Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2020/PSZ10546

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: Akusztikus és áramlásdinamikai mérések tervezése, elvégzése, továbbá szaktanácsadás mérőrendszerek akusztikus és áramlásdinamikai szempontú optimalizálásához. ”
Ajánlat sorszáma: SZTE/2020/PSZ10546

Ajánlattételi határidő: 2020. március 27 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: A szerződéskötés időpontjától számított 1 évig. Amennyiben a teljesítés a szerződéses időszak alatt mindkét fél megelégedésére történik, és az 1 éves időszak lejártát megelőző 30 napig írásban történő elégedetlenségi megkeresés egyik fél részéről sem történik, úgy a szerződés automatikusan további 1 évig meghosszabbodik.

A beszerzés rövid ismertetője:

Szerződéses időszak: A szerződéskötés időpontjától számított 1 évig. Amennyiben a teljesítés a szerződéses időszak alatt mindkét fél megelégedésére történik, és az 1 éves időszak lejártát megelőző 30 napig írásban történő elégedetlenségi megkeresés egyik fél részéről sem történik, úgy a szerződés automatikusan további 1 évig meghosszabbodik. Amennyiben az 1 éves időszak lejártát, vagy az esetlegesen meghosszabbított 1 év lejártát megelőzően a szerződés keretében beszerzett szolgáltatás mindösszesen ellenértéke eléri a nettó 6.000.000,-Ft értékhatárát a szerződés a szerződéses időszak lejártát megelőzően automatikusan megszűnik.

 

A SZTE Kötelezettségvállalási Szabályzata alapján, amennyiben a szerződéses ajánlat értéke meghaladja a bruttó 2 millió Forintot, érvényes szerződés csak az SZTE Kancellár jóváhagyásával köthető. Erre tekintettel tájékoztatjuk a Szolgáltatót/Szállítót, hogy a kancellári jóváhagyás elmaradása esetén a szerződést a Megrendelőnek nem áll módjában megkötni.

A szolgáltatási tevékenység ismertetése:

 

SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék 6720 Szeged, Dóm tér 9. részére „Akusztikus és áramlásdinamikai mérések tervezése, elvégzése, továbbá szaktanácsadás mérőrendszerek akusztikus és áramlásdinamikai szempontú optimalizálásához. ”

 

Feladat pontosítása:

Vállalkozó az alábbi részfeladatok végrehajtásával teljesíti az „Akusztikus és áramlásdinamikai mérések tervezése, elvégzése” tárgyú feladatokat:

 • Nyertes Ajánlattevő egyeztetéseket folytat a megrendelő munkatársaival, melyek során első lépésben megérti a Megrendelő által ismertetett mérési problémát,
 • Mérési tervet készít, amely tartalmazza többek között az akusztikus és áramlásdinamikai mérések során vizsgált eszköz vagy kísérleti elrendezés javasolt üzemeltetési paramétereit, a mérési pontok számát, az alkalmazandó mérőeszközöket és a mérési módszereket/eljárásokat.
 • Egyezteti Megrendelő munkatársaival a javasolt mérési tervet, szükség esetén elvégzi a szükséges változtatásokat a terven, elkészíti a végleges mérési tervet,
 • A végleges mérési tervnek megfelelően Megrendelő munkatársaival együttműködve megvalósítja a mérési elrendezést,
 • Szükség esetén mérőeszközöket biztosít a mérésekhez,
 • Részt vesz a mérések elvégzésében és kiértékelésében, a következtetések levonásában.

 

 • A szerződés keretösszege: nettó 6.000.000,- Ft+Áfa/1+1 év. Megrendelő a szerződéses időszak alatt nem rendelhet meg olyan szolgáltatást, amellyel a szerződés keretében beszerzett szolgáltatás mindösszesen ellenértéke meghaladja a nettó 6.000.000,- Ft-os keretösszeget. Amennyiben a szerződéses időszak lejártát megelőzően a megrendelt szolgáltatások mindösszesen ellenértéke eléri a keretösszeget a szerződés automatikusan megszűnik.

 

Szerződéses feltételek:

 • Vállalkozó köteles biztosítani az elektronikus kapcsolattartás lehetőségét Megrendelő részére.
 • Megrendelő az eseti megrendelés alapján elkészített terveket és mérési eredményeket elektronikus formában bocsátja Vállalkozó részére.
 • Vállalkozó szükség esetén elvégzi Megrendelő részére gépészeti rajzok, tervek elkészítését,
 • Vállalkozó köteles vállalni, hogy az árajánlatban megadott óradíjakat a szerződéses időszak alatt azonos szinten tartani, azon nem emelhet.
 • Megrendelő jogosult a szerződést indoklás nélkül 30 napos felmondási határidővel felmondani.
 • A Vállalkozó vállalja, hogy a Szegeden végrehajtott mérésekben igény szerint személyesen is részt vesz
 • Vállalkozó köteles a konkrét megrendelések tárgyát képező akusztikai és áramlásdinamikai mérések pontos részleteiről Megrendelő szegedi telephelyén személyesen egyeztetni, amennyiben Megrendelő képviselője ezt e-mailben jelzi felé.

 

Alkalmassági feltételek:

 

Ajánlattevő rendelkezzen 5 éves szakmai tapasztalattal „Akusztikus és áramlástechnikai mérések tervezése, elvégzése, továbbá szaktanácsadás mérőrendszerek akusztikus és áramlástechnikai szempontú optimalizálásához. ” területén.

 • Igazolási mód: Ajánlattevő csatoljon szakmai önéletrajzot, melyből egyértelműen ki kell derülnie a fenti 5 éves szakmai tapasztalatnak

 

Számlázási cím:

Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Számlaküldési cím:

SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

6720 Szeged, Dóm tér 9.

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ellenszolgáltatás összegét az alábbi formában kérjük megadni:

Megnevezés

Ajánlati ár

Súlyszám

Akusztikus és áramlásdinamikai mérések tervezése, elvégzése (bruttó Ft/óra)

 

75

szaktanácsadás (bruttó Ft/óra):

 

25

Ajánlatkérő a táblázat minden egyes tételére megadott bruttó egységárak és súlyszámok alapján számított súlyozott mindösszesen összegét fogja értékelni a bírálat során.

A rezsióradíjaknak tartalmaznia kell az esetleges szegedi kiszállások díját is

 

Fizetési feltételek:

Vállalkozó minden egyes megrendelés teljesítését követően, teljesítésigazolás után számlát állíthat ki, melyet a SZTE a számla kézhezvételétől számított 60 napos fizetési határidővel, átutalással fizet ki. Vállalkozó az Akusztikus és áramlásdinamikai mérések tervezésére, elvégzésére és szaktanácsadásra adott rezsióradíját a szerződés időtartama alatt nem változtathatja meg. Vállalkozó köteles a megadott óradíja alapján az Akusztikus és áramlásdinamikai mérések tervezése, elvégzése tényleges időtartamának megfelelően elszámolni. Az Akusztikus és áramlásdinamikai mérések tervezése, elvégzésének tényleges időtartama a teljesítésigazolásban kerül rögzítésre.

 

Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Bozóki Zoltán dr., tudományos főmunkatárs SZTE TTIK Fizikai Intézet MTA Lézerfizikai Tanszéki Kutatócsoport, tel: +36 (62) 544-518, +36 (62) 544-000/4518

email: zbozoki@physx.u-szeged.hu

Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Hangmérnök Tervező és Szolgáltató Kft.
Nyertes ajánlati ár: 6 000 000,-Ft+ÁFA