Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2020/PSZ10606

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: „SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék (6720 Szeged, Dóm tér 9.) részére optikai és optoelektronikai eszközök eseti megrendelés alapján történő tervezése, fejlesztése és javítása”
Ajánlat sorszáma: SZTE/2020/PSZ10606

Ajánlattételi határidő: 2020. április 27 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: szerződés aláírásától számított 1 évig. Amennyiben a teljesítés a szerződéses időszak alatt mindkét fél megelégedésére történik, és az 1 éves időszak lejártát megelőző 30 napig írásban történő elégedetlenségi megkeresés egyik fél részéről sem történik, úgy a szerződés automatikusan további 1 évig meghosszabbodik.

A beszerzés rövid ismertetője:

Szerződéses időszak: szerződés aláírásától számított 1 évig. Amennyiben a teljesítés a szerződéses időszak alatt mindkét fél megelégedésére történik, és az 1 éves időszak lejártát megelőző 30 napig írásban történő elégedetlenségi megkeresés egyik fél részéről sem történik, úgy a szerződés automatikusan további 1 évig meghosszabbodik.

 

A SZTE Kötelezettségvállalási Szabályzata alapján, amennyiben a szerződéses ajánlat értéke meghaladja a bruttó 2 millió Forintot, érvényes szerződés csak az SZTE Kancellár jóváhagyásával köthető. Erre tekintettel tájékoztatjuk a Szolgáltatót/Szállítót, hogy a kancellári jóváhagyás elmaradása esetén a szerződést a Megrendelőnek nem áll módjában megkötni.

 

A beszerzés ismertetése:

 

SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék (6720 Szeged, Dóm tér 9.) részére optikai és optoelektronikai eszközök eseti megrendelés alapján történő tervezése, fejlesztése és javítása, az alábbiak szerint:

 

Szerződéses feltételek:

  • Megrendelő részéről felmerült és a Vállalkozó számára leadott igények alapján optikai és optoelektronikai eszközök tervezése és fejlesztése.
  • Vállalkozó a javítások során kizárólag gyári alkatrészeket használhat fel a meghibásodott alkatrész/alkatrészek cseréjénél, javításánál.
  • Vállalkozó köteles munkaidőben telefon, fax és e-mail elérhetőséget biztosítani a felmerült tervezési, fejlesztési és javítási igények bejelentésére.
  • Vállalkozó szakemberei kötelesek a telefonos, faxon vagy e-mail-en keresztül történt bejelentést követően maximum 24 órán (1 munkanapon) belüli helyszínre történő kiszállással megkezdeni a helyszínen a hibajelenség okának a meghatározását, és amennyiben szükséges kötelesek gondoskodni a meghibásodott eszköz biztonságos elszállításáról, abban az esetben is, ha az csak kizárólag külföldön javítható.
  • Vállalkozó a helyszínen nem javítható eszköz elszállítása esetén, amennyiben a javítás csak külföldi alvállalkozó bevonásával külföldön végezhető el, akkor vállalkozó előzetes szállítási költségkalkulációt készít, melyet Megrendelővel leigazoltat. Ezen leigazolt költség a javítás leigazolt óradíjával együtt képezi a számla alapbizonylatát.
  • Vállalkozó köteles az eseti tervezés, fejlesztés, javítás rezsióradíját a szerződéses időszak alatt azonos szinten tartani, azon nem emelhet.
  • Vállalkozó a javítás során beépített, kicserélt alkatrészekre a./ az újonnan beépített optikai elemekre min. 3 hónap, b./ egyéb (elektronika, optomechanikai alkatrészek stb.) min. 1 év garanciát vállal, illetve amennyit a gyártó vállal.
  • Megrendelő jogosult a szerződést indoklás nélkül 30 napos felmondási határidővel felmondani.

 

Alkalmassági feltételek:

  • Ajánlattevő rendelkezzen legalább 1 fő alkalmazottal, aki 5 éves a fenti elvárásoknak megfelelő szakmai tapasztalattal és fizikai vagy mérnöki tudományokban PhD diplomával rendelkezik.

