Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2019/PSZ10094

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE TTIK Mikrobiológiai Tanszék részére (6726 Szeged, Közép fasor 52.) „Metagenomikai (NGS) szekvenálás bioinformatikai szolgáltatással.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2019/PSZ10094

Ajánlattételi határidő: 2019. augusztus 30 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: : szerződés aláírásától számított 30 naptári napon belül

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
FELOLVASÓLAP_v1.docx


A SZTE Kötelezettségvállalási Szabályzata alapján, amennyiben a szerződéses ajánlat értéke meghaladja a bruttó 2 millió Forintot, érvényes szerződés csak az SZTE Kancellár jóváhagyásával köthető. Erre tekintettel tájékoztatjuk a Szolgáltatót/Szállítót, hogy a kancellári jóváhagyás elmaradása esetén a szerződést a Megrendelőnek nem áll módjában megkötni.

 

 

SZTE TTIK Mikrobiológiai Tanszék részére (6726 Szeged, Közép fasor 52.) „Metagenomikai (NGS) szekvenálás bioinformatikai szolgáltatással.

 

A szekvenálási szolgáltatás tartalma:


  • Shotgun metagenom szekvenálás (min. 200.000 leolvasás/minta) különböző környezeti, mezőgazdasági és élelmiszeripari minták mikrobiális közösség összetételének meghatározására.
  • A szolgáltatás tartalmazza a DNS izolálást, a DNS tisztítás optimalizálását és a teljes körű bioinformatikai elemzést.


Alkalmassági feltételek

- legalább 5 éves szakmai tapasztalat metagenom szekvenálás területén

igazolás: nyilatkozattal

- a munkába vonjon be legalább 2 fő, PhD. fokozattal rendelkező szakembert

igazolás: doktori oklevél másolat


Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a fent megnevezett feladatok ellátására.

 

Az ellenszolgáltatás összegét a felolvasólap (1. sz. Melléklet) kitöltésével kérjük megadni:

 

Ajánlatkérő a 64 mintára megadott mindösszesen bruttó árakat fogja értékelni.

 

várható mintaszám: 64db

Nettó és bruttó egységárat, valamint az 1 db mintára vonatkozó nettó és bruttó árat kérjük feltüntetni az ajánlatban.

 

Az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania a szolgáltatással kapcsolatban felmerülő költségekre, a helyszínre történő kiszállítás költségét is.

 

Szerződéses időszak alatt a szekvenálás keretmennyiség: tervezetten 64 db

Ajánlattevő fenntartja a jogát, hogy a megadott keretmennyiségtől (tervezetten 64 db szekvenálás) eltérjen.


Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő költségre.


Pályázat címe, megnevezése:


Pályázati forrás:

 

VP4-10.2.2.-15: Ritka és veszélyeztetett növényfajták genetikai erőforrásainak és mikroorganizmusok ex situ megőrzése.

 

 Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Fizetési mód: A szolgáltatás díja átutalással, egy összegben kerül kifizetésre a számla kézhezvételétől számított 60 napon belüli fizetési határidővel, banki átutalással, az Intézet által igazolt teljesítést követően.

 

Szállítási, és számlaküldési cím:

SZTE TTIK Mikrobiológiai Tanszék

(6726 Szeged, Közép fasor 52.)


Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Vágvölgyi Csaba dr., tanszékvezető egyetemi tanár SZTE TTIK Biológia Intézet Mikrobiológiai Tanszék, tel: +36 (62) 544-822, +36 (62) 544-000/4822, +36 (62) 343-958, +36 (62) 544-000/3958
+36 (62) 544-005, +36 (62) 544-000/4005

email: csaba@bio.u-szeged.hu

Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Seqomics Kft.
Nyertes ajánlati ár: 4 000 000,-Ft+ÁFA