Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2019/PSZ09885

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: „Fotoakusztikus mérőelektronikák javítása illetve hardveres és szoftveres átalakítása/illesztése aktuális mérési feladatokhoz”
Ajánlat sorszáma: SZTE/2019/PSZ09885

Ajánlattételi határidő: 2019. június 05 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: A szerződéskötés időpontjától számított 1 évig. Amennyiben a teljesítés a szerződéses időszak alatt mindkét fél megelégedésére történik, és az 1 éves időszak lejártát megelőző 30 napig írásban történő elégedetlenségi megkeresés egyik fél részéről sem történik, úgy a szerződés automatikusan további 1 évig meghosszabbodik.

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
Felolvasólap_fotoakusztikus_mérőelektronika.docx

További információk:

A szolgáltatási tevékenység ismertetése:

 

Az Ajánlatkérő kutatási-fejlesztési tevékenységi körébe tartozik a fotoakusztikus gáz- és aeroszolmérés. Ennek a tevékenységének a megvalósításához számos különböző fotoakusztikus rendszert üzemeltet, mely rendszereknek központi elemei az egyedi fotoakusztikus mérőelektronikák. Az eljárásban érintett szolgáltatási tevékenység ezeknek a fotoakusztikus mérőelektronikáknak hardveres és szoftveres átalakítása/illesztése az aktuális mérési feladatokhoz, valamint fotoakusztikus mérőelektronikák javítása eseti megrendelés alapján, az alábbiak szerint:

 • A javítással/karbantartással érintett eszközök: fotoakusztikus gáz- és aeroszolmérő rendszerek elektronikái közül azok, melyeknek esetében az aktuális mérési feladat miatt szükségessé válik azok hardveres vagy szoftveres átalakítására vagy illesztése az aktuális mérési feladathoz, valamint az esetlegesen meghibásodott mérőelektronikák.
 • A szerződés keretösszege: nettó 6.000.000,- Ft/2 év. Megrendelő a szerződéses időszak alatt nem rendelhet meg olyan szolgáltatást, amellyel a szerződés keretében beszerzett szolgáltatás mindösszesen ellenértéke meghaladja a nettó 6.000.000,- Ft-os keretösszeget. Amennyiben a szerződéses időszak lejártát megelőzően a megrendelt szolgáltatások mindösszesen ellenértéke eléri a keretösszeget a szerződés automatikusan megszűnik.
 • Vállalkozó az óradíjon felül jogosult leszámlázni a javítások/karbantartások során felhasznált anyagok, alkatrészek, részegységek költségét is, mely anyagok alkatrészek, részegységek költségéről előzetesen köteles egyeztetni a Megrendelő képviselőjével.

 

Szerződéses feltételek:

 • Vállalkozó köteles biztosítani az elektronikus kapcsolattartás lehetőségét Megrendelő részére.
 • Megrendelő az eseti megrendelés alapján elvégzendő szolgáltatásokhoz szükséges információkat, előzetes elvárásokat elektronikus formában bocsátja Vállalkozó részére.
 • Hibás teljesítésnek számít, ha a Vállalkozó által elvégzett javítás/karbantartás eredményeként az éritett berendezés, egység, részegység nem teljesíti Megrendelő előzetes elvárásait. A hibás teljesítést Vállalkozó azonnal köteles javítani. Megrendelő jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, amennyiben Vállalkozó kétszer hibásan teljesít.
 • Vállalkozó köteles a szolgáltatás rezsióradíját a szerződéses időszak alatt azonos szinten tartani, azon nem emelhet.
 • Vállalkozó az elvégzett javításokra/karbantartásokra rendeltetésszerű használat mellett 6 hónap garanciát vállal.
 • Megrendelő jogosult a szerződést indoklás nélkül 30 napos felmondási határidővel felmondani.

 

Alkalmassági feltételek:

 • Ajánlattevő rendelkezzen főállásban foglalkoztatott legalább 1 fő villamosmérnök vagy fizikus végzettségű munkatárssal.

Igazolási mód: Ajánlattevő csatolja a szakember önéletrajzát, valamint a végzettségét igazoló dokumentuma másolatát.

 • Ajánlattevő csatoljon egyszerű referencianyilatkozatot arról, hogy az ajánlattételi felhívás megjelentetését megelőző 5 év során értékesített legalább 1 db általa gyártott fotoakusztikus vagy egyéb optikai mérések végzésére alkalmas mérőelektronikát.

Figyelem! A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, elérhetőségét, valamint a szolgáltatás tárgyát.

 

Ajánlatkérő jogosult a Szegedi Tudományegyetem EU-s és egyéb pályázati forrásból megvalósuló, eljárás tárgya szerinti szolgáltatás megrendelése esetében a jelen eljárást alkalmazni.

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás. Az ellenszolgáltatás összegét a mellékelt felolvasólap beárazásával kérjük megadni.

Ajánlatkérő a táblázat minden egyes tételére megadott bruttó egységárak és súlyszámok alapján számított súlyozott mindösszesen összegét fogja értékelni a bírálat során.

 

Fizetési feltételek:

Vállalkozó minden egyes megrendelés teljesítését követően, teljesítésigazolás után számlát állíthat ki, melyet a SZTE a számla kézhezvételétől számított 60 napos fizetési határidővel, átutalással fizet ki. Vállalkozó az eseti javításra/karbantartásra adott rezsióradíját a szerződés időtartama alatt nem változtathatja meg. Vállalkozó köteles a megadott óradíja alapján az egyes javítások/karbantartások tényleges időtartamának megfelelően elszámolni. A javítás/karbantartás tényleges időtartama a teljesítésigazolásban kerül rögzítésre. Vállalkozó az óradíjon felül jogosult leszámlázni a javítások/karbantartások során felhasznált anyagok, alkatrészek, részegységek költségét is, melyek költségéről előzetesen köteles egyeztetni (hivatalos árajánlat formájában) Megrendelő képviselőjével.

 

Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Bozóki Zoltán dr., tudományos főmunkatárs SZTE TTIK Fizikai Intézet MTA Lézerfizikai Tanszéki Kutatócsoport, tel: +36 (62) 544-518, +36 (62) 544-000/4518

email: zbozoki@physx.u-szeged.hu

Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Hinstra Instruments Kft.
Nyertes ajánlati ár: 6 000 000,-Ft+ÁFA