Igazolási mód: Ajánlattevő csatolja az 1 fő alkalmazottja szakmai önéletrajzát, melyből egyértelműen ki kell derülnie a fent elvárt végzettségnek és a fenti 5 éves szakmai tapasztalatnak.

  • Ajánlattevő rendelkezzen érvényes szakmai felelősségbiztosítással, VAGY ISO9001 vagy bármilyen egyéb minőségbiztosítási rendszerrel.

Igazolási mód: Ajánlattevő csatolja a felelősségbiztosítása, valamint a legutolsó aktuális díj befizetéséről szóló igazolása másolatát, VAGY az ISO9001, illetve bármilyen egyéb minőségbiztosítási tanúsítványa másolatát..

 

Bírálati szempontok:

1) Eseti optikai/optoelektronikai tervezés, fejlesztés, javítás rezsióradíja: nettó ………,- Ft/óra, azaz bruttó ……..,- Ft/óra Súlyszám: 70

2) Reagálási idő: ………. óra Súlyszám: 15

Ajánlatkérő reagálási időn a hiba telefonon, faxon, e-mail-en történő bejelentésétől a vállalkozó részéről a fenti kommunikációs csatornák egyikén a kapcsolatfelvétel időpontjáig eltelt időt érti. Vállalkozó a hibabejelentéstől számított, megadott reagálási időn belül köteles felvenni a kapcsolatot az Ajánlatkérővel.

3) Kiszállási díj: nettó ……….,- Ft/alkalom, azaz bruttó ………,- Ft/alk. Súlyszám: 7

4) Újonnan beépített optikai elemekre vállalt további garancia: ……….. hó Súlyszám: 4

5) Egyéb elemekre vállalt további garancia: ……….. hó Súlyszám: 4

Ajánlatkérő a 4. és 5. bírálati szempontok alatt a szerződéses feltételeknél kötelezően előírt garancia időn túl vállalt garanciát érti.

 

Ajánlattevő az összességében legelőnyösebb ajánlatot hirdeti nyertesnek.

 

Pontozási szabályozás:

Az adott szempont szerinti legkedvezőbb értéket elérő ajánlattevő 10 pontot kap, míg a többi az ajánlatához képesti arányosított pontot, mely felszorzásra kerül a súlyszámmal. Az egyes szempontok szerint kapott pontértékek összeadását követően a legtöbb pontot kapott ajánlattevő a nyertes.

 

Ajánlatkérő jogosult a Szegedi Tudományegyetem EU-s és egyéb pályázati forrásból megvalósuló, eljárás tárgya szerinti szolgáltatás megrendelése esetében a jelen eljárást alkalmazni.

 

Fizetési feltételek:

Vállalkozó minden egyes optikai és optoelektronikai tervezést, fejlesztést, javítást követően, a kiállított munkalap alapján számlát állíthat ki, melyet a SZTE a számla kézhezvételétől számított 60 napos fizetési határidővel, átutalással fizet ki. Vállalkozó az eseti optikai és optoelektronikai tervezésre, fejlesztésre, javításra adott rezsióradíját a szerződés időtartama alatt nem változtathatja meg. Vállalkozó köteles a megadott óradíja alapján a tervezés, fejlesztés, javítás tényleges időtartamának megfelelően elszámolni. A tényleges időtartam a munkalapon kerül rögzítésre. Vállalkozó az óradíjon felül jogosult leszámlázni a felhasznált anyagokat, alkatrészeket, valamint az esetleges szállítási költségeket (akár külföldre történő szállítást is), melyek szükségességéről és áráról előzetesen köteles egyeztetni a megrendelővel.

 

Számlázási cím:

Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.


Számlaküldési cím:

SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

(6720 Szeged, Dóm tér 9.)Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Nagyillés Bálint, műszaki szolgáltató SZTE TTIK Fizikai Intézet Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék, tel: +36 (62) 544-420, +36 (62) 544-000/4420

email: balintgn@titan.physx.u-szeged.hu

Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: RK Tech Kft.
Nyertes ajánlati ár: 14 000 000,-Ft+ÁFA