Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2020/PSZ10494

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: „MTA-ELTE-SZTE Selyemút Kutatócsoport részére, könyvkiadói szolgáltatás a hozzá kapcsolódó nyomdai munkák elvégzésével.”
Ajánlat sorszáma: SZTE/2020/PSZ10494

Ajánlattételi határidő: 2020. március 02 14:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: 2020. év 05 hó 30

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
kötet specifikáció-Dallos.doc


További információk:

MTA-ELTE-SZTE Selyemút Kutatócsoport részére, könyvkiadói szolgáltatás a hozzá kapcsolódó nyomdai munkák elvégzésével.” Dallos Edina, Napevő, holdfaló A Volgai törökség (csuvasok, kazányi tatárok és baskírok) hiedelemlényei című kötet kiadása

 

Magyar Őstörténeti Könyvtár sorozatban.

 

Kért munkafolyamatok, szolgáltatások:

 • a kötet kiadói szerkesztése
 • a szerzővel történő kapcsolattartás, a munkafolyamatok összehangolása
 • grafikai tervezés (tipográfia, borítókészítés)
 • műszaki szerkesztés
 • a kötethez kapcsolódó speciális táblázatok szerkesztése, speciális idegen betűk készítése, adaptálása)
 • ISBN, ISSN szám igénylése, kötelespéldányok intézése
 • tördelés, 3 fordulós korrektúra
 • nyomdai kivitelezés
 • reklámügyintézés, a sajtó tájékoztatása
 • a kötet terjesztése a Libri a Líra, Librotrade, Bookangel boltjaiban, a Könyvtárellátó útján, és a nyertes kiadó saját boltjában, webáruházában
 • A könyv terjesztése rendezvényeken, pl. Ünnepi Könyvhét

 

500 példány előállítása, könyvesbolti terjesztése, marketingje

 

A könyv műszaki specifikációja csatolva.

 

Pályázati forrás: TUDFO/47138-1/2019-ITM iktatószámú FIKP program

Bírálati szempontok:

A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ajánlati árat a kiírás tárgyát képező könyv elkészítésére, kiadására, országos terjesztésére az Ajánlatkérő által fizetendő összegre nettó Ft+Áfa formában kérjük megadni (Áfa tartalom feltüntetésével).

Ajánlatkérő ezen megadott bruttó összeget fogja értékelni a bírálat során. Az 500 db könyv elkészítésének, kiadásának, országos terjesztésének a fenti összegen túli finanszírozásáról Ajánlattevő köteles gondoskodni.

 

Fizetési feltételek: Vállalkozó a kiírás tárgyát képező kötet elkészítéséről, kiadásáról, országos terjesztéséről a megajánlott összeggel teljesítésigazolást követően 1 db számlát nyújthat be, melyet a SZTE a teljesítés időpontjától számított 60 napon belüli fizetési határidővel, átutalással teljesít.

 

Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Teljesítés helye:

SZTE BTK Altajisztikai Tanszék


Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Zimonyi István dr., tanszékvezető egyetemi tanár SZTE BTK Történeti Intézet Középkori Egyetemes Történeti Tanszék, tel: +36 (62) 544-464, +36 (62) 544-000/4464, +36 (62) 544-404, +36 (62) 544-000/4404

email: zimonyi@hist.u-szeged.hu

Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Balassi Kiadó Kft.
Nyertes ajánlati ár: 1 500 000,-Ft+ÁFA