Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2019/PSZ10366

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: „SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központban található Riello Multi Sentry MST 40 kVA –es szünetmentes tápegység évi kétszeri alkalommal történő karbantartása ” .
Ajánlat sorszáma: SZTE/2019/PSZ10366

Ajánlattételi határidő: 2020. január 08 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: A szerződés időtartama: A felek a szerződést a szerződéskötés időpontjától számított három éves határozott időtartamra kötik meg.

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
Felolvasólap.docx

A beszerzés rövid ismertetése:


feladatok:

 

SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központban található Riello Multi Sentry MST 40 kVA –es szünetmentes tápegység évi kétszeri alkalommal történő karbantartása ”.

 

A szünetmentes áramforrás karbantartási munkálatai, készenlét, szaktanácsadás, és hibaelhárítás szolgáltatás.

  • A szünetmentes tápegység karbantartása az alábbi munkafolyamatokból tevődik össze:

‐ a karbantartáshoz szükséges valamennyi alkatrész beszerzése

‐ szemrevételezés: külső sérülések, mechanikus hibák

‐ környezeti hőmérséklet ellenőrzése

‐ működési paraméterek ellenőrzése, szükség szerint újraállítása

‐ akkumulátortöltő puffer-feszültség értékeinek ellenőrzése, beállítása

‐ inverter kimeneti feszültség értékének ellenőrzése és szükség szerinti beállítása

‐ mozgó, kopó alkatrészek, mechanikus részegységek felülvizsgálata, javítása

‐ kábel és vezetékcsatlakozások szükség szerinti tisztítása, mechanikus kötések ellenőrzése, szükség szerinti után húzása, illetve cseréje

‐ akkumulátortelep kapacitásmérése

‐ szellőző ventilátorok vizsgálata

- gyártó által ajánlott és szükséges szoftverkövetés végrehajtása

 

  • Garancia vállalása az elvégzett munkára, és beépített berendezésekre, alkatrészekre.

 

  • Karbantartások alkalmával a fogyóanyagokat a vállalkozó biztosítja, és azt tartalmazza a karbantartási díj.
  • Hibabejelentés esetén a javítás megkezdése 48 órán belül.
  • Az ajánlatnak tartalmaznia kell a karbantartásokhoz a kiszállási díjat, a cserélt alkatrészek elszállítását, veszélyes hulladék kezelését, ártalmatlanítását.


Tájékoztató adatok:

  • karbantartás gyakorisága: félévente egy alkalommal


Teljesítés helye:

SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ

6722 Szeged, Ady tér 10.

 

Szakmai alkalmassági feltételek:

  • Ajánlattevőnek rendelkeznie kell az utóbbi két évből a kiírásban szereplővel azonos vagy nagyobb méretű szünetmentes áramforrásra vonatkozó karbantartási munkával.


igazolási mód:


  • Az alkalmassági feltételnek megfelelő referencia hely vagy helyek megadása, esetleg karbantartási szerződés másolat beadása.

 

 

A szerződés időtartama: A felek a szerződést a szerződéskötés időpontjától számított három éves határozott időtartamra kötik meg.

 

Bírálati szempontok: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ellenszolgáltatás összegét a Felolvasólap 2. sz. Melléklet kitöltésével kérjük megadni.

 

Ajánlatkérő a mindösszesen megadott éves átalánydíj bruttó összegét fogja értékelni a bírálat során.

 

Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő költségre.

 

Az éves átalánydíjként megadott árnak tartalmazni kell a szolgáltatás ellátásához szükséges valamennyi költséget, amely előre tervezhető, és amely az ajánlattevő szakmai előrelátása alapján tervezhető.

 

Fizetési feltételek: Vállalkozó a szerződés szerinti karbantartás elvégzését és a beépített anyagot, alkatrészt a munkalapon, ill. a szállítójegyen köteles leigazoltatni a Megrendelő megbízott képviselőjével. A munkalap, ill. a szállítójegy képezi az átalánydíjas számla alapbizonylatát. A Megrendelő igazolt teljesítést követően, az évente 1 alkalommal benyújtott számla ellenében a számla kézhezvételétől számított 60 napon belüli fizetési határidővel átutalással egyenlíti ki a számlák összegét.

 

Fizetési feltételek: Vállalkozó a szerződéses időszak alatt évente 1 alkalommal 1 db (mindösszesen 3 db) számla benyújtására jogosult az átalánydíjának megfelelő összegről.

 

Számlázási cím:

Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Számlaküldési cím:

SZTE József Attila Tanulmányi és Információs Központ

6722 Szeged, Ady tér 10.


Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Kónya Attila, műszaki munkatárs SZTE JATIK, tel: 06-70/3392083

email: gyarmati.laszlo@tik.u-szeged.hu

Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Formula Mérnökiroda Kft.
Nyertes ajánlati ár: 240 000,-Ft+ÁFA