Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2019/PSZ09904

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika részére (6720 Szeged, Korányi Fasor 6.) RNS könyvtárkészítés.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2019/PSZ09904

Ajánlattételi határidő: 2019. június 11 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: Legkésőbb 2019. június 24-ig számlabeérkezéssel együtt. Megrendelő előteljesítést elfogad.

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
FELOLVASÓLAP_v1.docx


SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika részére (6720 Szeged, Korányi Fasor 6.) RNS könyvtárkészítés.

 

A szolgáltatás tartalma:


  • RNS könyvtárkészítés: RNS minta feldolgozása NEBNext® Ultra™ II RNA Library Prep with Purification Beads Kit alkalmazásával
  • RNS szekvenálás: 75 bp read-hosszúság, átlagosan 15-20 M read/minta

Bioinformatika: a) illesztés a referencia genomra, BAM fájlok generálása, b) differenciális génexpressziót mutató gének azonosítása, heatmap-ek, Venn diagrammok generálása


Mennyiség: 8 db minta

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a fent megnevezett feladatok ellátására.

 

Az ellenszolgáltatás összegét a felolvasólap (2. sz. Melléklet) kitöltésével kérjük megadni:

 

Ajánlatkérő a megadott mindösszesen bruttó árakat fogja értékelni.

 

Ajánlattevő fenntartja a jogát, hogy a megadott keretmennyiségtől eltérjen.


Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő költségre.


Pályázat címe, megnevezése:

 

20391-3/2018/FEKUTSTRAT iktatószámú ÚNKP program (2019.06.30-án záruló pályázat)

3D printing and its medical application


Témaszám: 0T027 2939/69


Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő költségre.


Alkalmassági feltételek

- legalább 5 éves szakmai tapasztalat új generációs szekvenálás területén

igazolás: nyilatkozat

- a munkába vonjon be legalább 2 fő, PhD. fokozattal rendelkező szakembert

igazolás: nyilatkozat, nevek megadása

 


Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Fizetési feltételek: Vállalkozó teljesítésigazolást követően 1 db számla benyújtására jogosult, melyet a SZTE a számla kézhezvételétől számított 30 napos fizetési határidővel, átutalással teljesít.

 

Teljesítés helye:

SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika

(6720 Szeged, Korányi Fasor 6.)


Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Aczél Adrienn, ügyvivő szakértő SZTE ÁOK TTIK Orvosi Fizikai és Orvosi Informatikai Intézet Titkárság, tel: +36 (62) 545-077, +36 (62) 544-000/5077

email: aczel.adrienn@med.u-szeged.hu

Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: UD-Genomed Medical Genomic Kutatás-fejlesztési és Szolgáltató Kft.
Nyertes ajánlati ár: 784 000,-Ft+ÁFA