Gazdasági és Műszaki Főigazgatóság Ahol tudás és szándék találkozik

Publikus eljárások  --  Szolgáltatás beszerzések

Ajánlattételi felhívás SZTE/2019/PSZ09849

A Szegedi Tudományegyetem (továbbiakban: Ajánlatkérő) nyílt beszerzési eljárást hirdet.

A beszerzés tárgya: SZTE TTIK Környezettudományi és Műszaki Intézet részére (6726 Szeged, Közép fasor 52.) Kevert mikrobiális kultúrákból származó DNS szekvenálása .
Ajánlat sorszáma: SZTE/2019/PSZ09849

Ajánlattételi határidő: 2019. május 20 13:00

Szállítás, teljesítés tervezett időpontja: 2019. 06. 30.

A beszerzés rövid ismertetője:

Letölthető állományok:
FELOLVASÓLAP_v1.docx


A SZTE Kötelezettségvállalási Szabályzata alapján, amennyiben a szerződéses ajánlat értéke meghaladja a bruttó 2 millió Forintot, érvényes szerződés csak az SZTE Kancellár jóváhagyásával köthető. Erre tekintettel tájékoztatjuk a Szolgáltatót/Szállítót, hogy a kancellári jóváhagyás elmaradása esetén a szerződést a Megrendelőnek nem áll módjában megkötni.

 

A szolgáltatás tartalma:

1.1. SZTE TTIK Környezettudományi és Műszaki Intézet részére (6726 Szeged, Közép fasor 52.) Kevert mikrobiális kultúrákból származó DNS szekvenálása,16S amplikon analízis Illumina technológiával.

350 minta (amplikon PCR) 16S amplikon szekvenálás: minimum elvárás

50.000 klaszter, Illumina PE 2x300 nukleotid kémiával.

 

Bírálati szempont: A legalacsonyabb összegű ellenszolgáltatás a fent megnevezett feladatok ellátására.

 

Az ellenszolgáltatás összegét a felolvasólap (2. sz. Melléklet) kitöltésével kérjük megadni:

 

Nettó és bruttó egységárat, valamint az összes mintára vonatkozó összes nettó és bruttó árat kérjük feltüntetni az ajánlatban.

 

Ajánlatkérő a megadott mindösszesen bruttó árakat fogja értékelni.

 

Ajánlattevő fenntartja a jogát, hogy a megadott keretmennyiségtől eltérjen.


Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő költségre.


Alkalmassági feltételek


- legalább 5 éves szakmai tapasztalat új generációs szekvenálás területén

igazolás: nyilatkozat

- a munkába vonjon be legalább 2 fő, PhD. fokozattal rendelkező szakembert

igazolás: nyilatkozat, nevek megadása

- rendelkezzen tapasztalattal archeákból származó RNS és DNS szekvenálásában

igazolás: referencia lista

- a szekvenálandó RNS és DNS minőségellenőrzését Agilent Tapestation készülékkel végezze

igazolás: 3 hónapnál nem régebbi saját Tapestation futtatási report demo mintákon

 

A projekt száma:

2018/2019 Kiválósági Támogatás

A projekt címe, megnevezése:

 


Ajánlatkérő az ajánlati áron felül egyéb költségtérítést nem nyújt, az ajánlati árnak fedezetet kell nyújtania minden a szolgáltatással kapcsolatosan felmerülő költségre.


Számlázási cím: Szegedi Tudományegyetem

6720 Szeged, Dugonics tér 13.

 

 Fizetési mód: A szolgáltatás díja átutalással, a számla kézhezvételétől számított 30 napon belüli fizetési határidővel, az Intézet által igazolt teljesítést követően.

 

fizetési határidő: 2019.06.30-ig bezárólag (a pályázat záró dátuma 2019.06.30.)

 

Számlaküldési cím:

SZTE TTIK Környezettudományi és Műszaki Intézet

(6726 Szeged, Közép fasor 52.)

 

Teljesítés helye:

SZTE TTIK Környezettudományi és Műszaki Intézet

(6726 Szeged, Közép fasor 52.)


Ajánlat benyújtásának módja:
Felhívjuk az ajánlattevők figyelmét, hogy 2015.09.01-től ajánlatot kizárólag csak elektronikus formában, - a honlapon feltöltve - fogad be az ajánlatkérő.
( A borítékban beadott ajánlat érvénytelen!)
A dokumentációban kérjük feltüntetni az ajánlati sorszámot. Ajánlatát cégszerűen aláírt pdf formátumban, az adott eljárás weboldalán a jobb felső sarokban levő "ajánlattétel" linken keresztül tudja az ajánlattevő feltölteni.

További információ kérhető:

Az ajánlatkérő hivatalos kapcsolattartója: Szöllősy Ervin, irodavezető

szollosy.ervin@gmf.u-szeged.hu

Az ajánlatkérő szakmai kapcsolattartója: Rákhely Gábor dr., tanszékvezető egyetemi docens SZTE TTIK Biológia Intézet Biotechnológiai Tanszék, tel: +36 (62) 546-940, +36 (62) 544-000/6940, +36 (62) 546-941, +36 (62) 544-000/6941
+36 (62) 546-939, +36 (62) 544-000/6939

email: rakhely@brc.hu

Az eljárás nyelve: magyar, de az ajánlatkérő angol nyelvű ajánlatot is elfogad. Jelen felhívással Ajánlatkérő olyan cégek jelentkezését várja, akik megfelelő pénzügyi háttérrel rendelkeznek valamint képesek a mielőbbi szállítására. Az ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy az ajánlattevőktől további írásbeli tájékoztatást kérjen 5 munkanapon belül, a tájékoztatási igény minden ajánlattevőnek történő egyidejű megküldésével, az érvényes jelentkezések alapján. Ezek után az ajánlatkérő elvégzi az ajánlatok értékelését, amelynek eredményéről a lehető legrövidebb időn belül értesíti az Ajánlattevőket.

Ajánlatkérő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen felhívás lefolytatásától indoklás nélkül részlegesen, illetve teljes mértékben elálljon. Az Ajánlatkérő nem vállal felelősséget az elállásból származó következményekért.

A jelen felhívás egyetlen Ajánlattevő által sem tekinthető az Ajánlatkérő által tett szerződéses ajánlatnak vagy kötelezettségvállalásnak. A felhívás és a pályázati eljárás az Ajánlatkérő belső szabályai alapján történik.

Nyertes ajánlattevő: Seqomics Biotechnológiai Kft.
Nyertes ajánlati ár: 3 010 000,-Ft+ÁFA