Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2019/PSZ09752

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet (6720 Szeged, Eötvös u. 6.) toxicitási és permeabilitási vizsgálata humán tüdőepitélsejt tenyészeteken .
Ajánlat sorszáma: SZTE/2019/PSZ09752

Ajánlattételi határidő: 2019. április 12 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: 2020.06.31.

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
FELOLVASÓLAP_v1.docx


További információk:

A beszerzés rövid ismertetése:

 

1. Ciprofloxacin és különböző ciprofloxacin tartalmú formulák, esetleg egyéb szóbajöhető 1-2 hatóanyag toxicitási és permeabilitási vizsgálata humán tüdőepitélsejt tenyészeteken.

2. Arteficiális sputum médium formulák toxicitási és permeabilitási vizsgálata humán légúti epitélsejt tenyészeteken.

3. Bikarbonátot tartalmazó arteficiális sputum médium formulák toxicitási és permeabilitási vizsgálata humán légúti epitélsejt tenyészeteken.


szolgáltatás részletes szakmai tartalma, valamint a keletkező (megbízó részére átadásra kerülő) eredmény konkrét megnevezése

A projekt témamegjelölése, amelyhez kapcsolódik a szolgáltatás szakmai tartalma:

Pulmonális gyógyszerbevitel, készítmény- és vizsgálati módszer fejlesztés elsősorban Cisztás fibrozis terápiája céljából

A projekt megvalósításának alapvető feltétele, hogy ex vivo, azaz humán légúti epitélsejt tenyészeten tudjuk tesztelni a cisztás fibrózis terápiájára alkalmas fejlesztéseket, amelyek antibiotikum illetve gyulladáscsökkentő hatóanyagokat tartalmazhatnak. Szintén meghatározó vizsgálat toxicitási és permeabilitási tesztek végzése bikarbonát mentes és bikarbonátot tartalmazó arteficiális sputum médium formulák esetében. Ezek alapján tudjuk minősíteni majd a formulációkat.

A szolgáltatás tárgyának leírása:

Részfeladatok röviden:

1. Ciprofloxacin és különböző ciprofloxacin tartalmú formulák , esetleg egyéb szóbajöhető 1-2 hatóanyag toxicitási és permeabilitási vizsgálata humán tüdőepitélsejt tenyészeteken.

2. Arteficiális sputum médium formulák toxicitási és permeabilitási vizsgálata humán légúti epitélsejt tenyészeteken.

3. Bikarbonátot tartalmazó arteficiális sputum médium formulák toxicitási és permeabilitási vizsgálata humán légúti epitélsejt tenyészeteken.

Szükséges vizsgálati metodikák:

-Tüdő tenyészetes modellezése (szükség esetén A549 TÜDŐEPITÉL MODELL TENYÉSZTŐBETÉT és/vagy CHIP MODELL alkalmazása)

-Sejtes toxicitási vizsgálatok (Laktát dehidrogenáz felszabadulás sejtpusztulás mérése, MTT festék enzimes átalakítás életképesség mérése, Valós idejű sejtanalízis (impedancia), Kettős fluoreszcens magfestés)

-Barrier vizsgálatok (Ellenállás mérés, Permeabilitás)

 

Megnevezése

Szolgáltatás szakmai tartalma

Eredmény megnevezése

1. Ciprofloxacin és különböző ciprofloxacin tartalmú formulák (esetlegesen további hatóanygaok) toxicitási és permeabilitási vizsgálata humán tüdőepitélsejt tenyészeteken.

1.1. Sejtkárosítás tesztek A549 humán tüdőepitél sejtvonalon

- A vizsgálati anyagok hatásának kinetikai vizsgálata impedancia méréssel, a hatóanyag és a segédanyagok valamint a formulák koncentráció függő hatásának mérése

1.2. Permeabilitási tesztek a tüdőhám humánsejtes kokultúra modelljén (A549 epitélsejtek és érendotélsejtek).

Szakmai jelentés a tüdőepitélsejteken végzett toxicitási és permeabilitási vizsgálatokról.

