Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2019/PSZ09867

Meghosszabbítva 1. alkalommal!

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika (6720 Szeged, Korányi fasor 6.) részére 1 db Faster egyedi lamináris boksz javítás, beszabályozás.
Ajánlat sorszáma: SZTE/2019/PSZ09867

Ajánlattételi határidő: 2019. május 30 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: a szerződéskötéstől számított 15 naptári nap

A beszerzés rövid ismertetője:


További információk:

SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika (6720 Szeged, Korányi fasor 6.) részére 1 db Faster egyedi lamináris boksz javítás, beszabályozás .

 

Feladatok:

  • 1 db Faster BH-EN 2004 egyedi (nyilvántartási szám: 9108-07-04 lamináris boksz vezérlőpanel cseréje, az azt követő bemérés, beszabályozás, HEPA szűrő cseréje


Az ajánlati árban kérjük feltüntetni az anyagköltséget, munkadíjat, az egyéb szükségesnek tartott költségeket, a vállalt javítási határidőt.

 

Ajánlattevő az ajánlatában a jótállási időt adja meg. (hónap)

A javítás során csak gyári alkatrészek, fogyóanyagok használhatóak fel.

 

A készülék megtekinthető a SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika (6720 Szeged, Korányi fasor 6.) részére Zahorán Anikóval történő előzetes időpont egyeztetéssel. (Tel.: 06-62/545-258) E-mail: zahoran.aniko@med.u-szeged.hu

 
 

Alkalmassági feltételek:

Ajánlattevő csatoljon referencianyilatkozatot az ajánlattételi határidőt megelőző 1 évben végzett minimum 1 db lamináris boksz javításról, beszabályozásról.

 

Figyelem!A referencianyilatkozat formailag akkor megfelelő, ha tartalmazza legalább a teljesítés idejét (év és hónap), a szerződést kötő másik fél megnevezését és a részéről információt adó személy nevét, telefonszámát, továbbá a szolgáltatás tárgyát.

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a fent megnevezett feladatok ellátására..

 

Az ajánlati árat nettó Ft+ÁFA formában kérjük megadni, mely árnak fedezetet kell nyújtania a fent meghatározott javítás munkadíjára, karbantartás munkadíjára, a javítás, karbantartása során felhasznált alkatrészek, segédanyagok költségére.

Az ajánlati ár tartalmazza a munkadíjat és az anyagköltséget, a javítást, külön-külön részletezve is és összesített (nettó Ft+ÁFA) formában is.


Ajánlatkérő a megadott bruttó összeget fogja értékelni.

 

 

Az ajánlatot az alábbi táblázat kitöltésével kérjük megadni:

 

 

 

 

 

Megnevezés

egység/db

Db

össz egység

Ajánlati ár

(nettó Ft)

Ajánlati ár

(bruttó Ft)

Vezérlőpanel csere (anyagköltség)

db

1

1 db

 

 

Vezérlőpanel csere (munkadíj)

db

1

1 db

 

 

Bemérés, beszabályozás

db

1

1 db

 

 

Kiszállási díj

alkalom

1

1 alkalom

 

 

H14 szűrő (anyagköltség)

 

db

2

2 db

 

 

Munkadíj

db

1

1 db

 

 

Szűrőcsere II. kat

db

1

1 db

 

 

Integritás teszt II. kat

db

1

1 db

 

 

Bemérés, beszabályozás III. kat

db

1

1 db

 

 

Mindösszesen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fizetési feltételek: A szolgáltatás díja átutalással, egy összegben kerül kifizetésre a számla kézhezvételétől számított 60 napos fizetési határidővel, a SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika (6720 Szeged, Korányi fasor 6.) által igazolt teljesítést követően.


Számlázási cím:

Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

Feladatellátás helye:

SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika

(6720 Szeged, Korányi fasor 6.)


Szállítási és Számlaküldési cím:

SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika

(6720 Szeged, Korányi fasor 6.)


Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Szekeresné dr. Zahorán Anikó, közgazdász SZTE ÁOK Bőrgyógyászati és Allergológiai Klinika, tel: +36 (62) 545-258, +36 (62) 544-000/5258

email: zahoran.aniko@med.u-szeged.hu


Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Radel&Hahn Zrt.
Nyertes ajánlati ár: 612 687,-Ft+ÁFA