Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2020/PSZ10488

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE fogyatékossággal élő hallgatók kisbuszos szállítása és hazautazás biztosítása
Ajánlat sorszáma: SZTE/2020/PSZ10488

Ajánlattételi határidő: 2020. március 02 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: szerződéskötéstől számított 2 év határozott időre kötik, melyet további 1 évvel közös megegyezés esetén automatikusan meghosszabbodik, a felmondási idő 30 nap.

A beszerzés rövid ismertetője:

A SZTE Kötelezettségvállalási Szabályzata alapján, amennyiben a szerződéses ajánlat értéke meghaladja a bruttó 2 millió Forintot, érvényes szerződés csak az SZTE Kancellár jóváhagyásával köthető. Erre tekintettel tájékoztatjuk a Szolgáltatót/Szállítót, hogy a kancellári jóváhagyás elmaradása esetén a szerződést a Megrendelőnek nem áll módjában megkötni.

 

SZTE fogyatékossággal élő hallgatók kisbuszos szállítása és hazautazás biztosítása

 

Az SZTE Hallgatói Esélyegyenlőséget Biztosító Bizottság szükségét érzi annak, hogy azon mozgáskorlátozott vagy vak hallgatókat támogassa, akiknek komoly nehézség eljutni az előadásaikra, vizsgáikra, kollégiumaikba, illetve haza. Számukra a jogosultság ellenőrzését követően biztosítunk kisbuszos szállítás szolgáltatást, segítjük őket a közlekedésben és a hazautazásban.

 

 

A szerződő felek a jelen szolgáltatást szerződéskötéstől számított 2 év határozott időre kötik, amennyiben a teljesítés a szerződéses időszak alatt mindkét fél megelégedésére történik, és a 2 éves időszak lejártát megelőző 30 napig írásban elégedetlenségi megkeresés egyik fél részéről sem történik, úgy a szerződés automatikusan további 1 évvel meghosszabbodik az addigi díj azonos szinten tartása mellett.


Ajánlattevővel szembeni elvárások:

 

  • az árajánlatnak tartalmaznia kell egy nyilatkozatot, melyben a vállalkozó garantálja, hogy olyan speciális járművel (kisbusszal) végzi a szállítást, ami alkalmas egyszerre, legalább 2 fő kerekesszékes hallgató szállítására is, továbbá a nyilatkozatnak azt is tartalmaznia kell, hogy a kisbuszt vezető sofőr rendelkezik hivatalos betegszállítói vizsgával, valamint PÁV II alkalmasságival

 

  • Igazolási mód: vállalkozás vezetőjének írásos nyilatkozata

 

Teljesítés helye:

SZTE Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ

6722 Szeged, Honvéd tér 6.

 

Bírálati részszempontok és azok súlyszámai:


Részszempontok (a díjak és árak az ÁFA-t tartalmazzák): Súlyszámok:

a.) Szeged belterületén alapdíj…………………bruttó Ft/alkalom 3

b.) Szeged külterületén km díj…………………bruttó Ft/km 6

 

2. Bírálati módszerek:

Ajánlatkérő az összességében a legelőnyösebb ajánlatot hirdeti nyertesnek.

 

Pontozási szabályozás:

Az adott szempont szerinti legkedvezőbb értéket elérő ajánlattevő 10 pontot kap, míg a többi az ajánlatához képest arányosított pontot, mely felszorzásra kerül a súlyszámmal. Az egyes szempontok szerint kapott pontértékek összeadását követően a legtöbb pontot kapott ajánlattevő a nyertes.

 

 

A szállítási díjakat az alábbi formában kérjük megadni:

 

 

nettó Ft

Bruttó Ft

Szeged belterületén alapdíj

(kiállás Ft/alkalom)

 

 

Szeged külterületén km díj (Ft/km)

 

 

 

Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, annak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatás kapcsán felmerülő költségre.

 

Ajánlatkérő a szállítások tényleges időpontjait és időtartamait legkésőbb a tényleges időpontokat megelőző 10 munkanappal egyezteti, véglegesíti Ajánlattevővel. Az elszámolás a megadott szállítási díjak alapján a tényleges szállítások számának megfelelően történik.

 

Ajánlatkérőnek az alapdíjat, minden egyes alkalomkor/kiálláskor, függetlenül a megtett km-től ki kell fizetni.

 

Fizetési feltételek:

A vállalkozó a jogosultak szállításának költségeiről (a megrendelővel előre egyeztetett) időszakonként kimutatást készít, melyet megküld az egységvezető részére. A vállalkozó a megrendelő által kiállított teljesítés igazolás kézhezvételétől jogosult számla benyújtására. A vállalkozó a szerződés szerinti díjakat időszakonként összesítve, az elkészített kimutatás szerint számlázza, melyet az SZTE 60 napos átutalási határidővel kifizet, a számla átvételét követően.


Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.


Számlaküldési cím:

SZTE Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ

6722 Szeged, Honvéd tér 6.Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Tajti Péter, irodavezető SZTE Életvezetési Tanácsadó, tel: +36 (62) 544-029, +36 (62) 544-000/4029

email: tanacsado@rekt.szte.hu

Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Szatmár Curatio Kft.
Nyertes ajánlati ár: 2 250 000,-Ft+ÁFA