1.1. A ciprofloxacin hatóanyag, a segédanyagok és a formulák biztonságosan alkalmazható koncentrációinak megállapítása.

1.2. A ciprofloxacin önálló illetve formulákban mért permeabilitási együtthatójának megállapítása tüdőhám modellen.

1.3. Eredmények kiértékelése, és tudományos közlemények előkészítése.

2. Arteficiális sputum médium formulák toxicitási és permeabilitási vizsgálata humán légúti epitélsejt tenyészeteken.

2.1. Sejtkárosítás tesztek humán tüdő- és vagy bronchiális epitélsejt-vonalon

- A vizsgálati anyagok hatásának kinetikai vizsgálata impedancia méréssel

2.2. Permeabilitási tesztek tüdő- és vagy bronchiális epitélsejt modelleken

Szakmai jelentés a tüdőepitélsejteken végzett toxicitási és permeabilitási vizsgálatokról.

2.1. Arteficiális sputum médium formulák optimális összetételének megállapítása.

2.2. Arteficiális sputum médium formulák hatásának megállapítása légúti hám modellen.

2.3. Eredmények kiértékelése.

3. Bikarbonátot tartalmazó arteficiális sputum médium formulák toxicitási és permeabilitási vizsgálata humán légúti epitélsejt tenyészeteken.

3.1. Sejtkárosítás tesztek humán tüdő- és vagy bronchiális epitélsejt-vonalon

- A vizsgálati anyagok hatásának kinetikai vizsgálata impedancia méréssel

3.2. Permeabilitási tesztek tüdő- és vagy bronchiális epitélsejt modelleken

Szakmai jelentés a tüdőepitélsejteken végzett toxicitási és permeabilitási vizsgálatokról.

3.1. Bikarbonátot tartalmazó arteficiális sputum médium formulák optimális összetételének megállapítása.

2.2. Bikarbonátot tartalmazó arteficiális sputum médium formulák hatásának megállapítása légúti hám modellen.

2.3. Eredmények kiértékelése.

 

Mennyiségi adat :

Minimum 2 db mérési metodika kidolgozása részfeladatonként és eredményeket (ábrák és táblázatok formájában) tartalmazó szakmai jelentések készítése

Teljesítés helye/ szállítási cím:

(szervezeti egység neve, címe)

SZTE Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet
6720 Szeged, Eötvös u. 6.

Teljesítési határidő/részhatáridők (szerződéskötéstől):

Részfeladatonként 90 naptári nap

Előre egyeztetett feladatkezdési időpontokkal, az utolsó részfeladat legkésőbb 2020.06.31-ig

 

 

 

Alkalmassági feltételek


  • Kérjük bemutatni a megjelölt vizsgálatok során bevont szakemberek végzettségét, releváns szakmai jártasságát (pl témában megjelent közlemények) a szakmai színvonal, hitelesség biztosítása céljából.

 

A projekt száma:

EFOP-3-6-2-16-2017-00006

A projekt címe, megnevezése:

Modern orvostudományi diagnosztikus eljárások és terápiák fejlesztése transzlációs megközelítésben: a laboratóriumtól a betegágyig LIVE LONGER.


Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a fent megnevezett feladatok ellátására.

 

Az ellenszolgáltatás összegét a felolvasólap (2. sz. Melléklet) kitöltésével kérjük megadni:

 

Ajánlatkérő a megadott mindösszesen bruttó árakat fogja értékelni.

 


Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő költségre.


Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Fizetési mód: A szolgáltatás díja számla ellenében átutalással. Számla kiállítása részfeladatonként a szakmai vezető által igazolt teljesítést követően, 30 napon belüli fizetési határidővel, banki átutalással.

 

Szállítási, és számlaküldési cím:

SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet

(6720 Szeged, Eötvös u. 6.)


Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Ambrus Rita dr., adjunktus SZTE GYTK Gyógyszertechnológiai és Gyógyszerfelügyeleti Intézet, tel: +36 (62) 545-575, +36 (62) 544-000/5575

email: arita@pharm.u-szeged.hu

Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: MTA Szegedi Biológiai Kutatóközpont
Nyertes ajánlati ár: 1 630 500,-Ft+ÁFA