Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2019/PSZ09967

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék részére (6720 Szeged, Dóm tér 9.) Fotoakusztikus rendszerek gépészmérnöki tervezése .
Ajánlat sorszáma: SZTE/2019/PSZ09967

Ajánlattételi határidő: 2019. június 28 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: 1. részfeladat: szerződéskötéstől számított 2 hónap 2. részfeladat: szerződéskötéstől számított 5 hónap 3. részfeladat: szerződéskötéstől számított 6 hónap részfeladat (véghatáridő) : szerződéskötéstől számított 9 hónap

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
specifikáció.pdf
FELOLVASÓLAP_v1.docx

További információk:

Teljesítési határidő:

 

  1. részfeladat: szerződéskötéstől számított 2 hónap
  2. részfeladat: szerződéskötéstől számított 5 hónap
  3. részfeladat: szerződéskötéstől számított 6 hónap

részfeladat (véghatáridő) : szerződéskötéstől számított 9 hónap

 

A beszerzés rövid ismertetése:

 

SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék részére (6720 Szeged, Dóm tér 9.) Fotoakusztikus rendszerek gépészmérnöki tervezése .

 

A Fotoakusztikus rendszerek gépészmérnöki tervezése, szolgáltatás tartalma:

 

A műszaki specifikációja csatolva.

 

 Mennyiségi adat: 1 db

 

Teljesítés helye: 6720 Szeged, Dóm tér 9.

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás.

Kérjük, hogy Ajánlattevő az ellenszolgáltatás összegét a Felolvasólap 2. sz. Melléklet kitöltésével adja meg.

 

 

Ajánlatkérő a Fotoakusztikus rendszerek gépészmérnöki tervezésére mindösszesen megadott bruttó árakat fogja értékelni a bírálat során.


Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő költségre.

 

Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Fizetési feltételek: A szolgáltatás díja átutalással, a táblázat szerinti fizetési ütemezés szerint kerül kifizetésre a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel, a Szegedi Tudományegyetem TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék által igazolt teljesítést követően.

 

 

A fizetési ütemezés a részfeladatokhoz kapcsolódik az alábbiak szerint

Részfeladat

Határidő (megrendeléstől)

Konstrukció tervezése az áramlási zaj első lépésben történő csökkentésére

2 hónap

A zajcsökkentési konstrukció pontosítása, javítása a mérési tapasztalatok alapján

5 hónap

Konstrukció tervezése gépjármű kipufogóáram közelítőleg izokinetikus mintavételezésére

6 hónap

Az előzőekben kidolgozott konstrukciós elemekre alapozva a teljes mérőrendszer gépészeti terveinek elkészítése

9 hónap

 

Pályázat címe, megnevezése:

GINOP-2-2-1-15-2017-00036

Laser Box Rapid emission measurement technology


Szállítási, és számlaküldési cím:

SZTE TTIK Optikai és Kvantumelektronikai Tanszék

(6720 Szeged, Dóm tér 9.)


Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Bozóki Zoltán dr., tudományos főmunkatárs SZTE TTIK Fizikai Intézet MTA Lézerfizikai Tanszéki Kutatócsoport, tel: +36 (62) 544-518, +36 (62) 544-000/4518

email: zbozoki@physx.u-szeged.hu

Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Budapesti Műszaki Egyetem, Gépészmérnöki Kar, Áramlástan Tanszék
Nyertes ajánlati ár: 13 200 000,-Ft+ÁFA