Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2020/PSZ10480

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE TTIK Mikrobiológiai Tanszék részére (6726 Szeged, Közép fasor 52.) „Gomba RNS minták szekvenálása.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2020/PSZ10480

Ajánlattételi határidő: 2020. február 25 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: szerződés aláírásától számított 30 naptári napon belül

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
FELOLVASÓLAP_v1.docx


További információk:

SZTE TTIK Mikrobiológiai Tanszék részére (6726 Szeged, Közép fasor 52.) „Gomba RNS minták szekvenálása.

 

A szekvenálási szolgáltatás tartalma:

Gomba RNS minták szekvenálása

 

Beérkező minta: tisztított totál RNS >1µg >100ng/ul

Feldolgozás: minőségi és mennyiségi szűrés Qubit illetve Agilent TapeStation 4150 készüléken, az RNS-ből polyA RNS-ek dúsítása, cDNS átírása, fragmentálás, Illumina indexált könyvtárak készítése, szekvenálás Illunina NextSeq újgenerációs szekvenáló készüléken

Várható eredmény: nyers szekvenciák átadása


Mennyiségi adat: 18 db


Alkalmassági feltételek


- legalább 5 éves szakmai tapasztalat szekvenálás területén

igazolás: nyilatkozattal

 

Ajánlattevővel szembeni elvárások:

Ajánlattevő csatoljon referencianyilatkozatot az ajánlattételi határidőt megelőző 1 év időszakban szekvenálás szolgáltatás tárgyú referenciamunkáiról.

Figyelem! A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, telefonszámát, a szolgáltatás tárgyát, továbbá az ellenszolgáltatás összegét.


Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a fent megnevezett feladatok ellátására.

 

Az ellenszolgáltatás összegét a felolvasólap (1. sz. Melléklet) kitöltésével kérjük megadni:

 

Ajánlatkérő a 18 mintára megadott mindösszesen bruttó árakat fogja értékelni.

 

Nettó és bruttó egységárat, valamint a 18db mintára vonatkozó összes nettó és bruttó árat kérjük feltüntetni az ajánlatban.

Szerződéses időszak alatt a szekvenálás keretmennyiség: tervezetten 18 db

Ajánlattevő fenntartja a jogát, hogy a megadott keretmennyiségtől (tervezetten 18 db szekvenálás) eltérjen.


Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő költségre.

 

A projekt száma:

A projekt címe, megnevezése:

 

TUDFO/47138-1/2019-ITM iktatószámú FIKP program


Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Fizetési mód: A szolgáltatás díja átutalással, egy összegben kerül kifizetésre a számla kézhezvételétől számított 60 napon belüli fizetési határidővel, banki átutalással, az Intézet által igazolt teljesítést követően.

 

Szállítási, és számlaküldési cím:

SZTE TTIK Mikrobiológiai Tanszék

(6726 Szeged, Közép fasor 52.)Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Gácser Attila dr., intézetvezető egyetemi tanár SZTE TTIK Biológia Intézet Mikrobiológiai Tanszék, tel: +36 (62) 544-849, +36 (62) 544-000/4849, +36 (62) 343-073, +36 (62) 544-000/3073
+36 (62) 343-121, +36 (62) 544-000/3121

email: gacsera@bio.u-szeged.hu

Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Seqomics Kft.
Nyertes ajánlati ár: 1 416 600,-Ft+ÁFA