Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2020/PSZ10537

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: Távközlési szolgáltatás biztosítása 6720 Szeged, Horváth Mihály u. 1/B, címen, az alábbi eszköz telepítésével és üzemeltetésével:
Ajánlat sorszáma: SZTE/2020/PSZ10537

Ajánlattételi határidő: 2020. március 19 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: szerződéskötés időpontjától számított 1 évig

A beszerzés rövid ismertetője:

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

A beszerzés rövid ismertetője:

Távközlési szolgáltatás biztosítása 6720 Szeged, Horváth Mihály u. 1/B, címen, az alábbi eszköz telepítésével és üzemeltetésével:

A vállalkozó az általa leszállított és telepített telefon alközpont és alközponti hálózat igénybevételével, távközlési szolgáltatásokat biztosít a Megrendelő részére a 6724 Szeged, Horváth Mihály utca 1/B. címen, oly módon, hogy a biztosított eszköz műszaki és szolgáltatási szintje megfelel a megrendelő igényeinek. A megrendelő tulajdonában lévő Ericsson MD110TSW alközponttal és annak szolgáltatásaival homogén rendszerben együtt kell működnie. Kezelnie kell az egy szolgáltatási kapcsolódási pontot és az egységes számmezőt. A telefonközpont rendelkezzen 1db GJUG4 interface-vel, 48 db analóg telefonvonal működését biztosító interface-vel, 8 db digitális telefonvonal működését biztosító interface-vel. Biztosítsa az egyetemi alközponti kapcsolódáshoz szükséges ERICSSON MD110TSW licens-t. ( ERICSSON DBC 212)


Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás

Megnevezés

Ajánlati ár (nettó ár)

Havidíj

 

………………………Ft+ ÁFA

 

Az ajánlat benyújtásához szükséges minimális feltételek:

  • Az Ajánlattevő rendelkezzen referenciával az elmúlt 3 éven belül legalább 6 hónapig minimum 1 db ISDN30, 48 db analóg mellék, 8db digitális telefonvonal szolgáltatás biztosításával.

Amennyiben ajánlatkérő a futamidő lejárta előtt legalább 30 nappal írásban jelzi az ajánlattevő biztosítja a futamidő végén havidíj 50 %-nak megfelelő összegért maradványértéken történő értékesítést.

Ajánlattevőnek az ajánlatát a fenti formában, a táblázat egyes tételeinek beárazásával kell megadnia.

Az a beérkezett Ajánlat, mely nem tartalmazza az Ajánlattételi felhívásban szereplő valamennyi tételre az egységárat, érvénytelennek minősül.

Azon ajánlatokat, melyek nem a webrára feltöltve érkeznek Ajánlatkérő érvénytelennek minősíti.

Ajánlatkérő az összességében a legalacsonyabb összegű ajánlatot hirdeti nyertesnek.Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Donkó Attila, távközlési szakreferens SZTE ISZI Üzemeltetési és Rendszertámogatási Iroda, tel: +36 (62) 545-001, +36 (62) 544-000/5001

email: donko.attila@gmf.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: GLZL Infocom Kft.
Nyertes ajánlati ár: 408 000,-Ft+ÁFA