, karbantartása.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2020/PSZ10660

Ajánlattételi határidő: 2020. június 09 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: A felek a szerződést 2020. június 29-tól -2021. június 29-ig tartó határozott időtartamra kötik meg. Amennyiben a teljesítés a szerződéses időszak alatt mindkét fél megelégedésére történik, és az 1 éves időszak lejártát megelőző 30 napig írásban elégedetlenségi megkeresés egyik fél részéről sem történik úgy a szerződés automatikusan további 1 évvel meghosszabbodik az addigi díj azonos szinten tartása mellett.

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
2020. VÉGLEGES -HASZNÁLHATÓ TÁBLÁZAT módosítoot.docx
FELOLVASÓLAP_v1_FJJ.docx


További információk:

A szerződés időtartama: A felek a szerződést 2020. június 29-tól -2021. június 29-ig tartó határozott időtartamra kötik meg.

Amennyiben a teljesítés a szerződéses időszak alatt mindkét fél megelégedésére történik, és az 1 éves időszak lejártát megelőző 30 napig írásban elégedetlenségi megkeresés egyik fél részéről sem történik úgy a szerződés automatikusan további 1 évvel meghosszabbodik az addigi díj azonos szinten tartása mellett.

A beszerzés ismertetése:

 

 • 1. részajánlati kör: Szegedi Tudományegyetem szervezeti egységeinél lévő 9 Shimadzu típusú kromatográf készülékek eseti javítása, karbantartása.
 • 2. részajánlati kör: Szegedi Tudományegyetem szervezeti egységeinél lévő 7 db Agilent típusú kromatográf készülékek eseti javítása, karbantartása
 • 3. részajánlati kör: Szegedi Tudományegyetem szervezeti egységeinél lévő 1 db Waters típusú kromatográf készülékek eseti javítása, karbantartása
 • 4. részajánlati kör: Szegedi Tudományegyetem szervezeti egységeinél lévő 3 db Jasco típusú kromatográf készülékek eseti javítása, karbantartása
 • 5. részajánlati kör: Szegedi Tudományegyetem szervezeti egységeinél lévő 3 db Knauer típusú kromatográf készülékek eseti javítása, karbantartása.
 • 6. részajánlati kör: Szegedi Tudományegyetem szervezeti egységeinél lévő 1 db BioRad típusú kromatográf készülékek eseti javítása, karbantartása.
 • 7. részajánlati kör: Szegedi Tudományegyetem szervezeti egységeinél lévő 1 db Teledyn Isco típusú kromatográf készülékek eseti javítása, karbantartása.
 • 8. részajánlati kör: Szegedi Tudományegyetem szervezeti egységeinél lévő 2 db Gilson típusú kromatográf készülékek eseti javítása, karbantartása.
 • 9. részajánlati kör: Szegedi Tudományegyetem szervezeti egységeinél lévő 1 db Young Lin típusú kromatográf készülékek eseti javítása, karbantartása.
 • 10. részajánlati kör: Szegedi Tudományegyetem szervezeti egységeinél lévő 1 db AB Sciex típusú kromatográf készülékek eseti javítása, karbantartása.
 • 11. részajánlati kör: Szegedi Tudományegyetem szervezeti egységeinél lévő 1 db egyéb típusú kromatográf készülékek eseti javítása, karbantartása.

 

 

a javítási helyszínek és a javítandó eszközök becsült darabszáma új beszerzéssel vagy selejtezéssel változhat. (csökkenhet vagy nőhet)

 

 

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

Az ajánlattételi határidő lejártát megelőző 36 hónapban teljesített a részajánlati kör jellemző típusú kromatográf készülék javítás - az ellenszolgáltatás összege, vagy mennyiségre utaló más adat - a teljesítés ideje, és a szerződést kötő másik fél megadásával, valamint a részéről információt nyújtó személy nevének és telefonszámának megjelölésével. Az egyszerű eljárásra tekintettel elegendő a referencia körében saját nyilatkozat csatolása, nem szükséges a megrendelő által aláírt vagy kiadott igazolás. Részajánlatonként a jellemző kromatográf típusokra kérjük külön a nyilatkozatot.

 

Alkalmatlanság: Az ajánlattevő műszaki és szakmai szempontból alkalmatlan, ha nem rendelkezik az elmúlt 36 hónap időszakban:

 • 1. részajánlati kör esetében legalább 1 db Shimadzu típusú kromatográf készülék javítására vonatkozó referenciával,
 • 2. részajánlati kör esetében legalább 1 db Agilent típusú kromatográf készülék javítására vonatkozó referenciával,
 • 3. részajánlati kör esetében legalább 1 db Waters típusú kromatográf készülék javítására vonatkozó referenciával,
 • 4. részajánlati kör esetében legalább 1 db Jasco típusú kromatográf készülék javítására vonatkozó referenciával,
 • 5. részajánlati kör esetében legalább 1 db Knauer típusú kromatográf készülék javítására vonatkozó referenciával,
 • 6. részajánlati kör esetében legalább 1 db BioRad típusú kromatográf készülék javítására vonatkozó referenciával,
 • 7. részajánlati kör esetében legalább 1 db Teledyn Isco típusú kromatográf készülék javítására vonatkozó referenciával,
 • 8. részajánlati kör esetében legalább 1 db Gilson típusú kromatográf készülék javítására vonatkozó referenciával,
 • 9. részajánlati kör esetében legalább 1 db Young Lin típusú kromatográf készülék javítására vonatkozó referenciával,
 • 10. részajánlati kör esetében legalább 1 db AB Sciex típusú kromatográf készülék javítására vonatkozó referenciával,
 • 11. részajánlati kör esetében legalább 1 db egyéb típusú kromatográf készülék javítására vonatkozó referenciával,

 

Figyelem! A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, telefonszámát, a szolgáltatás tárgyát, továbbá az ellenszolgáltatás összegét.

