Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2019/PSZ09932

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: „Az Árpád-kori Magyarság Embertani és Genetikai képe” c. projekt megvalósításán belül CT vizsgálatok elvégzése 7. és 13. századi emberi koponyákon.”.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2019/PSZ09932

Ajánlattételi határidő: 2019. június 17 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: Legkésőbb 2019. június 24-ig számlabeérkezéssel együtt. (a pályázat záró dátuma 2019.06.30.)

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
felolvasólap.docx

Bírálati szempont: legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás


További információk:

A szolgáltatás szakmai tartalma:

Az EMMI 6 éves kiemelt K+F+I nagyprojektje, az Árpád-ház Projekt keretében fut Az Árpád-kori Magyarság Embertani és Genetikai Képe című kettős alprojekt , melyet az SZTE Embertani és Genetikai Tanszékei végeznek. Ezek keretében az Embertani Tanszék két évben 200 avar-, honfoglaló –és Árpád-kori koponya embertani és anatómiai vizsgálatát végzi el. A 2019. június 30-án záruló első projektévben 100 koponya CT-zésére kerül sor. A kutatás célja, hogy a hagyományos antropometriai vizsgálatok mellé a modernebb és pontosabb CT alapú morfometriát is bevessük a taxonómiai vizsgálatok nagyobb pontossága érdekében. A CT felvételek segítségével paleo-morfometriai módszertani fejlesztést is végzünk.

A megrendelendő szolgáltatás 100 db emberi koponya vékony szeletvastagságú vizsgálata 2019. június folyamán, és a CT adatok biztonságos átmeneti tárolása a projekt első két éve során.

 

Mennyiség: 100 db

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a fent megnevezett feladatok ellátására.

 

Projekt száma: Árpád-ház Program


Alkalmassági feltételek


- vékony szeletvastagságú CT vizsgálatokra képes berendezés nagy felbontású koponya CT felvételekhez

  • Igazolási mód: nyilatkozat

- radiológus szakember legalább 10 év CT vizsgálati gyakorlattal

  • Igazolási mód: nyilatkozat

- megfelelő számítógépes adattárolási kapacitás a 100 koponya CT adatainak átmeneti tárolásához

  • Igazolási mód: nyilatkozat

 

Az ellenszolgáltatás összegét a felolvasólap (2. sz. Melléklet) kitöltésével kérjük megadni:

Ajánlatkérő a megadott mindösszesen bruttó árakat fogja értékelni.


Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő költségre.


Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Fizetési feltételek: Vállalkozó teljesítésigazolást követően 1 db számla benyújtására jogosult, melyet a SZTE a számla kézhezvételétől számított 15 napos fizetési határidővel, átutalással teljesít.


Legkésőbb 2019. június 24-ig számlabeérkezéssel együtt.

 

(a pályázat záró dátuma 2019.06.30.)


Szállítási, és számlaküldési cím:

SZTE TTIK Embertani Tanszék

(6726 Szeged, Közép fasor 52.)
Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Pálfi György dr., tanszékvezető egyetemi docens SZTE TTIK Biológia Intézet Embertani Tanszék, tel: +36 (62) 546-955, +36 (62) 544-000/6955, +36 (62) 544-314, +36 (62) 544-000/4314

email: palfigy@bio.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Affidea Magyarország Kft.
Nyertes ajánlati ár: 787 402,-Ft+ÁFA