 

Bírálati szempont:

Ajánlatkérő az összességében legelőnyösebb ajánlatot hirdeti nyertesnek.

Súlyszám

1) Eseti javítás rezsióradíja: ……….. nettó Ft/óra 4

2.) Tervezett karbantartás rezsióradíja: ........ nettó Ft/óra 4

3) Kiszállási díj: ......………nettó Ft/alkalom 3

 

Az ellenszolgáltatás összegét a felolvasólap (2. sz. Melléklet) kitöltésével kérjük megadni:

Pontozási szabályozás:

Az adott szempont szerinti legkedvezőbb értéket elérő ajánlattevő szempontonként 10 pontot kap, míg a többi az ajánlatához képest arányosított pontot, mely felszorzásra kerül a súlyszámmal. Az egyes szempontok szerint kapott és a súlyszámmal felszorzott pontértékek összeadását követően a legtöbb pontot kapott ajánlattevő a nyertes.

 

Részekre történő ajánlattétel lehetősége:

Lehetséges, minden részajánlati körre külön-külön, de csak az egyes részajánlati körök teljes mennyiségének megajánlásával.

 

 

Alternatív ajánlat lehetősége:

Kizárt, többváltozatú ajánlat esetén az ajánlatkérő érvénytelennek nyilvánítja az ajánlattevő valamennyi ajánlatát.

 

Fizetési feltételek:

Nyertes ajánlattevő minden egyes javítást követően, a kiállított munkalap alapján számlát állíthat ki, melyet a SZTE a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel, átutalással fizet ki. Nyertes ajánlattevő az eseti javításra adott rezsióradíját és a kiszállási díját a szerződés időtartama alatt nem változtathatja meg. Nyertes ajánlattevő köteles a megadott óradíja alapján az egyes javításokat követően a javítás tényleges időtartamának megfelelően elszámolni. A javítás tényleges időtartama a munkalapon kerül rögzítésre. Nyertes Ajánlattevő a javítási óradíjon felül jogosult leszámlázni a javítás során felhasznált anyagokat, alkatrészeket, valamint a műszerek esetleges elszállításának a költségeit, melyek szükségességéről és áráról előzetesen köteles egyeztetni a megrendelővel.

 

A készülékek a helyszínen megtekinthetőek a SZTE Gyógyszerésztudományi Kar (6720 Szeged, Eötvös u. 6.), SZTE TTIK Kar Épületeiben és a SZTE MGK Intézeteiben (6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 15.) előzetes időpont egyeztetéssel.

Szerződéses feltételek:

 • Vállalkozó a javítások során kizárólag gyári alkatrészeket használhat fel a meghibásodott alkatrész/alkatrészek cseréjénél, javításánál.
 • Vállalkozó köteles munkaidőben telefon, fax és e-mail elérhetőséget biztosítani a laboratóriumi eszközök meghibásodásának a bejelentésére.
 • Vállalkozó szakemberei kötelesek a telefonos, faxon vagy e-mail-en keresztül történt bejelentést követően maximum 3 munkanapon belüli helyszínre történő kiszállással megkezdeni a helyszínen a hibajelenség okának a meghatározását megkezdeni, és amennyiben szükséges kötelesek gondoskodni a készülékek biztonságos elszállításáról, abban az esetben is, ha a készülék csak kizárólag külföldön javítható.
 • Vállalkozó köteles az eseti javítás rezsióradíját a szerződéses időszak alatt azonos szinten tartani, azon nem emelhet.
 • Vállalkozó a javítás során beépített, kicserélt alkatrészekre a./ az újonnan beépített elemekre 6 hónap, b./ egyéb (alkatrészek stb.) 3 hónap garanciát vállal.
 • Megrendelő jogosult a szerződést indoklás nélkül 30 napos felmondási határidővel felmondani.
 • A felek a szerződést a szerződéskötés időpontjától számított 1 évig tartó határozott időtartamra kötik meg.
 • Amennyiben a teljesítés a szerződéses időszak alatt mindkét fél megelégedésére történik, és az 1 éves időszak lejártát megelőző 30 napig írásban elégedetlenségi megkeresés egyik fél részéről sem történik úgy a szerződés automatikusan további 1 évvel meghosszabbodik, az addigi rezsióradíj azonos szinten tartása mellett.

 

Számlázási cím:

Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Sztojkov Ivanov Anita, adjunktus SZTE GYTK Gyógyszerhatástani és Biofarmáciai Intézet, tel: +36 (62) 341-974, +36 (62) 544-000/1974

email: Ivanov.Anita@pharm.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: SIMKON Külkereskedelmi és Szolgáltató Kft.
Nyertes ajánlati ár: 1 359 000,-Ft+ÁFA

 

Nyertes ajánlattevő: ABL&E -JASCO Magyarország Kereskedelmi és Sziolgáltató Kft.
Nyertes ajánlati ár: 700 000,-Ft+ÁFA

 

Nyertes ajánlattevő: Lab Services Kft.
Nyertes ajánlati ár: 500 000,-Ft+ÁFA

 

Nyertes ajánlattevő: Per-Form Hungária Kft.
Nyertes ajánlati ár: 400 000,-Ft+ÁFA